bison

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-20 23:34:28

Det var dags för en ny bison-version. Det har kommit några versioner
med bara några ytterst minimala ändringar, men den här gången var det
lite mer substantiella skillnader. En mängd nya spårningsmeddelanden
bland annat, där det är en balansgång mellan att få god svenska och
att anknyta till koden som spåras.


 # Swedish messages for bison.
 # Copyright © 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 2001, 2002.
 # $Revision: 1.24 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: bison 1.30b\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-12 10:34+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-11-14 22:58+0100\n"
N "Project-Id-Version: bison 1.49a\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-08-12 09:58-0700\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-08-20 23:29+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #: src/LR0.c:65
 #, c-format
G msgid "too many states (max %d)"
G msgstr "för många tillstånd (max %d)"
N msgid "state_list_append (state = %d, symbol = %d (%s))\n"
N msgstr "state_list_append (tillstånd = %d, symbol = %d (%s))\n"
N 
 #: src/LR0.c:183
 #, c-format
N msgid "Entering new_itemsets, state = %d\n"
N msgstr "Går in i new_itemsets, tillstånd = %d\n"
N 
 #: src/LR0.c:221
 #, c-format
N msgid "Entering get_state, symbol = %d (%s)\n"
N msgstr "Går in i get_state, symbol = %d (%s)\n"
N 
 #: src/LR0.c:229
 #, c-format
N msgid "Exiting get_state => %d\n"
N msgstr "Lämnar get_state => %d\n"
N 
 #: src/LR0.c:249
 #, c-format
N msgid "Entering append_states, state = %d\n"
N msgstr "Går in i append_states, tillstånd = %d\n"
N 
 #: src/LR0.c:357
 #, c-format
N msgid "Processing state %d (reached by %s)\n"
N msgstr "Bearbetar tillstånd %d (nått av %s)\n"
N 
 #: src/assoc.c:31
N msgid "undefined associativity"
N msgstr "odefinierad associativitet"
N 
 #: src/closure.c:56
 #, c-format
N msgid "Closure: %s\n"
N msgstr "Hölje: %s\n"
N 
 #: src/closure.c:63
 #, c-format
N msgid " (rule %d)\n"
N msgstr "  (regel %d)\n"
N 
 # RTC betyder "reflexive transitive closure"
 # Firsts är ett variabelnamn
 #: src/closure.c:136
N msgid "RTC: Firsts Input"
N msgstr "RTH: Firsts-indata"
N 
 #: src/closure.c:139
N msgid "RTC: Firsts Output"
N msgstr "RTH: Firsts-utdata"
N 
 #: src/closure.c:203
N msgid "input"
N msgstr "indata"
 
 #: src/closure.c:234
N msgid "output"
N msgstr "utdata"
N 
 #: src/complain.c:89 lib/error.c:128 lib/error.c:156
 
 #: src/conflicts.c:72
 #, c-format
G msgid "Conflict in state %d between rule %d and token %s resolved as %s.\n"
G msgstr "Konflikt i tillstånd %d mellan regel %d och element %s, löstes med %s.\n"
G 
G msgid "reduce"
G msgstr "reducera"
N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"
 
G msgid "shift"
G msgstr "skifta"
 #: src/conflicts.c:80
 #, c-format
N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med reducera"
 
G msgid "an error"
G msgstr "ett fel"
 #: src/conflicts.c:87
 #, c-format
N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as an error"
N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med ett fel"
 
 
 #: src/conflicts.c:460
 #, c-format
G msgid "%s contains "
G msgstr "%s innehåller "
N msgid "State %d contains "
N msgstr "Tillstånd %d innehåller "
 
 
 #: src/getargs.c:190
 msgid ""
 "Output:\n"
 " -d, --defines       also produce a header file\n"
G " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
N " -r, --report=THINGS    also produce details on the automaton\n"
N " -v, --verbose       same as `--report=state'\n"
 " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
 " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
G " -g, --graph        also produce a VCG description of the "
G "automaton\n"
N " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
 msgstr ""
 "Utdata:\n"
 " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
G " -v, --verbose       skapa också en förklaring av automaten\n"
N " -r, --reports=SAKER    skapa också detaljer om automaten\n"
N " -v, --verbose       samma som \"--report=state\"\n"
 " -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
 " -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
 " -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"
 
 #: src/getargs.c:201
N msgid ""
N "THINGS is a list of comma separated words that can include:\n"
N " `state'    describe the states\n"
N " `itemset'   complete the core item sets with their closure\n"
N " `lookahead'  explicitly associate lookaheads to items\n"
N " `solved'    describe shift/reduce conflicts solving\n"
N " `all'     include all the above information\n"
N " `none'     disable the report\n"
N msgstr ""
N "SAKER är en lista med kommaseparerade ord som kan innehålla:\n"
N " \"state\"    beskriv tillstånden\n"
N " \"itemset\"   komplettera kärnobjektmängderna med sina höljen\n"
N " \"lookahead\"  koppla uttryckligen framåtblickar till objekt\n"
N " \"solved\"    beskriv lösningar av skifta/reducerakonflikter\n"
N " \"all\"     inkludera all ovanstående information\n"
N " \"none\"     avaktivera rapporten\n"
N 
 #: src/getargs.c:212
 msgid "Report bugs to <bug-bison@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera fel till <bug-bison@gnu.org>.\n"
G "Rapportera anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>.\n"
N "Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
 
G msgid ""
G "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
G msgstr ""
G "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 #: src/getargs.c:228
N msgid "Written by Robert Corbett and Richard Stallman.\n"
N msgstr "Skriven av Robert Corbett och Richard Stallman.\n"
N 
 #: src/getargs.c:232
 #, c-format
N msgid "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
N msgstr "Copyright © %d Free Software Foundation, Inc.\n"
 
 
G msgid "too many gotos (max %d)"
G msgstr "för många goto (max %d)"
G 
G msgid "unexpected `/' found and ignored"
G msgstr "oväntat \"/\" hittat och ignorerat"
 #: src/gram.c:139
N msgid "empty"
N msgstr "tom"
 
G msgid "unterminated comment"
G msgstr "oavslutad kommentar"
 #: src/gram.c:233
N msgid "Grammar"
N msgstr "Grammatik"
 
G msgid "unexpected end of file"
G msgstr "oväntat filslut"
 #: src/gram.c:250
N msgid ""
N "Variables\n"
N "---------\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Variabler\n"
N "---------\n"
N "\n"
 
