Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-26 13:10:13

mån 2002-08-26 klockan 13.01 skrev Fredrik Wendt:
> >>> #: src/ApacheGizmo.py:944
> >>> msgid "The requested range is not acceptable to this server."
> >>>G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av servern."
> >>>N msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
> >>
> >>Jag skulle stryka "kan inte".
> >
> >Får man fråga varför?
>
> Jag tycker det blir fler ord än nödvändigt. Det är ju servern som inte 
> accepterar intervallet.
> Att inte kunna acceptera låter som att serverns funktioner skulle slå 
> bakut och kanske hänga servern eller motsvarande.

Jag förstår fortfarande inte riktigt. Vad du föreslår är ju "Det begärda
intervallet accepteras av denna server" vilket har rakt motsatt
betydelse gentemot originalet.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.