Olöst terminologi - Skrivbord!

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-28 10:11:40

Sista rundan termer för den här vändan. 
Alla termer förekommer i text som handlar 
om  inställningsvertyg för skrivbordet.

Nautilus First Time Setup
GMC to Nautilus Transition

Custom Editor Properties
This application can open multiple files
This application needs to be run in a shell
Use this editor to open text files in the file manager
Additional startup programs

Standard Desktop Font
Blinks in text boxes and fields
File to play
Installed Themes
Click to give focus
Point to give focus
Raise window on focus

____________________________________________

Johan Ribaeus, Project Manager
Bowne Global Solutions Sweden AB

Office	Första långgatan 30
	      413 27 GÖTEBORG, Sweden
Phone 	+46 31 775 6080
Direct	+46 31 775 6109
Fax	      +46 31 775 6081

johan.ribaeus@bownegobal.se
www.bowneglobal.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.