G msgid "unescaped newline in constant"
G msgstr "oskyddat nyradstecken i konstant"
 #: src/gram.c:253
N msgid "Value Sprec Sassoc Tag\n"
N msgstr "Värde Sprec Sassoc Tagg\n"
 
G msgid "octal value outside range 0...255: `\\%o'"
G msgstr "oktalt värde utanför intervallet 0-255: \"\\%o\""
 #: src/gram.c:263
N msgid ""
N "Rules\n"
N "-----\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Regler\n"
N "------\n"
N "\n"
 
G msgid "hexadecimal value above 255: `\\x%x'"
G msgstr "hexadecimalt värde över 255: \"\\x%x\""
 #: src/gram.c:266
N msgid "Num (Prec, Assoc, Useful, Ritem Range) Lhs -> Rhs (Ritem range) [Num]\n"
N msgstr "Num (Prec, Assoc, Användbar, Robjektintervall) Vhs -> Hhs (Hobjektintervall) [Num]\n"
 
G msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
G msgstr "okänd specialsekvens: \"\\\" följt av \"%s\""
 #: src/gram.c:292
N msgid ""
N "Rules interpreted\n"
N "-----------------\n"
N "\n"
N msgstr ""
N "Tolkade regler\n"
N "--------------\n"
N "\n"
 
G msgid "unterminated type name at end of file"
G msgstr "oavslutat typnamn vid filslut"
 #: src/gram.c:321 src/reduce.c:302 src/reduce.c:392
N msgid "warning"
N msgstr "varning"
 
G msgid "unterminated type name"
G msgstr "oavslutat typnamn"
 #: src/lalr.c:91
 #, c-format
N msgid "too many gotos (max %d)"
N msgstr "för många goto (max %d)"
 
G msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
G msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga element"
 #: src/lalr.c:406
N msgid "Lookaheads: BEGIN\n"
N msgstr "Framåtblickar: START\n"
 
 #: src/lalr.c:418
 #, c-format
G msgid "`%s' supports no argument: %s"
G msgstr "\"%s\" stödjer inga argument: %s"
N msgid "State %d: %d lookaheads\n"
N msgstr "Tillstånd %d: %d framåtblickar\n"
 
 #: src/lalr.c:425
 #, c-format
G msgid "`%s' requires an argument"
G msgstr "\"%s\" behöver ett argument"
N msgid "  on %d (%s) -> rule %d\n"
N msgstr "  vid %d (%s) -> regel %d\n"
 
G msgid "%s: internal error: %s\n"
G msgstr "%s: internt fel: %s\n"
 #: src/lalr.c:430
N msgid "Lookaheads: END\n"
N msgstr "Framåtblickar: SLUT\n"
 
G msgid "Entering set_nullable"
G msgstr "Påbörjar set_nullable"
 #: src/main.c:117
N msgid "rule never reduced because of conflicts"
N msgstr "regel aldrig reducerad på grund av konflikter"
 
G msgid "maximum table size (%d) exceeded"
G msgstr "maximal tabellstorlek (%d) överskriden"
 #: src/parse-gram.y:344
N msgid "POSIX forbids declarations in the grammar"
N msgstr "POSIX förbjuder deklarationer i grammatiken"
 
 
 #: src/print.c:162
 #, c-format
G msgid "  (rule %d)"
G msgstr "  (regel %d)"
G 
G msgid "  $default\taccept\n"
G msgstr "  $standard\tacceptera\n"
N msgid "shift, and go to state %d\n"
N msgstr "skifta, och gå till tillstånd %d\n"
 
 #: src/print.c:164
 #, c-format
G msgid "  $  \tgo to state %d\n"
G msgstr "  $  \tgå till tillstånd %d\n"
N msgid "go to state %d\n"
N msgstr "gå till tillstånd %d\n"
 
G msgid "  %-4s\tshift, and go to state %d\n"
G msgstr "  %-4s\tskifta, och gå till tillstånd %d\n"
 #: src/print.c:201
N msgid "error (nonassociative)\n"
N msgstr "fel (ickeassociativ)\n"
 
 #: src/print.c:290
 #, c-format
G msgid "  %-4s\terror (nonassociative)\n"
G msgstr "  %-4s\tfel (ickeassociativ)\n"
N msgid "reduce using rule %d (%s)"
N msgstr "reducera med regel %d (%s)"
 
G msgid "  %-4s\tgo to state %d\n"
G msgstr "  %-4s\tgå till tillstånd %d\n"
 #: src/print.c:293
N msgid "accept"
N msgstr "acceptera"
N 
 #: src/print.c:324 src/print.c:390
N msgid "$default"
N msgstr "$standard"
 
 
 #: src/print.c:552
N msgid "Rules never reduced"
N msgstr "Aldrig reducerade regler"
N 
 #: src/reader.c:52
 #, c-format
G msgid "%-4s\terror (nonassociative)"
G msgstr "%-4s\tfel (ickeassociativ)"
N msgid "multiple %s declarations"
N msgstr "flera %s-deklarationer"
 
 #: src/reader.c:141
 #, c-format
G msgid "$default\treduce using rule %d (%s)"
G msgstr "$standard\treducera med regel %d (%s)"
N msgid "result type clash on merge function %s: `%s' vs. `%s'"
N msgstr "resultattypskonflikt vid sammanslagningsfunktion %s: \"%s\" mot \"%s\""
 
G msgid "  Skipping to next \\n"
G msgstr "  Hoppar över till nästa \\n"
 #: src/reader.c:239
 #, c-format
N msgid "rule given for %s, which is a token"
N msgstr "regel given för %s, som är ett element"
 
 #: src/reader.c:264
 #, c-format
G msgid "  Skipping to next %c"
G msgstr "  Hoppar över till nästa %c"
N msgid "type clash (`%s' `%s') on default action"
N msgstr "typkonflikt (\"%s\" \"%s\") för standardåtgärd"
 
G msgid "invalid $ value"
G msgstr "felaktigt $-värde"
 #: src/reader.c:272
N msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
N msgstr "tom regel för typad icketerminal, och ingen åtgärd"
 
G msgid "unterminated string at end of file"
G msgstr "oavslutad sträng vid filslut"
G 
G msgid "unterminated string"
G msgstr "oavslutad sträng"
 #: src/reader.c:343
N msgid "two @prec's in a row"
N msgstr "två @prec i rad"
 
