Coreutils coreutils-4.5.1 released (union of textutils, fileutils, and sh-utils)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-05 09:11:40

Jim Meyering har slagit ihop paketen textutils, fileutils och sh-utils
till ett paket som heter coreutils.  Jag har hand om textutils och
fileutils, medan Daniel Resare har hand om sh-utils.  Skall vi säga
att jag tar hand om coreutils Daniel, så kan du ta något av de lediga
istället?  Eller vill du hemskt gärna ha hand om det?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.