Re: comps-po (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 23:02:07

lör 2002-08-31 klockan 00.45 skrev Göran Uddeborg:
> > #: comps-milan.xml.in.h:9
> > msgid "Core"
> > msgstr "Grundläggande"
> 
> Inte ett direktare "Kärna" eller "Grund"?

Okej, "Grund" får det bli. "Kärna" kan ju missförstås som du mycket
riktigt påpekar senare.


> > #: comps-milan.xml.in.h:22
> > msgid "Engineering and Scientific"
> > msgstr "Konstruktion och forskning"
> 
> Blir inte "Teknik och vetenskap" bättre?

Det kanske det blir. Jag ändrar.


> > #: comps-milan.xml.in.h:83
> > msgid ""
> > "The packages in this group are core libraries needed to develop applications."
> > msgstr ""
> > "Paketen i denna grupp är kärnbibliotek som behövs för utveckling av program."
> 
> Det kan missförstås som att det handlar om Linuxkärnan.  Här tycker
> jag "grundläggande" kan passa bra, eller grundbibliotek om du vill
> skriva ihop.

"Grundläggande bibliotek" får det bli. Tack.


> > #: comps-milan.xml.in.h:90
> > msgid ""
> > "These tools include core development tools such as automake, gcc, perl, "
> > "python, and debuggers."
> > msgstr ""
> > "Dessa verktyg inkluderar kärnutvecklingsverktyg som exempelvis automake, "
> > "gcc, perl, python och felsökningsverktyg."
> 
> Samma sak här.

Mmm. "Grundläggande utvecklingsverktyg".


> > #: comps-milan.xml.in.h:104
> > msgid "Various ways to relax and spend your free time."
> > msgstr "Diverse sätt att slappna av och fördriva ledig tid."
> 
> I sammanhanget handlar det nog snarare om att "koppla av" än att
> "slappna av".

Haha. Jag ändrar. Du ska ha tack för granskningen. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/comps-po.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.