Re: rpm

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-13 23:33:24

Christian Rose writes:
> sön 2002-08-11 klockan 22.32 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: rpmqv.c:99
> > N msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
> > N msgstr "Installera-/Uppdatera-/Raderaflaggor"
> 
> Eller kanske "Installations-/Uppdaterings-...".

Ok.

> Kanske "borttagning" istället för "radera"?

Nja, det tycker jag blir sämre, och dessutom väljer GNOME-ordlistan
"radera" som översättning av "erase". Gäller även dina övriga
radera/ta bort-kommentarer.

> >  #: rpmqv.c:431
> > N msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
> > N msgstr "argument till --prefix måste börja med /"
> 
> Kanske "... med ett /"? Gäller isf fler ställen.

Det är mer ordagrannt, men jag tyckte inte det stämde med hur man
säger på svenska. "'Göran' börjar med g", inte "'Göran' börjar med
ett g". Ingetdera är väl helt fel, men visst är väl det förra det
normala?

> >  #: rpmqv.c:434
> > N msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
> > N msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"
> >  
> >  #: rpmqv.c:438
> > N msgid "--percent may only be specified during package installation"
> > N msgstr "--percent kan enbart användas vid paketinstallation"
> >  
> >  #: rpmqv.c:443
> > N msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
> > N msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"
> 
> Kanske s/enbart/endast/ ? Gäller isf på fler ställen.
>
> >  #: rpmqv.c:459
> > N msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
> > N msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs kan användas"
> 
> Här tycker jag definitivt det ska vara så.

Ser du någon betydelseskillnad? För mig är de likvärdiga, och då är
det enklast att inte ändra. Men om du ser någon nyans här som jag
missar vill jag gärna höra.

> >  #: rpmqv.c:476
> > N msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
> > N msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket raderas"
> 
> Kanske ".. vid paketborttagning"? Matchar de andra meddelandena bättre.

Enligt tidigare behåller jag "radera".

De här meddelande uppträder inte tillsammans, så det är inte så
väldigt viktigt att de harmonierar i den hör meningen. Jag skulle väl
för all del ändå kunnat tänka mig göra dem mer lika, men ...

> >  #: rpmqv.c:499
> > N msgid ""
> > N "--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, "
> > N "recompilation, installation,erasure, and verification"
> > N msgstr ""
> > N "--nodeps kan enbart användas när paket byggs, byggs om, kompileras om, "
> > N "installeras, raderas eller verifieras"
> 
> "tas bort" kanske.

... till exempel det här meddelandet skulle bli väldigt tungt om man
skrev om det med sammanskrivningar. Tycker du inte det? Så jag låter
det vara som det är.

> >  #: rpmqv.c:592
> > N msgid "--sign may only be used during package building"
> > N msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"
> 
> Här kallar du "package building" för "pakettillverkning". Du vill kanske
> använda "tillverkning" och/eller "pakettillverkning" i dina tidigare
> meddelanden.

Det bör naturligtvis vara samma form, ja.

Jag funderade lite på vilken jag skulle välja. Det kändes som en del
blev lite konstiga om man använde "tillverka", t.ex. där det handlade
om "rebuild". "Ombyggnad"/"byggas om" har jag inga problem med, men
"omtillverkning" (som jag själv hade skrivit) känns inte så bra.

Så jag gör tvärt om och ändrar tillverka till bygga genomgående.

> >  #: build/files.c:352 build/files.c:552 build/files.c:748
> >  #, c-format
> > N msgid "Missing '(' in %s %s\n"
> > N msgstr "Saknad \"(\" i %s %s\n"
> 
> Eller vänd på det. "\"(\" saknas i..."

Ok, det kanske blir bättre.

> >  #: build/files.c:363 build/files.c:682 build/files.c:759
> >  #, c-format
> > N msgid "Missing ')' in %s(%s\n"
> > N msgstr "Saknad \")\" i %s(%s\n"
> 
> Dito. Gäller också fler ställen.

