redhat-config-samba (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:56:30

HÀr Àr en ny översÀttning, redhat-config-samba. Ta hemskt gÀrna en titt.
Hela filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-samba.sv.po.


Christian

# Swedish messages for redhat-config-samba.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.7 2002/08/11 20:21:30 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-samba\n"
"POT-Creation-Date: Fri Aug 9 19:05:28 2002\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:21+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"

#: ../src/addUserWin.py:74 ../src/addUserWin.py:135
msgid "The passwords do not match. Please try again."
msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens. Försök igen"

#: ../src/addUserWin.py:104
msgid "Please enter a Unix user name."
msgstr "Ange ett Unix-anvÀndarnamn."

#: ../src/addUserWin.py:114
msgid ""
"A Unix account for '%s' does not exist. Please enter another Unix user name."
msgstr ""
"Ett Unix-konto finns inte för \"%s\". Ange ett annat Unix-anvÀndarnamn."

#: ../src/addUserWin.py:125
msgid "Please enter a Windows user name."
msgstr "Ange ett Windows-anvÀndarnamn."

#: ../src/mainWindow.py:48
msgid "Samba Server Configuration"
msgstr "Konfiguration av Samba-server"

#: ../src/mainWindow.py:52
msgid "Create, modify, and delete samba shares"
msgstr "Skapa, Àndra och ta bort samba-utdelningar"

#: ../src/mainWindow.py:81 redhat-config-samba.gladestrings:64
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: ../src/mainWindow.py:84
msgid "Permissions"
msgstr "RĂ€ttigheter"

#: ../src/mainWindow.py:86
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: ../src/mainWindow.py:95
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: ../src/mainWindow.py:96
msgid "/_File/_Add Share"
msgstr "/_Arkiv/_LĂ€gg till utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:97
msgid "/_File/_Properties"
msgstr "/_Arkiv/_Egenskaper"

#: ../src/mainWindow.py:98
msgid "/_File/_Delete"
msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"

#: ../src/mainWindow.py:99
msgid "/_File/_Quit"
msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"

#: ../src/mainWindow.py:100
msgid "/_Preferences"
msgstr "/_InstÀllningar"

#: ../src/mainWindow.py:101
msgid "/_Preferences/_Server Settings..."
msgstr "/_InstÀllningar/_ServerinstÀllningar..."

#: ../src/mainWindow.py:103
msgid "/_Preferences/Samba _Users..."
msgstr "/_InstÀllningar/Samba-_anvÀndare..."

#: ../src/mainWindow.py:104
msgid "/_Help"
msgstr "/_HjÀlp"

#: ../src/mainWindow.py:105
msgid "/_Help/_Contents"
msgstr "/_HjÀlp/_InnehÄll"

#: ../src/mainWindow.py:106
msgid "/_Help/_About"
msgstr "/_HjÀlp/_Om"

#: ../src/mainWindow.py:116
msgid "Add a samba share"
msgstr "LĂ€gg till en samba-utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:117
msgid "Edit the properties of the selected directory"
msgstr "Redigera egenskaperna för den valda katalogen"

#: ../src/mainWindow.py:118
msgid "Delete the selected directory"
msgstr "Ta bort den valda katalogen"

#: ../src/mainWindow.py:119
msgid "View help"
msgstr "Visa hjÀlp"

#: ../src/mainWindow.py:120
msgid "Restart samba server"
msgstr "Starta om samba-server"

#: ../src/mainWindow.py:153 ../src/mainWindow.py:166 ../src/mainWindow.py:170
#: ../src/shareWindow.py:208 ../src/shareWindow.py:234
msgid "Read Only"
msgstr "Skrivskyddad"

#: ../src/mainWindow.py:164 ../src/mainWindow.py:172
msgid "Read/Write"
msgstr "LĂ€s/Skriv"

#: ../src/mainWindow.py:265
msgid "The Samba service is not currently running. Do you wish to start it?"
msgstr "Samba-tjÀnsten kör inte för tillfÀllet. Vill du starta den?"

#: ../src/mainWindow.py:327
msgid ""
"Samba Server Configuration Tool @VERSION@\n"
" Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for configuring SMB shares"
msgstr ""
"Samba-serverkonfigurationsverktyg @VERSION@\n"
" Copyright © 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt grÀnssnitt för konfiguration av SMB-utdelningar"

#: ../src/mainWindow.py:328
msgid "About"
msgstr "Om"

#: ../src/sambaParser.py:42
msgid "Cannot read %s. Program will now exit."
msgstr "Kan inte lÀsa %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/sambaParser.py:49
msgid "Cannot read /etc/samba/smb.conf.  Program will now exit."
msgstr "Kan inte lÀsa /etc/samba/smb.conf. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/sambaParser.py:133 ../src/sambaUserData.py:81
#: ../src/sambaUserData.py:101
msgid "Cannot write to %s. Program will now exit."
msgstr "Kan inte skriva till %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/sambaParser.py:140
msgid "Cannot write to /etc/samba/smb.conf.  Program will now exit."
msgstr ""
"Kan inte skriva till /etc/samba/smb.conf. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/sambaUserData.py:45
msgid "You do not have permission to read %s."
msgstr "Du har inte rÀtt att lÀsa %s."