 #: src/reader.c:353
 #, c-format
G msgid "%s is invalid"
G msgstr "%s är felaktigt"
N msgid "%%dprec affects only GLR parsers"
N msgstr "%%dprec påverkar endast GLR-parsrar"
 
 #: src/reader.c:355
 #, c-format
G msgid "$$ of `%s' has no declared type"
G msgstr "$$ för \"%s\" har ingen deklarerad typ"
N msgid "%%dprec must be followed by positive number"
N msgstr "%%dprec måste följas av ett positivt tal"
 
 #: src/reader.c:357
 #, c-format
G msgid "$%d of `%s' has no declared type"
G msgstr "$%d för \"%s\" har ingen deklarerad typ"
G 
G msgid "unterminated `%{' definition"
G msgstr "oavslutad \"%{\"-definition"
N msgid "only one %%dprec allowed per rule"
N msgstr "endast en %%dprec tillåts per regel"
 
 #: src/reader.c:368
 #, c-format
G msgid "Premature EOF after %s"
G msgstr "Förtida filslut efter %s"
N msgid "%%merge affects only GLR parsers"
N msgstr "%%merge påverkar endast GLR-parsrar"
 
 #: src/reader.c:370
 #, c-format
G msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
G msgstr "symbolen \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"
N msgid "only one %%merge allowed per rule"
N msgstr "endast en %%merge tillåts per regel"
 
G msgid "symbol `%s' given more than one literal string"
G msgstr "symbolen \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"
 #: src/reader.c:513
N msgid "no rules in the input grammar"
N msgstr "inga regler i ingrammatiken"
 
 #: src/reader.c:545
 #, c-format
G msgid "symbol %s redefined"
G msgstr "symbolen %s omdefinierad"
N msgid "too many symbols (tokens plus nonterminals); maximum %d"
N msgstr "för många symboler (element plus icketerminaler); max %d"
 
G msgid "type redeclaration for %s"
G msgstr "typen omdeklarerad för %s"
 #: src/reduce.c:239
N msgid "useless rule"
N msgstr "oanvändbar regel"
 
G msgid "`%s' is invalid in %s"
G msgstr "\"%s\" är felaktig i %s"
 #: src/reduce.c:302
N msgid "useless nonterminal"
N msgstr "oanvändbar icketerminal"
 
G msgid "multiple %s declarations"
G msgstr "flera %s-deklarationer"
 #: src/reduce.c:349
N msgid "Useless nonterminals"
N msgstr "Oanvändbara icketerminaler"
 
G msgid "invalid %s declaration"
G msgstr "felaktig %s-deklaration"
 #: src/reduce.c:362
N msgid "Terminals which are not used"
N msgstr "Terminaler som inte används"
 
G msgid "%type declaration has no <typename>"
G msgstr "%type-deklaration har inget <typnamn>"
 #: src/reduce.c:371
N msgid "Useless rules"
N msgstr "Oanvändbara regler"
 
 #: src/reduce.c:387
 #, c-format
G msgid "invalid %%type declaration due to item: %s"
G msgstr "felaktig %%type-deklaration på grund av objekt: %s"
N msgid "%d rule never reduced\n"
N msgid_plural "%d rules never reduced\n"
N msgstr[0] "%d regel reduceras aldrig\n"
N msgstr[1] "%d regler reduceras aldrig\n"
 
 #: src/reduce.c:395
 #, c-format
G msgid "redefining precedence of %s"
G msgstr "omdefinition av precedens för %s"
N msgid "%d useless nonterminal"
N msgid_plural "%d useless nonterminals"
N msgstr[0] "%d oanvändbar icketerminal"
N msgstr[1] "%d oanvändbara icketerminaler"
 
G msgid "invalid text (%s) - number should be after identifier"
G msgstr "felaktig text (%s) - tal skulle följa efter identifierare"
 #: src/reduce.c:401
N msgid " and "
N msgstr " och "
 
 #: src/reduce.c:404
 #, c-format
G msgid "unexpected item: %s"
G msgstr "oväntat objekt: %s"
N msgid "%d useless rule"
N msgid_plural "%d useless rules"
N msgstr[0] "%d oanvändbar regel"
N msgstr[1] "%d oanvändbara regler"
 
 #: src/reduce.c:435
 #, c-format
G msgid "unmatched %s"
G msgstr "ensam %s"
N msgid "start symbol %s does not derive any sentence"
N msgstr "startsymbolen %s genererar inga meningar"
 
G msgid "argument of %%expect is not an integer"
G msgstr "argument till %%expect är inte ett heltal"
 #: src/relation.c:137
N msgid "relation_transpose: input\n"
N msgstr "relation_transpose: indata\n"
 
G msgid "unrecognized item %s, expected an identifier"
G msgstr "oväntat objekt %s, förväntade en identifierare"
 #: src/relation.c:176
N msgid "relation_transpose: output\n"
N msgstr "relation_transpose: utdata\n"
 
 #: src/scan-gram.l:202
 #, c-format
G msgid "expected string constant instead of %s"
G msgstr "förväntade strängkonstant istället för %s"
N msgid ": invalid character: `%c'\n"
N msgstr ": ogiltigt tecken: \"%c\"\n"
 
G msgid "unrecognized: %s"
G msgstr "okänt: %s"
 #: src/scan-gram.l:246
N msgid ": unexpected end of file in a comment\n"
N msgstr ": oväntat filslut i en kommentar\n"
N 
 #: src/scan-gram.l:274 src/scan-gram.l:412
N msgid ": unexpected end of file in a string\n"
N msgstr ": oväntat filslut i en sträng\n"
 
G msgid "no input grammar"
G msgstr "ingen ingrammatik"
 #: src/scan-gram.l:311 src/scan-gram.l:383
N msgid ": unexpected end of file in a character\n"
N msgstr ": oväntat filslut i ett tecken\n"
 
 #: src/scan-gram.l:332
 #, c-format
G msgid "unknown character: %s"
G msgstr "okänt tecken: %s"
N msgid ": invalid escape: %s\n"
N msgstr ": ogiltig specialsekvens: %s\n"
 
 #: src/scan-gram.l:353
 #, c-format
G msgid "unterminated %guard clause"
G msgstr "oavlutad %guard-sats"
N msgid ": unrecognized escape: %s\n"
N msgstr ": okänd specialsekvens: %s\n"
 
