Re: Progress bar

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-30 19:12:31

 > Jag funderade lite översättningen av "progress bar" och fann följande när
 > jag sökte på Google.

 > I Suns översättning av gnome-control-center:
 > http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/12/6334.html
 > här står "förloppsindikator"
 > 
 > Jag tycker nog att det sista ser bäst ut. Vad säger ni?

Jag håller med, förloppsindikator är bäst av de tre du hade med. Eventuellt
förloppsmätare, förloppsvisare e.dyl. i stället.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.