#: ../src/sambaUserData.py:88 ../src/sambaUserData.py:108
msgid "You do not have permission to write to %s. Program will now exit."
msgstr ""
"Du har inte rÀtt att skriva till %s. Programmet kommer nu att avslutas."

#: ../src/shareWindow.py:76
msgid "Create Samba Share"
msgstr "Skapa Samba-utdelning"

#: ../src/shareWindow.py:84
msgid "Edit Samba Share"
msgstr "Redigera Samba-utdelning"

#: ../src/shareWindow.py:119
msgid ""
"You must specify a directory to share. \n"
"\n"
"Click \"OK\" to continue."
msgstr ""
"Du mÄste ange en katalog att dela ut.  \n"
"\n"
"Klicka pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."

#: ../src/shareWindow.py:132
msgid ""
"The directory \"%s\" does not exist. Please specify an existing "
"directory. \n"
"\n"
"Click \"OK\" to continue."
msgstr ""
"Katalogen \"%s\" finns inte. Ange en existerande katalog. \n"
"\n"
"Klicka pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."

#: ../src/shareWindow.py:212 ../src/shareWindow.py:237
msgid "Read / Write"
msgstr "LĂ€s / Skriv"

#: ../src/shareWindow.py:253
msgid "Select Directory"
msgstr "VĂ€lj katalog"

#: redhat-config-samba.gladestrings:7
msgid "Advanced Samba Server Settings"
msgstr "Avancerade Samba-serverinstÀllningar"

#: redhat-config-samba.gladestrings:8
msgid "label30"
msgstr "label30"

#: redhat-config-samba.gladestrings:9 redhat-config-samba.gladestrings:45
#: redhat-config-samba.gladestrings:77
msgid "Basic"
msgstr "GrundlÀggande"

#: redhat-config-samba.gladestrings:10
msgid "label31"
msgstr "label31"

#: redhat-config-samba.gladestrings:11 redhat-config-samba.gladestrings:62
msgid "Security"
msgstr "SĂ€kerhet"

#: redhat-config-samba.gladestrings:12
msgid "label32"
msgstr "label32"

#: redhat-config-samba.gladestrings:13
msgid "Logging"
msgstr "Loggning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:14
msgid "label33"
msgstr "label33"

#: redhat-config-samba.gladestrings:15
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: redhat-config-samba.gladestrings:16
msgid "label34"
msgstr "label34"

#: redhat-config-samba.gladestrings:17
msgid "Tuning"
msgstr "Finjustering"

#: redhat-config-samba.gladestrings:18
msgid "label35"
msgstr "label35"

#: redhat-config-samba.gladestrings:19
msgid "Printing"
msgstr "Utskrift"

#: redhat-config-samba.gladestrings:20
msgid "label36"
msgstr "label36"

#: redhat-config-samba.gladestrings:21
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: redhat-config-samba.gladestrings:22
msgid "label37"
msgstr "label37"

#: redhat-config-samba.gladestrings:23
msgid "Domain"
msgstr "DomÀn"

#: redhat-config-samba.gladestrings:24
msgid "label38"
msgstr "label38"

#: redhat-config-samba.gladestrings:25
msgid "Logon"
msgstr "Inloggning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:26
msgid "label39"
msgstr "label39"

#: redhat-config-samba.gladestrings:27
msgid "Browse"
msgstr "BlÀddra"

#: redhat-config-samba.gladestrings:28
msgid "label40"
msgstr "label40"

#: redhat-config-samba.gladestrings:29
msgid "WINS"
msgstr "WINS"

#: redhat-config-samba.gladestrings:30
msgid "label41"
msgstr "label41"

#: redhat-config-samba.gladestrings:31
msgid "Locking"
msgstr "LĂ„sning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:32
msgid "label42"
msgstr "label42"

#: redhat-config-samba.gladestrings:33
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: redhat-config-samba.gladestrings:34
msgid "label43"
msgstr "label43"

#: redhat-config-samba.gladestrings:35
msgid "VFS"
msgstr "VFS"

#: redhat-config-samba.gladestrings:36
msgid "label44"
msgstr "label44"