Visst, de bör vara lika.

> >  #: build/files.c:401 build/files.c:707
> >  #, c-format
> > N msgid "Invalid %s token: %s\n"
> > N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"
> 
> Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
> "Kontrollelement"? Kanske bara "element"?

Enligt vad jag noterade i ordlistan kom vi fram till att bara
"element" borde vara normalöversättning. Det står en kommentar om att
det får bedömas från fall till fall, men jag håller med om att
"element" passar bra här.

Dessutom skall det vara ett bindestreck mellan %s och "element".

> >  #: build/files.c:2790
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Installed (but unpackaged) file(s) found:\n"
> > N "%s"
> > N msgstr ""
> > N "Installerade (men opaketerade) fil(er) funna:\n"
> 
> Du kanske ska skita i "(er)" och bara använda pluralformen. Annars får
> du skriva "Installerad(e)" och "(men opaketerad(e))" också.

Ok.

> Du kan ju tipsa honom om att använda ngettext :)

Ok.

> >  #: build/poptBT.c:108
> >  #, c-format
> > N msgid "buildroot already specified, ignoring %s\n"
> > N msgstr "buildroot redan angett, ignorerar %s\n"
> 
> Heter det inte "angivet"?

Det är kanske riktigare, ja.

> >  #: build/poptBT.c:163
> > N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <specfile>"
> > N msgstr "bygg till och med %build (%prep, sedan kompilera) från <specfil>"
> 
> Jag skulle vilja ändra till "kompilera sedan". Känns som vettigare
> ordföljd.

Ok.

> >  #: build/poptBT.c:166
> > N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <specfile>"
> > N msgstr ""
> > N "bygg till och med %install (%prep, %build, sedan installera) från <specfil>"
> 
> Motsvarande.

Ok.

> >  #: build/poptBT.c:185
> > N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <tarball>"
> > N msgstr "bygg till och med %build (%prep, kompilera sedan) från <tar-arkiv>"
> 
> Motsvarande.

Öh, vadå? Det var väl just så du ville ha det?

> >  #: build/poptBT.c:188
> > N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <tarball>"
> > N msgstr ""
> > N "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <tar-arkiv>"
> 
> Här också.

Redan rätt här också.

> >  #: build/poptBT.c:207
> > N msgid ""
> > N "build through %install (%prep, %build, then install) from <source package>"
> > N msgstr ""
> > N "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <källpaket>"
> 
> Och här.

Redan rätt igen.

> >  #: build/poptBT.c:225
> > N msgid "generate package header(s) compatible with (legacy) rpm[23] packaging"
> > N msgstr "generera pakethuvud(en) kompatibla med (äldre) rpm[23]-paketering"
> 
> Här skulle jag också använt plural genomgående.

Jag gör så.

> >  #: lib/cpio.c:234
> > N msgid "Missing hard link(s)"
> > N msgstr "Saknad(e) hårdlänk(ar)"
> 
> Tveksam till om det ska vara sammanskrivet...

Vill du försöka skriva samman "saknad" och "hårdlänk"? Hurdå?

> >  #: lib/fsm.c:338
> > N msgid "========== Directories not explictly included in package:\n"
> > N msgstr "========== Kataloger ej uttryckligen inkluderade i paketet:\n"
> 
> "...som inte är..." kanske. Smaksak :)

JAG har inget emot "ej". :-)

> >  #: lib/misc.c:45
> >  #, c-format
> > N msgid "cannot create %%%s %s\n"
> > N msgstr "kan inte skapa %%%s %s\n"
> 
> Vad blir %%%s här?
> 
> 
> > N msgid "cannot write to %%%s %s\n"
> > N msgstr "kan inte skriva till %%%s %s\n"
> 
> Och här.