G msgid "ill-formed rule: initial symbol not followed by colon"
G msgstr "felskriven regel: första symbolen följs inte av ett kolon"
 #: src/scan-gram.l:473
N msgid ": unexpected end of file in a braced code\n"
N msgstr ": oväntat filslut i kod inom klamrar\n"
 
G msgid "grammar starts with vertical bar"
G msgstr "grammatiken startar med ett vertikalt streck"
 #: src/scan-gram.l:502
N msgid ": unexpected end of file in a prologue\n"
N msgstr ": oväntat filslut i en prolog\n"
 
 #: src/scan-gram.l:560
 #, c-format
G msgid "rule given for %s, which is a token"
G msgstr "regel given för %s, som är ett element"
N msgid "$$ of `%s' has no declared type"
N msgstr "$$ för \"%s\" har ingen deklarerad typ"
 
G msgid "two @prec's in a row"
G msgstr "två @prec i rad"
 #: src/scan-gram.l:577 src/scan-gram.l:664
 #, c-format
N msgid "invalid value: %s%d"
N msgstr "felaktigt värde: %s%d"
 
 #: src/scan-gram.l:584
 #, c-format
G msgid "%%guard present but %%semantic_parser not specified"
G msgstr "%%guard finns men %%semantic_parser är inte angiven"
N msgid "$%d of `%s' has no declared type"
N msgstr "$%d för \"%s\" har ingen deklarerad typ"
 
G msgid "two actions at end of one rule"
G msgstr "två åtgärder vid slutet av en regel"
 #: src/scan-gram.l:595 src/scan-gram.l:612 src/scan-gram.l:671
 #: src/scan-gram.l:688
 #, c-format
N msgid "%s is invalid"
N msgstr "%s är felaktigt"
 
 #: src/state.c:145
 #, c-format
G msgid "type clash (`%s' `%s') on default action"
G msgstr "typkonflikt (\"%s\" \"%s\") för standardåtgärd"
N msgid "too many states (max %d)"
N msgstr "för många tillstånd (max %d)"
 
G msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
G msgstr "tom regel för typad icketerminal, och ingen åtgärd"
 #: src/symlist.c:97 src/symlist.c:109
N msgid "invalid $ value"
N msgstr "felaktigt $-värde"
 
 #: src/symtab.c:81
 #, c-format
G msgid "invalid input: %s"
G msgstr "felaktig indata: %s"
N msgid "type redeclaration for %s"
N msgstr "typen omdeklarerad för %s"
 
 #: src/symtab.c:98 src/symtab.c:117
 #, c-format
G msgid "too many symbols (tokens plus nonterminals); maximum %d"
G msgstr "för många symboler (element plus icketerminaler); max %d"
N msgid "%s redeclaration for %s"
N msgstr "%s-omdeklaration för %s"
 
G msgid "no rules in the input grammar"
G msgstr "inga regler i ingrammatiken"
 #: src/symtab.c:138
 #, c-format
N msgid "redefining precedence of %s"
N msgstr "omdefinition av precedens för %s"
 
 #: src/symtab.c:157
 #, c-format
N msgid "symbol %s redefined"
N msgstr "symbolen %s omdefinierad"
N 
 #: src/symtab.c:180
 #, c-format
N msgid "redefining user token number of %s"
N msgstr "omdefinition av elementnummer för %s"
N 
 #: src/symtab.c:225
 #, c-format
 
 #: src/symtab.c:244
 #, c-format
G msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
G msgstr "elementen %s och %s har båda fått nummer %d"
N msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
N msgstr "symbolen \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"
 
 #: src/symtab.c:247
 #, c-format
N msgid "symbol `%s' given more than one literal string"
N msgstr "symbolen \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"
N 
 #: src/symtab.c:281
 #, c-format
 
 #: src/symtab.c:293
 #, c-format
G msgid "conflicting assoc values for %s and %s"
G msgstr "motstridiga assoc-värden mellan %s och %s"
N msgid "conflicting associativities for %s (%s) and %s (%s)"
N msgstr "motstridiga associativiteter för %s (%s) och %s (%s)"
N 
 #: src/symtab.c:363
 #, c-format
N msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
N msgstr "elementen %s och %s har båda fått nummer %d"
 
 
G msgid "Useless nonterminals:"
G msgstr "Oanvändbara icketerminaler:"
G 
G msgid "Terminals which are not used:"
G msgstr "Terminaler som inte används:"
G 
G msgid "Useless rules:"
G msgstr "Oanvändbara regler:"
 # "table" och "check" är variabelnamn, som bör vara bekanta för den som
 # begär denna spårutskrift.
 #: src/tables.c:210
 #, c-format
N msgid "growing table and check from: %lu to %lu\n"
N msgstr "utökar table och check från: %lu till %lu\n"
 
G msgid ""
G "Variables\n"
G "---------\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Variabler\n"
G "---------\n"
G "\n"
 #: src/tables.c:757
 #, c-format
N msgid "base_t too small to hold %d\n"
N msgstr "base_t för liten för att hålla %d\n"
 
G msgid "Value Sprec  Sassoc  Tag\n"
G msgstr "Värde Sprec  Sassoc  Tagg\n"
 #: lib/argmatch.c:161
 #, c-format
N msgid "invalid argument %s for %s"
N msgstr "ogiltigt argument %s till %s"
 
G msgid ""
G "Rules\n"
G "-----\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Regler\n"
G "------\n"
G "\n"
 #: lib/argmatch.c:162
 #, c-format
N msgid "ambiguous argument %s for %s"
N msgstr "tvetydigt argument %s till %s"
 
G msgid ""
G "Rules interpreted\n"
G "-----------------\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Tolkade regler\n"
G "--------------\n"
G "\n"
 #: lib/argmatch.c:181
N msgid "Valid arguments are:"
N msgstr "Giltiga argument är:"
 
 #: lib/bitset_stats.c:226
 #, c-format
G msgid "%d rules never reduced\n"
G msgstr "%d regler reduceras aldrig\n"
N msgid "%d bitset_allocs, %d freed (%.2f%%).\n"
N msgstr "%d bitmängdallokeringar, %d frianden (%.2f%%).\n"
 
 #: lib/bitset_stats.c:229
 #, c-format
G msgid "%d useless nonterminal%s"
G msgstr "%d oanvändbara icketerminaler"
N msgid "%d bitset_sets, %d cached (%.2f%%)\n"
N msgstr "%d bitmändmängder, %d cachade (%.2f%%)\n"
 
