SV: Gnome games - Tourniquets (ingen hjälp)

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-23 14:17:56

Kan det vara att man vänder kort? se nedan!

Main Entry: tour·ni·quet  
Pronunciation: 'tur-ni-k&t, 't&r-
Function: noun
Etymology: French, turnstile, tourniquet, from tourner to turn, from Old
French -- more at TURN
Date: 1695
: a device (as a bandage twisted tight with a stick) to check bleeding or
blood flow -----Ursprungligt meddelande-----
Från: Olivia Resare [mailto:olivia@resare.com]
Skickat: den 23 augusti 2002 10:55
Till: översättare
Ämne: Re: Gnome games - Tourniquets (ingen hjälp)On Fri, 2002-08-23 at 10:04, Ribaeus, Johan wrote:
> 
> Kan kompresser verkligen inrymmas i ett kortspel? Vad syftar 
> tourniquets på i det här fallet? 

Jag vet inte vad tourniquets syftar på i det här fallet men jag har
aldrig hört att det syftar på kompresser. Främst så är det de spännband
man har runt armen när man tar blodprov men det används även generellt
som namn för spännband på olika ställen. Det är även en typ av diadem.

Det är allt jag vet om ordet bortsett från att det är ett bra band.
Hoppas att du får bättre svar

/olivia

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.