Re: Accessibility

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-08 23:31:44

sön 2002-09-08 klockan 22.24 skrev Göran Uddeborg:
> > Brukar inte den ikonen heta "Hjälpmedel" i Windows?
> > Hur som helst är "Tillgänglighet" jättebra. Jag föreslår att vi lägger
> > in det i ordlistorna. Norpan, Göran?
> 
> Har du verkligen sett ordet "tillgänglig" användas som synonym för
> "handikappanpassad"?  (Utanför våra egna översättningar, och andra
> fall som har lurats att göra direktöversättningar.)  Jämför "Det kostade
> 80 000 kronor att handikappanpassa huset" och "Det kostade 80 000
> kronor att göra huset tillgängligt."  Jag skulle då säkert
> missförstått det senare om det handlade om det tidigare.
> 
> "Hjälpmedel" är då lite bättre.  "Hjälpmedelscentralen" finns inom
> sjukvården, även om det då framgår bättre än hos oss av sammanhanget
> att det handlar om sjukvårdshjälpmedel.
> 
> Jag kan ta med ett par förslag i ordlistan så att ingen av misstag
> använder "åtkomst" vilket vi tycks vara överens om att det inte är
> bra.

Det jag framförallt inte gillar med "hjälpmedel" är att det är svårt att
bilda adjektiv av det -- både "accessibility" och "accessible"
förekommer, så jag upplever att det är en nackdel och till fördel för
"tillgänglighet"/"tillgänglig".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.