G msgid " and "
G msgstr " och "
 #: lib/bitset_stats.c:232
 #, c-format
N msgid "%d bitset_resets, %d cached (%.2f%%)\n"
N msgstr "%d bitmängåterställande, %d cachade (%.2f%%)\n"
 
 #: lib/bitset_stats.c:235
 #, c-format
G msgid "%d useless rule%s"
G msgstr "%d oanvändbara regler"
N msgid "%d bitset_tests, %d cached (%.2f%%)\n"
N msgstr "%d bitmängdtester, %d cachade (%.2f%%)\n"
 
 #: lib/bitset_stats.c:239
 #, c-format
G msgid "Start symbol %s does not derive any sentence"
G msgstr "Startsymbolen %s genererar inga meningar"
N msgid "%d bitset_lists\n"
N msgstr "%d bitmängdlistor\n"
N 
 #: lib/bitset_stats.c:241
N msgid "count log histogram\n"
N msgstr "anropslogghistogram\n"
N 
 #: lib/bitset_stats.c:244
N msgid "size log histogram\n"
N msgstr "storlekslogghistogram\n"
 
 #: lib/bitset_stats.c:247
N msgid "density histogram\n"
N msgstr "densitetshistogram\n"
N 
 #: lib/bitset_stats.c:264
N msgid "Bitset statistics:\n\n"
N msgstr "Bitmängdsstatistik:\n\n"
N 
 #: lib/bitset_stats.c:267
 #, c-format
G msgid ""
G "reduced %s defines %d terminal%s, %d nonterminal%s, and %d production%s.\n"
G msgstr ""
G "reducerad %s definierar %d terminaler%.0s, %d icketerminaler%.0s och %d "
G "produktioner.\n"
N msgid "Accumulated runs = %d\n"
N msgstr "Accumulerade körningar = %d\n"
 
 #: lib/bitset_stats.c:311
N msgid "Could not read stats file."
N msgstr "Kunde inte läsa statistikfil."
N 
 #: lib/bitset_stats.c:313
N msgid "Bad stats file size.\n"
N msgstr "Dålig statistikfilstorlek.\n"
N 
 #: lib/bitset_stats.c:339
N msgid "Could not write stats file."
N msgstr "Kunde inte skriva statistikfil."
N 
 #: lib/bitset_stats.c:343
N msgid "Could not open stats file for writing."
N msgstr "Kunde inte öppna statistikfil för skrivning."
N 
 #: lib/getopt.c:662
 #, c-format
N 
 #: lib/timevar.c:466
N msgid "\nExecution times (seconds)\n"
N msgstr "\nExekveringstider (sekunder)\n"
N 
 #: lib/timevar.c:516
N msgid " TOTAL         :"
N msgstr " TOTALT        :"
N 
 #: lib/timevar.c:552
 #, c-format
N msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
N msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

# Swedish messages for bison.
# Copyright © 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>, 2001, 2002.
# $Revision: 1.24 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bison 1.49a\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-12 09:58-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-20 23:29+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: src/LR0.c:65
#, c-format
msgid "state_list_append (state = %d, symbol = %d (%s))\n"
msgstr "state_list_append (tillstånd = %d, symbol = %d (%s))\n"

#: src/LR0.c:183
#, c-format
msgid "Entering new_itemsets, state = %d\n"
msgstr "Går in i new_itemsets, tillstånd = %d\n"

#: src/LR0.c:221
#, c-format
msgid "Entering get_state, symbol = %d (%s)\n"
msgstr "Går in i get_state, symbol = %d (%s)\n"

#: src/LR0.c:229
#, c-format
msgid "Exiting get_state => %d\n"
msgstr "Lämnar get_state => %d\n"

#: src/LR0.c:249
#, c-format
msgid "Entering append_states, state = %d\n"
msgstr "Går in i append_states, tillstånd = %d\n"

#: src/LR0.c:357
#, c-format
msgid "Processing state %d (reached by %s)\n"
msgstr "Bearbetar tillstånd %d (nått av %s)\n"

#: src/assoc.c:31
msgid "undefined associativity"
msgstr "odefinierad associativitet"

#: src/closure.c:56
#, c-format
msgid "Closure: %s\n"
msgstr "Hölje: %s\n"

#: src/closure.c:63
#, c-format
msgid " (rule %d)\n"
msgstr "  (regel %d)\n"

# RTC betyder "reflexive transitive closure"
# Firsts är ett variabelnamn
#: src/closure.c:136
msgid "RTC: Firsts Input"
msgstr "RTH: Firsts-indata"

#: src/closure.c:139
msgid "RTC: Firsts Output"
msgstr "RTH: Firsts-utdata"

#: src/closure.c:203
msgid "input"
msgstr "indata"

#: src/closure.c:234
msgid "output"
msgstr "utdata"

#: src/complain.c:89 lib/error.c:128 lib/error.c:156
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: src/complain.c:123 src/complain.c:152
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: src/complain.c:252 src/complain.c:282
msgid "fatal error: "
msgstr "ödesdigert fel: "

#: src/conflicts.c:72
#, c-format
msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"

#: src/conflicts.c:80
#, c-format
msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med reducera"

#: src/conflicts.c:87
#, c-format
msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as an error"
msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med ett fel"

#: src/conflicts.c:402
#, c-format
msgid "%d shift/reduce conflict"
msgid_plural "%d shift/reduce conflicts"
msgstr[0] "%d skifta/reducerakonflikt"
msgstr[1] "%d skifta/reducerakonflikter"

#: src/conflicts.c:409
msgid "and"
msgstr "och"

#: src/conflicts.c:415
#, c-format
msgid "%d reduce/reduce conflict"
msgid_plural "%d reduce/reduce conflicts"
msgstr[0] "%d reducera/reducerakonflikt"
msgstr[1] "%d reducera/reducerakonflikter"

#: src/conflicts.c:435
msgid "conflicts: "
msgstr "konflikter: "

#: src/conflicts.c:437
#, c-format
msgid " %d shift/reduce"
msgstr " %d skifta/reducera"

#: src/conflicts.c:441
#, c-format
msgid " %d reduce/reduce"
msgstr " %d reducera/reducera"

#: src/conflicts.c:460
#, c-format
msgid "State %d contains "
msgstr "Tillstånd %d innehåller "

