Re: rhn-applet

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2002-10-05 07:49:57

Mattias Dahlberg wrote, On 2002-10-04 06:28:

>>Nyansskillnader, men gör man olika tolkning kan sådana vara viktiga.
>>    
>>
>
>Där är vi helt eniga. Jag försökte bara finna en översättning som är lätt
>att förstå. Det tycker jag inte att den nuvarande är.
>
Det tycker inte jag den engelska är heller. Jag tycker de två är så gott 
som lika luddiga.

//  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.