up2date (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-10 14:08:28

Ah! Så har jag då äntligen kommit till sista paketet i raddan av Red
Hat-kataloger du skickade ut Christian. Du har verkligen gjort ett
bra jobb!

> #. ../configdlg.glade:555
> #: configdlg.gladestrings:13
> msgid "6.0"
> msgstr "6.0"
> 
> #. ../configdlg.glade:555
> #: configdlg.gladestrings:16
> msgid "6.1"
> msgstr "6.1"
> 
> #. ../configdlg.glade:555
> #: configdlg.gladestrings:19
> msgid "6.2"
> msgstr "6.2"
> 
> #. ../configdlg.glade:555
> #: configdlg.gladestrings:22
> msgid "7.0"
> msgstr "7.0"

Har du någon koll på vad de här strängarna är till för? Jag gissar
någon slags versionsnummer. (Fast det är lite underligt att de slutar
på 7.0 om det handlar om Red Hat-versioner, särskilt som den kallades
7 istället för 7.0.) Och i så fall är det bra. Men om det faktiskt
är decimala tal, ja du vet ...

> # Hmm... dependency sense?
> #: ../up2date.py:2105
> msgid "Don't know how to handle dependency sense \"%s\""
> msgstr "Vet inte hur man hanterar beroendet \"%s\""

Ja, "hmm". Jag tog hem up2date-paketet från null, men up2date.py där
innehåller bara 630 rader. Och strängen "sense" finns inte med. Har
du någon aning var man hittar detta?

> #: ../rpmSource.py:249 ../rpmSource.py:285 ../rpmSource.py:348
> msgid "Error reading header"
> msgstr "Fel vid läsande av huvud"

Vad tror du om "vid läsning" eller "när huvud lästes"?

> #: ../gui.py:557
> msgid ""
> "You must select at least one package.\n"
> "If you do not wish to update any packages,\n"
> "press the \"Cancel\" button to exit Update Agent."
> msgstr ""
> "Du måste välja minst ett paket.\n"
> "Om du inte vill uppdatera några paket bör du\n"
> "trycka på knappen \"Avbryt\" nedan för att\n"
> "avsluta uppdateringsagenten."

Är du helt säker på att avbrytknappen finns nedanför? Det står inte i
orginalet. :-)

> #: ../wrapper.py:60
> msgid "colon separated path of directories to look in for packages"
> msgstr "kolonseparerad sökväg med kataloger som ska genomsökas för paket"

"... att leta i efter paket" flyter kanske smidigare?

> #: ../wrapper.py:84
> msgid "Specify which channels to use by channel label"
> msgstr "Ange vilka kanaler att använda för denna kanaletikett"

Det tolkar jag annorlunda: att man skall använda kanaletiketter för
att välja kanaler. Vet du eller någon vilken tolkning som är den
rätta? Det är förklaring till flaggan --channel förstår jag av
källkoden, men jag är inte säker på min tolkning för det.

> #: ../gui.py:919
> msgid "The Red Hat Update Agent has finished "
> msgstr "Red Hats uppdateringsagent har slutförts "

Eller kanske avslutat? Beror lite på exakt vad som menas.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.