Re: Accessibility

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-09 18:33:45

Tomas Gradin writes:
> Faktum är att DHR (De handikappades riksförbund) använder ordet 
> tillgänglighet, se denna sida:

Ok, det finns en poäng i det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.