Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-08-26 13:01:37

Christian Rose wrote, On 08/26/2002 12:26 PM:

>mån 2002-08-26 klockan 11.02 skrev Fredrik Wendt:
> 
>
>>> #: src/ApacheGizmo.py:944
>>> msgid "The requested range is not acceptable to this server."
>>>G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av servern."
>>>N msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
>>>   
>>>
>>Jag skulle stryka "kan inte".
>>
>Får man fråga varför?
> 
>
Jag tycker det blir fler ord än nödvändigt. Det är ju servern som inte 
accepterar intervallet.
Att inte kunna acceptera låter som att serverns funktioner skulle slå 
bakut och kanske hänga servern eller motsvarande.

>>> #: src/apache-config.glade.h:6
>>> msgid "All requests on port:"
>>>G msgstr "Alla begäran på port:"
>>>N msgstr "Alla begäranden på port:"
>>>   
>>>
>>Se där. Jag trodde du förordade att låta requests heta begäran på 
>>svenska också?
>>Jag ser en liten skillnad mellan begäran och begärande. Begäran (subst) 
>>i detta sammanhang ser jag som den producerade framställningen, medan 
>>begärandet är själva handlingen då begäran överlämnas. Således passar 
>>det i min mening bättre.
>>  
>>
>
>Jag ändrade detta sedan någon påpekade att Dataterm rekommenderade
>"begäranden" som pluralform. Detta står numera även i huvudet i filen
>apacheconf.sv.po:
>
># Requests har översatts med "begäranden" enligt Svenska språknämndens
># rekommendation (http://www.spraknamnden.se/fragor/fos_2.htm#ansokan).
> 
>
Oj, missade det.

// Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.