Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-16 22:40:32

On Thu, 15 Aug 2002, Göran Uddeborg wrote:
> >  #: ../src/groupProperties.py:142 ../src/mainWindow.py:622
> > N msgid "You cannot remove user '%s' from their primary group."
> > N msgstr "Du kan inte ta bort användaren \"%s\" från dess huvudgrupp."
>
> Skall det inte vara "... sin huvudgrupp"? Tomas G., du som brukar ha
> koll på grammatiken?

Jag ändrar inte pga det ni kom fram till senare.


> >  #: redhat-config-users.gladestrings:67
> > N msgid "_Manual"
> > N msgstr "_Manual"
>
> Det är "Manual" som i "bruksanvisning? Inte "manuell"? Det förra är
> ju mycket vanligare i sådana här sammanhang, men de talar ju också om
> att välja UID manuellt.

Det var "manual" som i "bruksanvisning". Jag dubbelkollade nu. Det är vad
som finns i Hjälp-menyn.
Dock spelar det inte så mycket roll; denna sträng har fursvunnit och
ersatts med "_Contents" som jag har översatt med "_Innehåll".


> >  # Knepigt
> >  #: redhat-config-users.gladestrings:42
> > N msgid "Days warning before change:"
> > N msgstr "Dagar innan varning för ändring:"
>
> Jag antar att det handlar om
>
>    sp_warn - days before password is to expire that user is
>    warned of pending password expiration.
>
> Så det är inte ett antal dagar före varningen, utan en varning ett
> antal dagar före ändringen. "Dagars varning före ändring" skulle jag
> nog skrivit.

Du har nog helt rätt. Jag ändrar. Tack!


> >  #: ../src/mainWindow.py:526
> > N msgid ""
> > N "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
> > N "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
> > N msgstr ""
> > N "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
> > N "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
>
> Och översättningsfel?

Det finns inga! ;-P
Jag lägger till "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org".

Du ska ha tack för granskningen. Tack också till Tomas! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-users.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.