Re: initscripts (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-08 22:32:56

Christian Rose writes:
> sön 2002-09-01 klockan 22.46 skrev Göran Uddeborg:
> > >   # Går detta att översätta?
> > >   #: /etc/rc.d/init.d/functions:446
> > > N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
> > > N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "
> > 
> > NEJ!  Det går INTE att översätta Y/N/C!  Det ser ut som det var
> > meningen att det skulle gå, men att de missat lite.
> > 
> > https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=73251
> 
> Hmm. Jag ser det också som en bugg, så jag tror inte jag ändrar
> översättningen, även om den kan vålla problem tills detta är åtgärdat.
> Det är ju inte i översättningen felet ligger, om jag förstår
> buggrapporten rätt, och när detta är åtgärdet innebär det ju att jag
> annars får ändra en gång till. Eller vad tycker du?

Felet är i koden, det är rätt.

Men jag skulle nog ändå väntat med att översätta kommandona.  När
felet är rättat kommer det komma med tre strängar till i po-filen som
du skall översätta ("yY", "nN", och "cC").  Först när både det felet
är rättat, och när du översatt dessa strängar, DÅ fungerar
översättningen av strängen ovan.

Men visst finns risken att man glömmer att göra det då, så jag förstår
om du tvekar lite.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.