Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-16 00:18:38

Tomas Gradin writes:
> "Sin" (sitt, sina) är ett possesivt pronomen med reflexiv syftning på satsens 
> subjekt i tredje person.
> 
> "Sin" syftar alltså endast på subjektet i den sats som pronomenet tillhör, 

Ok, jag tycker jag känner igen det där.  Du har nog förklarat det för
mig någon gång förut.  Undrar om jag gjorde samma fel då?  (Nej, jag
tänker inte söka i arkivet för att leta reda på det.)

Men då hade Christian rätt från början.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.