Re: anaconda (Red Hat), del 1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-22 11:34:56

lör 2002-08-17 klockan 00.39 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../gui.py:912
> > N msgid "_Release Notes"
> > N msgstr "_Versionsinformation"
> 
> Hmm, har vi inte haft det uppe tidigare? "Versionsinformation" låter
> mer som information om vilken version det är. Sådant man brukar få
> med flaggan --version.

Kanske det, men jag är nästan säker på att det var du som föreslog det
här tidigare. ;-)


> Annars brukar jag översätta "release" med "utgåva". "Notes" i detta
> sammanhang skulle man kanske kunna kalla "noteringar", "kommentarer",
> "anteckningar" eller något sådant.

"Utgåvenoteringar" får det bli. Tack!

"release" -> "utgåva" ska kanske in i en ordlista?


> >  #: ../packages.py:342
> >  #, python-format
> >  msgid ""
> >  "There was an error installing %s. This can indicate media failure, lack of "
> >  "disk space, and/or hardware problems. This is a fatal error and your "
> >  "install will be aborted. Please verify your media and try your install "
> >  "again.\n"
> >  "\n"
> >  "Press the OK button to reboot your system."
> >  msgstr ""
> >  "Det uppstod ett fel vid installationen av %s. Detta kan bero på ett "
> >  "mediafel, brist på hårddiskutrymme, och/eller hårdvaruproblem. Detta är ett "
> >  "ödesdigert fel och din installation kommer att avbrytas. Verifiera mediumet "
> > G "och försök att installera igen.\n"
> > N "och försök igen.\n"
> >  "\n"
> >  "Tryck på OK-knappen för att starta om ditt system."
> 
> Varför ändrade du det? Det skadade väl inte att förtydliga att det
> var (hela) installationen man skulle försöka göra igen? Och det var
> ju så det stod på engelska också.

Hmm, ok. Jag ändrar tillbaka.


> >  #: ../partIntfHelpers.py:47
> >  msgid ""
> > N "Error - the volume group name contains illegal characters or spaces. "
> > N "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
> >  msgstr ""
> > N "Fel - volymgruppsnamnet innehåller otillåtna tecken eller blanktecken. "
> > N "Tillåtna tecken är bokstäver, siffror, \".\" eller \"-\"."
> 
> Orginalet tillåter understrykningstecken, men inte bindestreck.

Oj, vilken miss! Tack!


> >  #: ../partIntfHelpers.py:61
> > N msgid "Logical Volume Names must be less than 128 characters"
> > N msgstr "Logiska volymnamn får högst vara 128 tecken"
> 
> Får de vara EXAKT 128 tecken?

Vet inte. Ändrar till "...måste använda färre än 128 tecken" både på
detta ställe och ett annat liknande.


> >  #: ../partIntfHelpers.py:71
> >  msgid ""
> > N "Error - the logical volume name contains illegal characters or spaces. "
> > N "Acceptable characters are letters, digits, '.' or '_'."
> >  msgstr ""
> > N "Fel - det logiska volymnamnet innehåller otillåtna tecken eller "
> > N "blanktecken. Tillåtna tecken är bokstäver, siffror, \".\" eller \"-\"."
> 
> Bindestreck istället för understrykningstecken igen.

Ja, ändrade här också.

Du ska ha tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.