Re: authconfig (Red Hat)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-27 16:06:46

 > > N "NIS är Name Information Service. Det används vanligtvis på små till "
 > > N "medelstora nätverk."
 > 
 > Du tycker inte man skall ha en översättning till svenska av namnet
 > också? 

Jag föreslår:

"NIS är en namninformationstjänst (Name Information Service). Det"
"används ..."

 > >   #: glade.strings:44
 > > N msgid "Hesiod Settings"
 > > N msgstr "Hesiod-inställningar"
 > 
 > Behövs bindestrecket här?  Det är ju ett namn och ett vanligt svenskt
 > ord som sätts samman.

Ja, just det. Därav bindestreck. Annars blir det "hesiodinställningar", med
liten bokstav, och i det här fallet ser det väldigt mystiskt ut.

 > >   #: glade.strings:49
 > > N msgid "Kerberos Settings"
 > > N msgstr "Kerberos-inställningar"
 > 
 > D:o.

Dito :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.