Re: Terminologi

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-08-27 15:45:00

>
>
>> Arrows on hide button
>>
> Pilar på/över gömknapp.
> När, hur och var visas det här?


Fast döljknapp. (Gömma = flytta så man inte kan hitta, Dölja = flytta så 
man inte kan se (men hitta och flytta tillbaka))

//  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.