Re: firstboot (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 23:22:43

lör 2002-08-31 klockan 20.41 skrev Fredrik Wendt:
> >>"If you did not purchase this product, visit http://rhn.redhat.com for more "
> >>"information or to subscribe to Red Hat Network Basic Service. \n"
> >>"Om du inte köpte denna produkt bör du besöka http://rhn.redhat.com för mer "
> >>"information eller för att prenumerera på Red Hat Networks \"Basic\"-tjänst.\n"
> >
> >Jag tolkar inte orginalet som "bör" utan snarare som "kan".  Det är en
> >möjlighet, inte en uppmaning.  "for more information" i meningen "om
> >du vill ha mer information".
>
> Jag tolkar det precis tvärt om, det är en uppmaning om att du skall gå 
> in där eftersom man "missat något".
> 
> >Om du är tveksam kan du göra en närmare översättning som blir lite
> >tvetydig på samma sätt på svenska:
> >
> >  Om du inte köpte denna produkt, besök då ....
>
> Men jag tycker nog att detta är bättre, och så behöver vi inte diskutera 
> tolkningen (fast jag skulle skippa "då").

Jag ändrar till detta, men behåller "då". Tack båda två. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/firstboot.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.