Re: apacheconf (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-26 12:26:38

mån 2002-08-26 klockan 11.02 skrev Fredrik Wendt:
> >  #: src/ApacheGizmo.py:936
> >  msgid "The client did not produce a request in time for this server."
> >G msgstr "Klienten gjorde inte en begäran i tid för servern."
> >N msgstr "Klienten gjorde inte en begäran i tid för denna server."
>
> Detta lät lite osmidigt. "Klienten framställde/skickade/presenterade 
> inte"? Kanske inte blir något bättre.

Jag är osäker, och skickade/presenterade är ju längre ifrån originalet
(originalet är ju inte "did not send" osv.). Jag är osäker på om
"framställde" blir bättre.


> >  #: src/ApacheGizmo.py:939
> >  msgid "this server requires a defined Content-Length."
> >G msgstr "servern kräver att Content-Length är definierad."
> >N msgstr "denna server kräver att Content-Length är definierad."
>
> En smaksak. Jag hade nog föredragit "angiven" istället för definierad. 
> Definierad känns som något mer beständigt, något som gäller för en 
> längre tid. Content-Length gäller ju dock under en mycket kort tid..

Jag är osäker. Tror inte jag ändrar.


> Appropå "headers", hur översätts det ordet till svenska?

Huvuden.


> >  #: src/ApacheGizmo.py:944
> >  msgid "The requested range is not acceptable to this server."
> >G msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av servern."
> >N msgstr "Det begärda intervallet kan inte accepteras av denna server."
>  
> Jag skulle stryka "kan inte".

Får man fråga varför?


> >  #: src/apache-config.glade.h:6
> >  msgid "All requests on port:"
> >G msgstr "Alla begäran på port:"
> >N msgstr "Alla begäranden på port:"
>
> Se där. Jag trodde du förordade att låta requests heta begäran på 
> svenska också?
> Jag ser en liten skillnad mellan begäran och begärande. Begäran (subst) 
> i detta sammanhang ser jag som den producerade framställningen, medan 
> begärandet är själva handlingen då begäran överlämnas. Således passar 
> det i min mening bättre.

Jag ändrade detta sedan någon påpekade att Dataterm rekommenderade
"begäranden" som pluralform. Detta står numera även i huvudet i filen
apacheconf.sv.po:

# Requests har översatts med "begäranden" enligt Svenska språknämndens
# rekommendation (http://www.spraknamnden.se/fragor/fos_2.htm#ansokan).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.