Om jag läser koden rätt (jag har inte lyckats framkalla utskriften) så
blir det namn på RPM-variabler. Typ såhär

  kan inte skriva till %sourcedir /usr/src/redhat/SOURCES

> >  #: lib/poptALL.c:215 lib/poptALL.c:249
> > N msgid "disable use of libio(3) API"
> > N msgstr "deaktivera användningen av libio(3)-API:et"
> 
> Kanske hellre "inaktivera" än "deaktivera". Gäller nog på fler ställen.

Ja, det har vi visst haft som standard på sistone. Jag har ändrat de
deaktivera jag hittade.

> >  #: lib/poptI.c:191
> > N msgid "upgrade package(s) if already installed"
> > N msgstr "uppgradera paket om redan installerat/de"
> 
> Kanske skriva ut "installerat/installerade"?

I enlighet med dina tidigare råd så använder jag ren plural här
istället.

> >  #: lib/poptI.c:311
> > N msgid "reinstall if the package is already present"
> > N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"
> 
> Behövs "ifall" här?

Ja. Det står att ifall paketet redan är installerat skall det
installera om.

Hmm, det kanske blir svårläst. Jag skriver ihop istället

 ominstallera ifall paketet redan är installerat

> >  #: lib/poptQV.c:314 lib/poptQV.c:318 lib/poptQV.c:321 lib/poptQV.c:324
> > N msgid "don't execute verify script(s)"
> > N msgstr "utför inte verify-skript"
> 
> Kanske "verifieringsskript"?

Ok.

> >  #: lib/psm.c:1466
> >  #, c-format
> >  msgid "user %s does not exist - using root\n"
> > G msgstr "användaren %s finns inte - använder root\n"
> > N msgstr "användare %s finns inte - använder root\n"
> 
> Buuu! ;-)

:-) Tja, vad skulle RPM göra?

> >  #: lib/query.c:258
> > N msgid "(no state)  "
> > N msgstr "(ej tillstnd) "
> 
> Varför inget å?

Det är ett meddelande i vänsterkolumnen när man gör "rpm -qs". Om jag
tar med å blir det inte plats för något mellanrum före filnamnet.

> >  #: lib/rpmchecksig.c:217
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Can't re-sign v2 packaging\n"
> > N msgstr "%s: Kan inte signera om v2 paketering\n"
> 
> Kanske hellre "v2-paketering"?

Ja.

> >  #: lib/rpminstall.c:203
> > N msgid "Repackaging erased files..."
> > N msgstr "Packar om borttagna filer..."
> 
> Här använder du "borttagna" :)

Ja ser man på. Jag ändrar genast till raderade.

> >  #: lib/rpmlibprov.c:47
> > N msgid "the scriptlet interpreter can use arguments from header."
> > N msgstr "skriptinterpretatorn kan använda argument från huvudet."
> 
> Kanske "...tolken"? Smaksak.

"Interpretator" är väl rätt inarbetat. "Tolk" har vi ju redan använt
till "parser", och det känns lite olyckligt om två begrepp såpass nära
varandra skulle översättas till samma sak.

> >  #. @observer@
> >  #: lib/rpmps.c:200
> > N msgid "different"
> > N msgstr "annan"
> > N 
> >  #: lib/rpmps.c:208
> >  #, c-format
> > N msgid "package %s is intended for a %s architecture"
> > N msgstr "paket %s är avsett för en %s-arkitektur"
> 
> uuuh... här ryser kalla kårar, men kan det inte vara så att "different"
> stoppas in i det andra meddelandet? Borde ju kanske felrapporteras
> beroende på hur hemskt det är.
> 
> 
> >  #: lib/rpmps.c:213
> >  #, c-format
> > N msgid "package %s is intended for a %s operating system"
> > N msgstr "paket %s är avsett för ett %s-operativsystem"
> 
> Dito.

