Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-15 02:31:22

 > >   #: ../src/groupProperties.py:142 ../src/mainWindow.py:622
 > > N msgid "You cannot remove user '%s' from their primary group."
 > > N msgstr "Du kan inte ta bort användaren \"%s\" från dess huvudgrupp."
 > 
 > Skall det inte vara "... sin huvudgrupp"?  Tomas G., du som brukar ha
 > koll på grammatiken?

"Sin" (sitt, sina) är ett possesivt pronomen med reflexiv syftning på satsens 
subjekt i tredje person.

"Sin" syftar alltså endast på subjektet i den sats som pronomenet tillhör, 
och detta endast när subjektet är i tredje person. Om något annat ord än 
subjektet avses så använder man dess (eller hans, hennes, deras etc.).

Tre exempel:

Nisse kan inte ta bort användaren från dess (användarens) grupp.
Nisse kan inte ta bort användaren från hans (användarens) grupp.
Nisse kan inte ta bort användaren från sin (Nisses) grupp.

"Sin" kan aldrig syfta på subjektet "du" (andra person), vilket hade blivit 
fallet i det aktuella exemplet, så "sin" vore felaktigt i detta fall. 
Observera att "användaren" alltså är objekt, inte subjekt.

"Din" hade varit grammatiskt korrekt, men betydelsen hade ju blivit fel.

En variant med ett korrekt "sin" är:

"Du konstaterade att användaren inte kunde tas bort från sin huvudgrupp."

Det som gör denna sats lömsk är att predikatet i satsen som "sin" finns i 
(det finns två satser i meningen!) är passivt. Det är alltså inte "du" som är 
subjekt i just den satsen, utan "användaren"!

Förresten är originalet grammatiskt felaktigt: korrekt pronomen skulle vara 
"its" (inte att förväxla med "it's"!). "Their" syftar alltid på ett ord i 
plural. Problemet är att de är så himla politiskt korrekta i USA att de inte 
vågar skriva "his" (eller "her" för den delen), och någon könsneutral 
motsvarighet till vårt förträffliga "sin" har de ju inte :)

Slutligen, ett bra exempel på skillnaden mellan hans och sin:

Direktören uppskattade sekreteraren mer än sin fru.
Direktören uppskattade sekreteraren mer än hans fru.

Jag hoppas ni inser nyanserna :)

/tg

PS. Överkurs: faktum är att det första Nisse-exemplet ovan förr i tiden även 
kunde ha betydelsen Nisses grupp, dvs. att "dess" syftade på Nisse, men det 
är väldigt arkaiskt i dag. "Konungen befallde dess regering" och liknande.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.