#: src/conflicts.c:537
#, c-format
msgid "expected %d shift/reduce conflict"
msgid_plural "expected %d shift/reduce conflicts"
msgstr[0] "förväntade %d skifta/reducerakonflikt"
msgstr[1] "förväntade %d skifta/reducerakonflikter"

#: src/files.c:114
#, c-format
msgid "cannot open file `%s'"
msgstr "kan inte öppna filen \"%s\""

#: src/files.c:133
msgid "cannot close file"
msgstr "kan inte stänga fil"

#: src/getargs.c:157
msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
msgstr "GNU bison genererar parsrar för LALR(1)-grammatiker.\n"

#: src/getargs.c:161
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... FIL\n"

#: src/getargs.c:165
msgid ""
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
"obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Motsvarande\n"
"för valfria argument.\n"

#: src/getargs.c:171
msgid ""
"Operation modes:\n"
" -h, --help   display this help and exit\n"
" -V, --version  output version information and exit\n"
" -y, --yacc   emulate POSIX yacc\n"
msgstr ""
"Arbetslägen:\n"
" -h, --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
" -y, --yacc   emulera POSIX-yacc\n"

#: src/getargs.c:178
msgid ""
"Parser:\n"
" -S, --skeleton=FILE    specify the skeleton to use\n"
" -t, --debug        instrument the parser for debugging\n"
"   --locations      enable locations computation\n"
" -p, --name-prefix=PREFIX  prepend PREFIX to the external symbols\n"
" -l, --no-lines       don't generate `#line' directives\n"
" -n, --no-parser      generate the tables only\n"
" -k, --token-table     include a table of token names\n"
msgstr ""
"Tolk:\n"
" -S, --skeleton=FIL     ange skelettfilen som skall användas\n"
" -t, --debug        instrumentera tolken för felsökning\n"
"   --locations      aktivera lägesberäkning\n"
" -p, --name-prefix=PREFIX  lägg till PREFIX före externa symboler\n"
" -l, --no-lines       generera inte \"#line\"-direktiv\n"
" -n, --no-parser      generera endast tabellerna\n"
" -k, --token-table     inkludera en tabell över elementnamn\n"

#: src/getargs.c:190
msgid ""
"Output:\n"
" -d, --defines       also produce a header file\n"
" -r, --report=THINGS    also produce details on the automaton\n"
" -v, --verbose       same as `--report=state'\n"
" -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
" -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
" -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
msgstr ""
"Utdata:\n"
" -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
" -r, --reports=SAKER    skapa också detaljer om automaten\n"
" -v, --verbose       samma som \"--report=state\"\n"
" -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
" -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
" -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"

#: src/getargs.c:201
msgid ""
"THINGS is a list of comma separated words that can include:\n"
" `state'    describe the states\n"
" `itemset'   complete the core item sets with their closure\n"
" `lookahead'  explicitly associate lookaheads to items\n"
" `solved'    describe shift/reduce conflicts solving\n"
" `all'     include all the above information\n"
" `none'     disable the report\n"
msgstr ""
"SAKER är en lista med kommaseparerade ord som kan innehålla:\n"
" \"state\"    beskriv tillstånden\n"
" \"itemset\"   komplettera kärnobjektmängderna med sina höljen\n"
" \"lookahead\"  koppla uttryckligen framåtblickar till objekt\n"
" \"solved\"    beskriv lösningar av skifta/reducerakonflikter\n"
" \"all\"     inkludera all ovanstående information\n"
" \"none\"     avaktivera rapporten\n"

#: src/getargs.c:212
msgid "Report bugs to <bug-bison@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till <bug-bison@gnu.org>.\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: src/getargs.c:226
#, c-format
msgid "bison (GNU Bison) %s"
msgstr "bison (GNU Bison) %s"

#: src/getargs.c:228
msgid "Written by Robert Corbett and Richard Stallman.\n"
msgstr "Skriven av Robert Corbett och Richard Stallman.\n"

#: src/getargs.c:232
#, c-format
msgid "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright © %d Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/getargs.c:234
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
"finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"

#: src/getargs.c:395
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/getargs.c:402
#, c-format
msgid "%s: no grammar file given\n"
msgstr "%s: ingen grammatikfil angiven\n"

#: src/getargs.c:406
#, c-format
msgid "%s: extra arguments ignored after `%s'\n"
msgstr "%s: extra argument ignorerade efter \"%s\"\n"

#: src/gram.c:139
msgid "empty"
msgstr "tom"

#: src/gram.c:233
msgid "Grammar"
msgstr "Grammatik"

#: src/gram.c:250
msgid ""
"Variables\n"
"---------\n"
"\n"
msgstr ""
"Variabler\n"
"---------\n"
"\n"

#: src/gram.c:253
msgid "Value Sprec Sassoc Tag\n"
msgstr "Värde Sprec Sassoc Tagg\n"

#: src/gram.c:263
msgid ""
"Rules\n"
"-----\n"
"\n"
msgstr ""
"Regler\n"
"------\n"
"\n"

#: src/gram.c:266
msgid "Num (Prec, Assoc, Useful, Ritem Range) Lhs -> Rhs (Ritem range) [Num]\n"
msgstr "Num (Prec, Assoc, Användbar, Robjektintervall) Vhs -> Hhs (Hobjektintervall) [Num]\n"

#: src/gram.c:292
msgid ""
"Rules interpreted\n"
"-----------------\n"
"\n"
msgstr ""
"Tolkade regler\n"
"--------------\n"
"\n"

#: src/gram.c:321 src/reduce.c:302 src/reduce.c:392
msgid "warning"
msgstr "varning"

#: src/lalr.c:91
#, c-format
msgid "too many gotos (max %d)"
msgstr "för många goto (max %d)"

#: src/lalr.c:406
msgid "Lookaheads: BEGIN\n"
msgstr "Framåtblickar: START\n"

#: src/lalr.c:418
#, c-format
msgid "State %d: %d lookaheads\n"
msgstr "Tillstånd %d: %d framåtblickar\n"

#: src/lalr.c:425
#, c-format
msgid "  on %d (%s) -> rule %d\n"
msgstr "  vid %d (%s) -> regel %d\n"

#: src/lalr.c:430
msgid "Lookaheads: END\n"
msgstr "Framåtblickar: SLUT\n"

#: src/main.c:117
msgid "rule never reduced because of conflicts"
msgstr "regel aldrig reducerad på grund av konflikter"

