autorun (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-28 22:55:29

Christian Rose writes:
> #: autorun.cc:302 autorun.cc:416
> #, c-format
> msgid "%s is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set.\n"
> msgstr ""
> "%s är inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte angiven.\n"

"finns inte" snarare än "är inte" kanske?

> #: autorun.cc:341
> #, c-format
> msgid "Report bugs to %s.\n"
> msgstr "Rapportera fel till %s.\n"

sv@li.org-referens?

> #: autorun.cc:531
> #, c-format
> msgid ""
> "%s-%s -- the CD-ROM mounter for the lazy user\n"
> "\n"
> "Command strings are parsed and %%P%% is replaced by the mountpoint path.\n"
> "%%D%% is replaced by the device path. After that the command string will \n"
> "be executed using /bin/sh -c \"command string\".\n"
> "Copyright (c) 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
> "Copyright (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
> "\n"
> "%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY and is free software, covered\n"
> "by the GNU General Public License, and you are welcome to change it\n"
> "and/or distribute copies of it under certain conditions described by the\n"
> "file COPYING coming with the source code."
> msgstr ""
> "%s-%s -- cd-rommonteraren för den late användaren\n"
> "\n"
> "Kommandosträngar tolkas och %%P%% ersätts med monteringssökvägen.\n"
> "%%D%% ersätts med enhetssökvägen. Efter det kommer kommandosträngen att\n"
> "köras med hjälp av /bin/sh -c \"kommandosträng\".\n"
> "Copyright © 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
> "Copyright © 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
> "\n"
> "%s distribueras UTAN NÅGON GARANTI och är fri programvara som täcks\n"
> "av villkoren i GNU General Public License, och du är välkommen att ändra\n"
> "det och/eller distribuera kopior av det under vissa villkor som beskrivs\n"
> "i filen COPYING som kommer med källkoden."

Det där ^K i orginalet, det är ett fel antar jag?  Det är inte något
slags mystiskt formateringskommando?

> #: autorun.cc:552
> #, c-format
> msgid "The time to wait in MILLISEC between checks (default \"%s\")"
> msgstr "Tiden att vänta i MILLISEK mellan kontroller (standard \"%s\")"

MILLISEK är inte bra.  Det skulle kunna vara tusendels kronor, och
känns hur som helst fel.  Skriv du "ms" eller "millisekunder".

> #: autorun.cc:696
> msgid "unmounted"
> msgstr "omonterad"

Eller "avmonterad", alltså något som just är gjort?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.