Re: initscripts (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 23:35:31

sön 2002-09-01 klockan 22.46 skrev Göran Uddeborg:
> >   # Går detta att översätta?
> >   #: /etc/rc.d/init.d/functions:446
> > N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
> > N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "
> 
> NEJ!  Det går INTE att översätta Y/N/C!  Det ser ut som det var
> meningen att det skulle gå, men att de missat lite.
> 
> https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=73251

Hmm. Jag ser det också som en bugg, så jag tror inte jag ändrar
översättningen, även om den kan vålla problem tills detta är åtgärdat.
Det är ju inte i översättningen felet ligger, om jag förstår
buggrapporten rätt, och när detta är åtgärdet innebär det ju att jag
annars får ändra en gång till. Eller vad tycker du?


> >   #: /etc/rc.d/init.d/halt:41
> > N msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
> > N msgstr "$0: anropa mig med \"halt\" eller \"reboot\"!"
> 
> "Med" låter lite som det vore ett argument.  Men här är det själva
> programmets namn det handlar om, så jag tycker "som" passar bättre.

Okej, jag ändrar.


> >   #: /etc/rc.d/rc.sysinit:31
> > N msgid "\\033[0;31m"
> > N msgstr "\\033[0;31m"
> 
> Borde ju inte vara markerat för översättning.  Har du rapporterat det?
> 
> >   #: /etc/rc.d/init.d/halt:15
> > N msgid "$1 "
> > N msgstr "$1 "
> 
> D:o.
> 
> >   #: /etc/rc.d/init.d/functions:421
> > N msgid "$STRING"
> > N msgstr "$STRING"
> 
> Och igen.

Ska felrapportera dessa.
Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.