#: src/parse-gram.y:344
msgid "POSIX forbids declarations in the grammar"
msgstr "POSIX förbjuder deklarationer i grammatiken"

#: src/print.c:46
#, c-format
msgid " type %d is %s\n"
msgstr " typ %d är %s\n"

#: src/print.c:162
#, c-format
msgid "shift, and go to state %d\n"
msgstr "skifta, och gå till tillstånd %d\n"

#: src/print.c:164
#, c-format
msgid "go to state %d\n"
msgstr "gå till tillstånd %d\n"

#: src/print.c:201
msgid "error (nonassociative)\n"
msgstr "fel (ickeassociativ)\n"

#: src/print.c:290
#, c-format
msgid "reduce using rule %d (%s)"
msgstr "reducera med regel %d (%s)"

#: src/print.c:293
msgid "accept"
msgstr "acceptera"

#: src/print.c:324 src/print.c:390
msgid "$default"
msgstr "$standard"

#: src/print.c:419
#, c-format
msgid "state %d"
msgstr "tillstånd %d"

#: src/print.c:453
msgid "Terminals, with rules where they appear"
msgstr "Terminaler, med regler där de förekommer"

#: src/print.c:480
msgid "Nonterminals, with rules where they appear"
msgstr "Icketerminaler, med regler där de förekommer"

#: src/print.c:509
msgid " on left:"
msgstr " till vänster:"

#: src/print.c:524
msgid " on right:"
msgstr " till höger:"

#: src/print.c:552
msgid "Rules never reduced"
msgstr "Aldrig reducerade regler"

#: src/reader.c:52
#, c-format
msgid "multiple %s declarations"
msgstr "flera %s-deklarationer"

#: src/reader.c:141
#, c-format
msgid "result type clash on merge function %s: `%s' vs. `%s'"
msgstr "resultattypskonflikt vid sammanslagningsfunktion %s: \"%s\" mot \"%s\""

#: src/reader.c:239
#, c-format
msgid "rule given for %s, which is a token"
msgstr "regel given för %s, som är ett element"

#: src/reader.c:264
#, c-format
msgid "type clash (`%s' `%s') on default action"
msgstr "typkonflikt (\"%s\" \"%s\") för standardåtgärd"

#: src/reader.c:272
msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
msgstr "tom regel för typad icketerminal, och ingen åtgärd"

#: src/reader.c:343
msgid "two @prec's in a row"
msgstr "två @prec i rad"

#: src/reader.c:353
#, c-format
msgid "%%dprec affects only GLR parsers"
msgstr "%%dprec påverkar endast GLR-parsrar"

#: src/reader.c:355
#, c-format
msgid "%%dprec must be followed by positive number"
msgstr "%%dprec måste följas av ett positivt tal"

#: src/reader.c:357
#, c-format
msgid "only one %%dprec allowed per rule"
msgstr "endast en %%dprec tillåts per regel"

#: src/reader.c:368
#, c-format
msgid "%%merge affects only GLR parsers"
msgstr "%%merge påverkar endast GLR-parsrar"

#: src/reader.c:370
#, c-format
msgid "only one %%merge allowed per rule"
msgstr "endast en %%merge tillåts per regel"

#: src/reader.c:513
msgid "no rules in the input grammar"
msgstr "inga regler i ingrammatiken"

#: src/reader.c:545
#, c-format
msgid "too many symbols (tokens plus nonterminals); maximum %d"
msgstr "för många symboler (element plus icketerminaler); max %d"

#: src/reduce.c:239
msgid "useless rule"
msgstr "oanvändbar regel"

#: src/reduce.c:302
msgid "useless nonterminal"
msgstr "oanvändbar icketerminal"

#: src/reduce.c:349
msgid "Useless nonterminals"
msgstr "Oanvändbara icketerminaler"

#: src/reduce.c:362
msgid "Terminals which are not used"
msgstr "Terminaler som inte används"

#: src/reduce.c:371
msgid "Useless rules"
msgstr "Oanvändbara regler"

#: src/reduce.c:387
#, c-format
msgid "%d rule never reduced\n"
msgid_plural "%d rules never reduced\n"
msgstr[0] "%d regel reduceras aldrig\n"
msgstr[1] "%d regler reduceras aldrig\n"

#: src/reduce.c:395
#, c-format
msgid "%d useless nonterminal"
msgid_plural "%d useless nonterminals"
msgstr[0] "%d oanvändbar icketerminal"
msgstr[1] "%d oanvändbara icketerminaler"

#: src/reduce.c:401
msgid " and "
msgstr " och "

#: src/reduce.c:404
#, c-format
msgid "%d useless rule"
msgid_plural "%d useless rules"
msgstr[0] "%d oanvändbar regel"
msgstr[1] "%d oanvändbara regler"

#: src/reduce.c:435
#, c-format
msgid "start symbol %s does not derive any sentence"
msgstr "startsymbolen %s genererar inga meningar"

#: src/relation.c:137
msgid "relation_transpose: input\n"
msgstr "relation_transpose: indata\n"

#: src/relation.c:176
msgid "relation_transpose: output\n"
msgstr "relation_transpose: utdata\n"

#: src/scan-gram.l:202
#, c-format
msgid ": invalid character: `%c'\n"
msgstr ": ogiltigt tecken: \"%c\"\n"

#: src/scan-gram.l:246
msgid ": unexpected end of file in a comment\n"
msgstr ": oväntat filslut i en kommentar\n"

#: src/scan-gram.l:274 src/scan-gram.l:412
msgid ": unexpected end of file in a string\n"
msgstr ": oväntat filslut i en sträng\n"

#: src/scan-gram.l:311 src/scan-gram.l:383
msgid ": unexpected end of file in a character\n"
msgstr ": oväntat filslut i ett tecken\n"

#: src/scan-gram.l:332
#, c-format
msgid ": invalid escape: %s\n"
msgstr ": ogiltig specialsekvens: %s\n"

#: src/scan-gram.l:353
#, c-format
msgid ": unrecognized escape: %s\n"
msgstr ": okänd specialsekvens: %s\n"

#: src/scan-gram.l:473
msgid ": unexpected end of file in a braced code\n"
msgstr ": oväntat filslut i kod inom klamrar\n"

#: src/scan-gram.l:502
msgid ": unexpected end of file in a prologue\n"
msgstr ": oväntat filslut i en prolog\n"

