Re: rpm

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-16 00:16:26

Tomas Gradin writes:
> > > >  #: rpmqv.c:443
> > > > N msgid "--replacefiles may only be specified during package
> > > > N msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"
> 
> > > > Kanske s/enbart/endast/ ? Gäller isf på fler ställen.
> > > >
> > > > >  #: rpmqv.c:459
> > > > > N msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be 
> specified"
> > > > > N msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs kan användas"
> > > > 
> > > > Här tycker jag definitivt det ska vara så.
> 
> > > Ser du någon betydelseskillnad? För mig är de likvärdiga, och då är
> > > det enklast att inte ändra. Men om du ser någon nyans här som jag
> > > missar vill jag gärna höra.
> 
> > Det känns mest normalt, enligt din tidigare definition. Jag upplever att
> > det är vanligare med "endast en av dessa två" än "enbart en av dessa
> > två".
> 
> Lite etymologi kan kanske hjälpa:
> 
> Endast är en adverbialisering av enda, som i "den enda".
> 
> Enbar är däremot egentligen ett adjektiv, t.ex. "vi mötte enbar framgång". 
> Denna form känns nog numera lite gammalmodig för de flesta.
> 
> Detta adjektiv har glidit iväg till ett adverb, genom sammanblandning med 
> endast: "vi mötte endast framgång" -> "vi mötte enbart framgång".
> 
> Så egentligen är den korrekta varianten "endast en av".

Det är möjligt att jag fattar långsamt, men jag förstår inte hur
förleden medför slutsatse. Etymologin är intressant. Men den medför
vad jag kan förstå ingen semantisk skillnad. Var kom den skillnad in
som gjorde att "enbart en av" blev fel?

Min ordbok anger också de båda orden som synonymer.

> > > > >  #: build/files.c:401 build/files.c:707
> > > > >  #, c-format
> > > > > N msgid "Invalid %s token: %s\n"
> > > > > N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"
> > > > 
> > > > Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
> > > > "Kontrollelement"? Kanske bara "element"?
> > > 
> > > Enligt vad jag noterade i ordlistan kom vi fram till att bara
> > > "element" borde vara normalöversättning. Det står en kommentar om att
> > > det får bedömas från fall till fall, men jag håller med om att
> > > "element" passar bra här.
> > 
> > Ok.
> 
> Öhm, jag skrev "symbol" i make, och det tycker jag är betydligt bättre.
> 
> Jämför "a token sum" = "en symbolisk summa".
> 
> Vi diskuterade ju detta för något år sen, och då var alla (?) rörande eniga 
> om att symbol var det korrekta.

Jag vill minnas att slutsatsen var att man fick göra en bedömning från
fall till fall. Som jag också införde i vår ordlista i november i
fjol. Så här när det handlar om att tolka (parsa) en text så har ju
"symbol" och "token" ofta olika betydelse.

> > > > >  #: lib/cpio.c:234
> > > > > N msgid "Missing hard link(s)"
> > > > > N msgstr "Saknad(e) hårdlänk(ar)"
> > > > 
> > > > Tveksam till om det ska vara sammanskrivet...
> > > 
> > > Vill du försöka skriva samman "saknad" och "hårdlänk"? Hurdå?
> > 
> > Du missförstod mig -- jag var inte säker på huruvida det skulle vara
> > "hårdlänk" istället för "hård länk". Är begreppet "hårdlänk" etablerat?
> 
> Jag skulle skriva så här:
> 
> msgstr "Hård(a) länk(ar) saknas"
> 
> Jag tycker inte att "hårdlänk" passar.
> 
> > Dessutom gäller nog min kommentar om att man nog kan göra om det här
> > till enbart plural, så slipper man alla besvärliga parenteser.
> 
> Det räcker iofs. med:
> 
> msgstr "Hård länk saknas"
> 
> Att det skulle råka vara fler gör ju inte saken värre än den redan är :)

Det ligger något i det. Men i konsekvensens namn behåller jag plural
genomgående tills orginalet uppdaterats till att använda ngettext().

Men jag har delat upp det i hård och länk som ni vill.

> > > > >  #: lib/poptI.c:311
> > > > > N msgid "reinstall if the package is already present"
> > > > > N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"
> > > > 
> > > > Behövs "ifall" här?
> > > 
> > > Ja. Det står att ifall paketet redan är installerat skall det
> > > installera om.
> > > 
> > > Hmm, det kanske blir svårläst. Jag skriver ihop istället
> > > 
> > >  ominstallera ifall paketet redan är installerat
> > 
> > Ja, det blev mycket bättre.
> 
> Men varför inte skriva "om" i stället för "ifall"? Jag kan inte komma på 
> något annat tillfälle då vi har använt "ifall", som jag anser har helt fel 
> stilart för detta sammanhang. Det är ett väldigt talspråksbetonat ord som 
> inte alls passar, ungefär som "liksom".

Tja, som jag hade skrivit från början så blev det ju väldigt många
"om":

 installera om om paketet redan är installerat

Det är visserligen grammatiskt korrekt, men inte så välformulerat
tycker jag. Även om avståndet mellan de båda "om" blev större nu
tycker jag det blir lite mycket upprepning med "ominstallera om ...".

Så jag vill nog fortfarande använda någon synonym istället. För mig
känns inte "ifall" vardagligt, men om det är det kanske "såvida" är
bättre? Eller, för all del, såframt!

> > > > >  #: ../rpmpopt:53 ../rpmpopt:300 ../rpmpopt:373
> > > > > N msgid "list capabilities that this package provides"
> > > > > N msgstr "lista egenskaper som detta paket tillhandahåller"
> > > > > N 
> > > > >  #: ../rpmpopt:57 ../rpmpopt:304 ../rpmpopt:377
> > > > > N msgid "list capabilities required by package(s)"
> > > > > N msgstr "lista egenskaper som behövs av paket"
> > > > 
> > > > Kanske "förmågor"... Hmm. Gäller isf på andra ställen också.
> > > 
> > > Jag är väl inte jätteförtjust i "egenskaper", men jag tycker
> > > "förmågor" är ännu sämre. Jag har svårt att tänka mig "libc.so.6" som
> > > en "förmåga".
> > 
> > Jaja. Jag ger mig. ;-)
> 
> Varför inte "färdigheter"? Det är ju det det betyder :)

En färdighet är något som man kan GÖRA. Här handlar det om något som
FINNS. Tillgång eller resurs är ord som ligger närmare
betydelsemässigt. Men jag tycker inte något av dem är bättre än
egenskap.

(Jag talar, som du förstår, mer om begreppet som avses än om det
engelska ordets egentliga betydelse.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.