Re: Accessibility

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-09 18:00:11

Daniel Jensen writes:
> Har det inte samma betydelse? Du gör mig förvirrad.

Bortsätt från några översättningar här på listan (som jag ser som
felaktiga) så har jag inte sett "åtkomlighet" använt i betydelsen
tillgänglighet för handikappade.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.