#: src/scan-gram.l:560
#, c-format
msgid "$$ of `%s' has no declared type"
msgstr "$$ för \"%s\" har ingen deklarerad typ"

#: src/scan-gram.l:577 src/scan-gram.l:664
#, c-format
msgid "invalid value: %s%d"
msgstr "felaktigt värde: %s%d"

#: src/scan-gram.l:584
#, c-format
msgid "$%d of `%s' has no declared type"
msgstr "$%d för \"%s\" har ingen deklarerad typ"

#: src/scan-gram.l:595 src/scan-gram.l:612 src/scan-gram.l:671
#: src/scan-gram.l:688
#, c-format
msgid "%s is invalid"
msgstr "%s är felaktigt"

#: src/state.c:145
#, c-format
msgid "too many states (max %d)"
msgstr "för många tillstånd (max %d)"

#: src/symlist.c:97 src/symlist.c:109
msgid "invalid $ value"
msgstr "felaktigt $-värde"

#: src/symtab.c:81
#, c-format
msgid "type redeclaration for %s"
msgstr "typen omdeklarerad för %s"

#: src/symtab.c:98 src/symtab.c:117
#, c-format
msgid "%s redeclaration for %s"
msgstr "%s-omdeklaration för %s"

#: src/symtab.c:138
#, c-format
msgid "redefining precedence of %s"
msgstr "omdefinition av precedens för %s"

#: src/symtab.c:157
#, c-format
msgid "symbol %s redefined"
msgstr "symbolen %s omdefinierad"

#: src/symtab.c:180
#, c-format
msgid "redefining user token number of %s"
msgstr "omdefinition av elementnummer för %s"

#: src/symtab.c:225
#, c-format
msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
msgstr "symbolen %s används, men är inte definierad som ett element och har inga regler"

#: src/symtab.c:244
#, c-format
msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
msgstr "symbolen \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"

#: src/symtab.c:247
#, c-format
msgid "symbol `%s' given more than one literal string"
msgstr "symbolen \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"

#: src/symtab.c:281
#, c-format
msgid "conflicting precedences for %s and %s"
msgstr "motstridiga precedenser mellan %s och %s"

#: src/symtab.c:293
#, c-format
msgid "conflicting associativities for %s (%s) and %s (%s)"
msgstr "motstridiga associativiteter för %s (%s) och %s (%s)"

#: src/symtab.c:363
#, c-format
msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
msgstr "elementen %s och %s har båda fått nummer %d"

#: src/symtab.c:568
#, c-format
msgid "the start symbol %s is undefined"
msgstr "startsymbolen %s är odefinierad"

#: src/symtab.c:572
#, c-format
msgid "the start symbol %s is a token"
msgstr "startsymbolen %s är ett element"

# "table" och "check" är variabelnamn, som bör vara bekanta för den som
# begär denna spårutskrift.
#: src/tables.c:210
#, c-format
msgid "growing table and check from: %lu to %lu\n"
msgstr "utökar table och check från: %lu till %lu\n"

#: src/tables.c:757
#, c-format
msgid "base_t too small to hold %d\n"
msgstr "base_t för liten för att hålla %d\n"

#: lib/argmatch.c:161
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "ogiltigt argument %s till %s"

#: lib/argmatch.c:162
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "tvetydigt argument %s till %s"

#: lib/argmatch.c:181
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Giltiga argument är:"

#: lib/bitset_stats.c:226
#, c-format
msgid "%d bitset_allocs, %d freed (%.2f%%).\n"
msgstr "%d bitmängdallokeringar, %d frianden (%.2f%%).\n"

#: lib/bitset_stats.c:229
#, c-format
msgid "%d bitset_sets, %d cached (%.2f%%)\n"
msgstr "%d bitmändmängder, %d cachade (%.2f%%)\n"

#: lib/bitset_stats.c:232
#, c-format
msgid "%d bitset_resets, %d cached (%.2f%%)\n"
msgstr "%d bitmängåterställande, %d cachade (%.2f%%)\n"

#: lib/bitset_stats.c:235
#, c-format
msgid "%d bitset_tests, %d cached (%.2f%%)\n"
msgstr "%d bitmängdtester, %d cachade (%.2f%%)\n"

#: lib/bitset_stats.c:239
#, c-format
msgid "%d bitset_lists\n"
msgstr "%d bitmängdlistor\n"

#: lib/bitset_stats.c:241
msgid "count log histogram\n"
msgstr "anropslogghistogram\n"

#: lib/bitset_stats.c:244
msgid "size log histogram\n"
msgstr "storlekslogghistogram\n"

#: lib/bitset_stats.c:247
msgid "density histogram\n"
msgstr "densitetshistogram\n"

#: lib/bitset_stats.c:264
msgid "Bitset statistics:\n\n"
msgstr "Bitmängdsstatistik:\n\n"

#: lib/bitset_stats.c:267
#, c-format
msgid "Accumulated runs = %d\n"
msgstr "Accumulerade körningar = %d\n"

#: lib/bitset_stats.c:311
msgid "Could not read stats file."
msgstr "Kunde inte läsa statistikfil."

#: lib/bitset_stats.c:313
msgid "Bad stats file size.\n"
msgstr "Dålig statistikfilstorlek.\n"

#: lib/bitset_stats.c:339
msgid "Could not write stats file."
msgstr "Kunde inte skriva statistikfil."

#: lib/bitset_stats.c:343
msgid "Could not open stats file for writing."
msgstr "Kunde inte öppna statistikfil för skrivning."

#: lib/getopt.c:662
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:692
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:710 lib/getopt.c:883
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#: lib/getopt.c:739
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: lib/getopt.c:743
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: lib/getopt.c:769
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:772
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga --%c\n"

#: lib/getopt.c:802 lib/getopt.c:932
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:849
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:867
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: lib/obstack.c:496 lib/obstack.c:499 lib/xmalloc.c:66
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

# När vi går över till Unicode mer allmänt kanske vi bör översätta båda dessa
# med U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK) på svenska. Eller?
#
#: lib/quotearg.c:274
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:275
msgid "'"
msgstr "\""

#: lib/timevar.c:466
msgid "\nExecution times (seconds)\n"
msgstr "\nExekveringstider (sekunder)\n"

#: lib/timevar.c:516
msgid " TOTAL         :"
msgstr " TOTALT        :"

#: lib/timevar.c:552
#, c-format
msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.