Re: redhat-config-proc (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-07 21:56:49

Christian Rose writes:
> #: sysctlconfig/GUI/GTK/menus.c:35
> msgid "/File/tearoff1"
> msgstr "/Arkiv/avt1"

Vad menar du med "avt"?  Jag skulle skrivit "rivav", men du kanske har
tänkt längre än jag inser?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.