Re: Accessibility

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-08 22:28:52

Daniel Jensen writes:
> Jag tycker att 'åtkomlighet' är ett bra alternativ. Det ordet
> fokuserar mer på användarens försök att använda datorn än
> programvarans eller gränssnittets försök att vara tillgängliga,

Det tycker jag mitt "handikappanpassning" också gör.  Det har dessutom
fördelen att vara ett ord som redan används i den betydelsen.

> och
> går i samma språkliga linje som det engelska 'accessibility'.

Vi skall ha ett ord med samma betydelse, det är det viktigaste.  Om
det har samma "språkliga linje" (grammatiskt och så) är underordnat
det första målet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.