Re: autorun (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-07 20:59:12

ons 2002-08-28 klockan 22.55 skrev Göran Uddeborg:
> > #: autorun.cc:302 autorun.cc:416
> > #, c-format
> > msgid "%s is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set.\n"
> > msgstr ""
> > "%s är inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte angiven.\n"
> 
> "finns inte" snarare än "är inte" kanske?

Ja. Tack!


> > #: autorun.cc:341
> > #, c-format
> > msgid "Report bugs to %s.\n"
> > msgstr "Rapportera fel till %s.\n"
> 
> sv@li.org-referens?

Det ska du få.


> > #: autorun.cc:531
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s-%s -- the CD-ROM mounter for the lazy user\n"
> > "\n"
> > "Command strings are parsed and %%P%% is replaced by the mountpoint path.\n"
> > "%%D%% is replaced by the device path. After that the command string will \n"
> > "be executed using /bin/sh -c \"command string\".\n"
> > "Copyright (c) 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
> > "Copyright (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
> > "\n"
> > "%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY and is free software, covered\n"
> > "by the GNU General Public License, and you are welcome to change it\n"
> > "and/or distribute copies of it under certain conditions described by the\n"
> > "file COPYING coming with the source code."
> > msgstr ""
> > "%s-%s -- cd-rommonteraren för den late användaren\n"
> > "\n"
> > "Kommandosträngar tolkas och %%P%% ersätts med monteringssökvägen.\n"
> > "%%D%% ersätts med enhetssökvägen. Efter det kommer kommandosträngen att\n"
> > "köras med hjälp av /bin/sh -c \"kommandosträng\".\n"
> > "Copyright © 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
> > "Copyright © 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
> > "\n"
> > "%s distribueras UTAN NÅGON GARANTI och är fri programvara som täcks\n"
> > "av villkoren i GNU General Public License, och du är välkommen att ändra\n"
> > "det och/eller distribuera kopior av det under vissa villkor som beskrivs\n"
> > "i filen COPYING som kommer med källkoden."
> 
> Det där ^K i orginalet, det är ett fel antar jag?  Det är inte något
> slags mystiskt formateringskommando?

Det ser ut som ett fel. Jag ska felrapportera.


> > #: autorun.cc:552
> > #, c-format
> > msgid "The time to wait in MILLISEC between checks (default \"%s\")"
> > msgstr "Tiden att vänta i MILLISEK mellan kontroller (standard \"%s\")"
> 
> MILLISEK är inte bra.  Det skulle kunna vara tusendels kronor, och
> känns hur som helst fel.  Skriv du "ms" eller "millisekunder".

Det får bli MILLISEKUNDER. Tack!


> > #: autorun.cc:696
> > msgid "unmounted"
> > msgstr "omonterad"
> 
> Eller "avmonterad", alltså något som just är gjort?

Jag ändrar. Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/autorun.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.