flex-2.5.19

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-07 20:53:54

Christian Rose writes:
>   #: main.c:357
> N msgid "could not write tables header"
> N msgstr "kunde inte skriva tabellhuvud"

Hmm, "tables" står i plural.  Är det verkligen ett huvud för flera
tabeller, eller vad menas egentligen?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.