authconfig (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-27 10:26:55

Christian Rose writes:
>   #: glade.strings:12
> N msgid ""
> N "NIS is the Name Information Service.  It is commonly used on small to medium "
> N "networks."
> N msgstr ""
> N "NIS är Name Information Service. Det används vanligtvis på små till "
> N "medelstora nätverk."

Du tycker inte man skall ha en översättning till svenska av namnet
också?  Någonting sådant här?  "NIS är Name Information Service
(namninformationstjänst). ..."  I det här fallet beskriver ju faktiskt
namnet ganska väl vad det handlar om.  (Till skillnad mot t.ex. LDAP,
där en utläsning av förkortningen antagligen inte säger så mycket för
den som inte redan vet vad det handlar om.)

Du kan ju fundera på om du tycker det är en bra idé eller inte.

>   #: glade.strings:44
> N msgid "Hesiod Settings"
> N msgstr "Hesiod-inställningar"

Behövs bindestrecket här?  Det är ju ett namn och ett vanligt svenskt
ord som sätts samman.

>   #: glade.strings:49
> N msgid "Kerberos Settings"
> N msgstr "Kerberos-inställningar"

D:o.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.