Hmm, hur var det nu. Jag hade samma reaktion när jag såg det första
gången för några månader sedan. Men sedan tror jag att jag försökte
förstå koden, kom fram till att det i princip aldrig borde uppträda
med mindre än att det fanns något fel i RPM, och då brydde jag mig
inte om att rapportera. Jag har aldrig själv lyckats få ordet
"annan" använt när jag triggat detta, utan det har fyllts i med ett
arkitekturnamn. Och då blir det rätt.

Men jag tar och skriver en "mjuk" felrapport nu.

> >  #: lib/rpmps.c:243
> >  #, c-format
> > N msgid "installing package %s needs %ld%cB on the %s filesystem"
> > N msgstr "installation av paket %s kräver %ld%cB på filsystemet %s"
> 
> Kanske mellanrum mellan siffra och enhet?

Ok.

> >  #: lib/rpmrc.c:1761
> >  #, c-format
> > N msgid "Cannot read %s, HOME is too large.\n"
> > N msgstr "Kan inte läsa %s, HOME är för stor.\n"
> 
> Kanske "för stort"? Beror på vad det syftar på.

Det handlar om *variabeln* HOME. Längden på strängen som HOME har som
värde får inte plats i en lokal buffert.

> >  #: lib/signature.c:1268
> > N msgid "Broken MD5 digest: UNSUPPORTED\n"
> > N msgstr "Trasig MD5-summa: STÖDS EJ\n"
> 
> Kanske "INTE"? ;-)

:-)

> >  #. ===============================================
> >  #. * Install and remove packages.
> >  #.
> >  #: lib/transaction.c:1389
> >  #, c-format
> > N msgid "install/erase %d elements\n"
> > N msgstr "installera/ta bort %d element\n"
> 
> Här har du "ta bort" :)

Tack, rättar.

> >  #: lib/verify.c:291
> >  #, c-format
> > N msgid "missing %c %s"
> > N msgstr "saknas  %c %s"
> 
> Kanske går att vända på ordföljden?

Nej, det handlar om utdata vid "rpm -V". %c är ett tecken som anger
om det är en konfigurationsfil (c) eller liknande. %s är ett filnamn:

23:26 uebn> rpm -Vf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.scale  
saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/encodings.dir
.M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/fonts.dir
saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/encodings.dir
.M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/fonts.dir
.M.....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/fonts.dir
saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/encodings.dir
.M.....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/fonts.dir
.M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.dir
saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.scale
saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/encodings.dir
SM5....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.dir


> >  #. @-observertrans -readonlytrans@
> >  #: rpmdb/header.c:2297
> > N msgid "missing { after %"
> > N msgstr "{ fattas efter %"
> > N 
> >  #. @-observertrans -readonlytrans@
> >  #: rpmdb/header.c:2327
> > N msgid "missing } after %{"
> > N msgstr "} fattas efter %{"
> 
> Kanske "saknas" som du använt på andra ställen.

Ok.

> >  #: tools/rpmcache.c:515 tools/rpmgraph.c:276
> > N msgid "don't verify header+payload signature"
> > N msgstr "verifiera inte huvud+lastsignatur"
> 
> Kanske "huvudsignatur+lastsignatur".

Jag TROR det handlar om en signatur för både huvud och last. (Men jag
får erkänna att jag inte har helt koll på hur signaturhanteringen har
förändrats under RPMs utveckling.)

> >  #: ../rpmpopt:53 ../rpmpopt:300 ../rpmpopt:373
> > N msgid "list capabilities that this package provides"
> > N msgstr "lista egenskaper som detta paket tillhandahåller"
> > N 
> >  #: ../rpmpopt:57 ../rpmpopt:304 ../rpmpopt:377
> > N msgid "list capabilities required by package(s)"
> > N msgstr "lista egenskaper som behövs av paket"
> 
> Kanske "förmågor"... Hmm. Gäller isf på andra ställen också.

Jag är väl inte jätteförtjust i "egenskaper", men jag tycker
"förmågor" är ännu sämre. Jag har svårt att tänka mig "libc.so.6" som
en "förmåga".

Tack för granskningen!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.