#: redhat-config-samba.gladestrings:37
msgid "Winbind"
msgstr "Winbind"

#: redhat-config-samba.gladestrings:38
msgid "Server Settings"
msgstr "ServerinstÀllningar"

#: redhat-config-samba.gladestrings:39
msgid "Workgroup:"
msgstr "Arbetsgrupp:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:40
msgid "NetBIOS Name:"
msgstr "NetBIOS-namn:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:41
msgid "Server Name:"
msgstr "Servernamn:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:42 redhat-config-samba.gladestrings:43
#: redhat-config-samba.gladestrings:44 redhat-config-samba.gladestrings:49
#: redhat-config-samba.gladestrings:54 redhat-config-samba.gladestrings:57
#: redhat-config-samba.gladestrings:61 redhat-config-samba.gladestrings:66
#: redhat-config-samba.gladestrings:68 redhat-config-samba.gladestrings:86
#: redhat-config-samba.gladestrings:87 redhat-config-samba.gladestrings:88
#: redhat-config-samba.gladestrings:90
msgid "*"
msgstr "*"

#: redhat-config-samba.gladestrings:46
msgid "Authentication Mode:"
msgstr "AutentiseringslÀge:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:47
msgid "Encrypt Passwords:"
msgstr "Kryptera lösenord:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:48
msgid "Update Encrypted:"
msgstr "Uppdatera krypterat:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:50
msgid "DOMAIN"
msgstr "DOMÄN"

#: redhat-config-samba.gladestrings:51
msgid "SERVER"
msgstr "SERVER"

#: redhat-config-samba.gladestrings:52
msgid "SHARE"
msgstr "UTDELNING"

#: redhat-config-samba.gladestrings:53
msgid "USER"
msgstr "ANVÄNDARE"

#: redhat-config-samba.gladestrings:55 redhat-config-samba.gladestrings:58
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: redhat-config-samba.gladestrings:56 redhat-config-samba.gladestrings:59
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: redhat-config-samba.gladestrings:60
msgid "Guest Account:"
msgstr "GĂ€stkonto:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:63
msgid "Share"
msgstr "Utdelning"

#: redhat-config-samba.gladestrings:65
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:67
msgid "Browse..."
msgstr "BlÀddra..."

#: redhat-config-samba.gladestrings:69
msgid "Valid Users:"
msgstr "Giltiga anvÀndare:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:70
msgid "Read-only access"
msgstr "Skrivskyddad Ă„tkomst"

#: redhat-config-samba.gladestrings:71
msgid "Read/write access"
msgstr "LÀs-/SkrivÄtkomst"

#: redhat-config-samba.gladestrings:72
msgid "Display share in browseable list"
msgstr "Visa utdelning i blÀddringsbar lista"

#: redhat-config-samba.gladestrings:73 redhat-config-samba.gladestrings:74
msgid "Change"
msgstr "Ändra"

#: redhat-config-samba.gladestrings:75
msgid "Default directory creation permissions:"
msgstr "StandardrÀttigheter för katalogskapande:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:76
msgid "Default file creation permissions:"
msgstr "StandardrÀttigheter för filskapande:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:78
msgid "Samba Users"
msgstr "Samba-anvÀndare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:79
msgid "Add User"
msgstr "LÀgg till anvÀndare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:80
msgid "Edit User"
msgstr "Redigera anvÀndare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:81
msgid "Delete User"
msgstr "Ta bort anvÀndare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:82
msgid "Create New Samba User"
msgstr "Skapa ny Samba-anvÀndare"

#: redhat-config-samba.gladestrings:83
msgid "Unix User Name:"
msgstr "Unix-anvÀndarnamn:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:84
msgid "Windows User Name:"
msgstr "Windows-anvÀndarnamn:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:85
msgid "Samba Password:"
msgstr "Samba-lösenord:"

#: redhat-config-samba.gladestrings:89
msgid "Confirm Samba Password:"
msgstr "BekrÀfta Samba-lösenord:"

#~ msgid "/_Action"
#~ msgstr "/_ÅtgĂ€rd"

#~ msgid "Apply changes"
#~ msgstr "VerkstÀll Àndringar"

#~ msgid "window1"
#~ msgstr "window1"

#~ msgid "Access permissions:"
#~ msgstr "ÅtkomstrĂ€ttigheter:"

#~ msgid "Samba User Administration"
#~ msgstr "Samba-anvÀndaradministration"

#~ msgid "Help on redhat-config-samba"
#~ msgstr "HjÀlp för redhat-config-samba"

#~ msgid "Apply the changes to the system"
#~ msgstr "VerkstÀll Àndringarna pÄ systemet"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.