Re: redhat-menus (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-10 12:24:04

Christian Rose writes:
> Du ger dig inte?

Inte alltför lätt, det vet du väl? :-)

> Huvudanledningen till att "handikapphjälpmedel" är en
> dålig formulering

Det håller inte med om.

> (förutom att "tillgänglighet" är det uttryck som
> normalt används på svenska i facksammanhang, vilket jag fick bekräftat
> så sent som idag i kursen rehabiliteringsteknik)

Men vi brukar avstå från fackspråk annars.  Jag har t.ex. argumenterat
för att använda "grad" istället för "typsnittsstorlek".  Men det har
inte godkänts med argumentet att det är fackspråk som folk inte skulle
förstå.  Jag anser att "tillgänglighet" istället för
"handikappanpassning" är lika fel i så fall.

> Alla funktionsnedsättningar är inte
> handikapp och alla med någon nedsatt funktion som kräver någon form av
> artefakt eller förbättrad konstruktion är inte handikappade.

Antagligen ligger en del av grunden till rädslan för ordet handikapp
här.  För mig är handikapp just nedsatt funktion i något avseende.
Men det kanske finns en slags rädsla för ordet hos er andra, ser det
som något dåligt med själva etiketten.

> Folk som är
> närsynta som jag, eller som är färgblinda, vänsterhänta eller har dåligt
> lokalsinne, betraktar sällan sig själva som "handikappade".

Jag tycker definitivt att min närsynthet är ett handikapp.  Inget
gravt handikapp, visst.  Men ett handikapp behöver inte vara gravt.
De flesta är det inte.

> Dessutom handlar tillgänglighet såväl som engelska accessibility om att
> göra saker och funktioner tillgängligare för alla, inte bara för de som
> har ett visst handikapp. En rullstolsramp eller automatisk dörröppnare,
> för att ta ett exempel ur verkliga livet, är bra och praktiska både för
> rullstolsburna och folk med kundvagnar och barnvagnar.

Men du kallar det fortfarande "rullstolsramp", inte "kundvagnsramp".
Jag tycker fortfarande att det är de ORD som "handikappsanpassning"
används, även om även andra kategorier än handikappade faktiskt
använder funktionerna ibland.

> Att därför kategoriskt avföra alla dessa funktioner och funktionalitet
> som hjälpmedel endast för handikappade vinner ingen på.

Jag "avför" dem inte.  Lika lite som jag säger att man inte får
använda en kundvagn i en rullstolsramp.  Men för den skull kallar jag
den inte "allmänvagnramp" eller "tillgänglighetsramp".  Det HETER
fortfarande "rullstolsramp".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.