Re: authconfig (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-27 23:03:01

Tomas Gradin writes:
>  > >   #: glade.strings:44
>  > > N msgid "Hesiod Settings"
>  > > N msgstr "Hesiod-inställningar"
>  > 
>  > Behövs bindestrecket här?  Det är ju ett namn och ett vanligt svenskt
>  > ord som sätts samman.
> 
> Ja, just det. Därav bindestreck. Annars blir det "hesiodinställningar", med
> liten bokstav,

Varför skulle det bli det?  Inte enligt Svenska skrivregler i varje
fall.  Punkt 87: Om *förleden* i en sammansättning är ett egennamn som
har kvar sin namnkaraktär, skrivs sammansättningen med stor bokstav,
oavsett om sammansättningen i sig är ett egennamn eller ej.
Exemplifierat med bl.a. Falutrakten, Versaillesfreden och
Hitlertiden.

Jag tycker fortfarande det borde vara "Hesoidinställningar".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.