Re: Accessibility

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-29 08:57:24

Jag tycker kanske att Hjälpmedel i detta fall kanske är 
mindre laddat vilket leder till att strängen skulle lyda
"_Avge en ljudsignal när hjälpmedelsfunktioner för tangentbord
aktiveras/inaktiveras"

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Göran Uddeborg [mailto:goeran@uddeborg.pp.se]
Skickat: den 28 augusti 2002 22:41
Till: sv@li.org
Ämne: Accessibility


Ribaeus, Johan writes:
> msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"

> "_Avge en ljudsignal när tangentbordsåtkomst aktiveras/inaktiveras"

En lite allmännare kommentar.  Översättningen accessibility ->
åtkomst, är det egentligen helt lyckad?  Kommer man att förstå den?

Den är ju helt i linje med nutida amerikans politisk korrekthet att ha
ett positivt laddat ord, och inte använda ord som "handicapped",
"disabled", eller dylikt.  Men om man hade skrivit talat om att göra
datorn lättare tillgänglig på svenska, inte hade man då sagt att man
lade till åtkomstfunktioner.  Man hade sagt att man handikappanpassade
den.

Jag skulle rekommendera att vi framöver försöker använda den mer
svenska termen istället.  Jag tror att en direktöversättning inte blir
särskilt begriplig.

Vad tror ni andra om saken?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.