Re: terminologi i ggv & gkb

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-22 12:36:57

Hej,
Alternativet titta i programmet är uttömt. Vi har fått 
en beta version från Sun. Det mesta av innehållet är på 
engelska. Endast menyer är lokaliserade. 

Tittar för det mesta i UI filer.

Nej, jag menar gkb.

MVh
Johan


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christian Rose [mailto:menthos@menthos.com]
Skickat: den 22 augusti 2002 12:24
Till: sv@li.org
Ämne: Re: terminologi i ggv & gkb


ons 2002-08-21 klockan 10.46 skrev Ribaeus, Johan:
> Olöst terminologi i ggv och gkb som jag skulle behöva hjälp med

Hej. Många av dessa terminologifrågor kan du nog hitta svar på om du
tittar i översättningen för programmet. Nedan är mina kommentarer.

> ggv:
> Toggle all pages

"Markera alla sidor" (från översättningen).

"Toggle" kan betyda mycket, och i detta fallet styr det
markeringen/urvalet av sidor.


> Toggle odd pages

"Markera udda sidor". Motsv.


> Toggle even pages

"Markera jämna sidor". Motsv.


> Fit Window

"Passa till fönster" (från översättningen)


> Toggle all

"Markera alla". Motsv. tidigare.


> Toggle odd

"Markera udda". Motsv. tidigare.


> Toggle even

"Markera jämna". Motsv. tidigare.


> Put side panel in Nautilus

"Visa sidopanel i Nautilus". Motsv. översättningen av programmet.


> Use GNOME defaults

"Använd GNOME-standardvärden". Finns i översättningen av programmet!


> Show both icons and text

"Visa både ikoner och text". Dito.


> gkb:
> Mod1-Shift_L

Vet inte riktigt hur detta används, och hittar just nu ingen
översättning av "gkb". Menar du "gok"?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.