Re: rpm

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 16:37:39

sön 2002-08-11 klockan 22.32 skrev Göran Uddeborg:
>  #: rpmqv.c:99
> N msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
> N msgstr "Installera-/Uppdatera-/Raderaflaggor"

Eller kanske "Installations-/Uppdaterings-...".
Kanske "borttagning" istället för "radera"?


>  #: rpmqv.c:431
> N msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
> N msgstr "argument till --prefix måste börja med /"

Kanske "... med ett /"? Gäller isf fler ställen.


>  #: rpmqv.c:434
> N msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
> N msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"
>  
>  #: rpmqv.c:438
> N msgid "--percent may only be specified during package installation"
> N msgstr "--percent kan enbart användas vid paketinstallation"
>  
>  #: rpmqv.c:443
> N msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
> N msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"

Kanske s/enbart/endast/ ? Gäller isf på fler ställen.


>  #: rpmqv.c:459
> N msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
> N msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs kan användas"

Här tycker jag definitivt det ska vara så.


>  #: rpmqv.c:476
> N msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
> N msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket raderas"

Kanske ".. vid paketborttagning"? Matchar de andra meddelandena bättre.


>  #: rpmqv.c:485
> N msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
> N msgstr "--justdb kan enbart användas när paket installeras eller raderas"

Kanske "...vid paketinstallation och paketborttagning"?


>  #: rpmqv.c:490
>  msgid ""
> N "script disabling options may only be specified during package installation "
> N "and erasure"
>  msgstr ""
> N "skriptdeaktiveringsflaggor kan enbart användas när paket installeras eller "
> N "raderas"

Dito.


>  #: rpmqv.c:495
> N msgid ""
> N "trigger disabling options may only be specified during package installation "
> N "and erasure"
> N msgstr ""
> N "utlösardeaktiveringsflaggor kan enbart användas när paket installeras eller "
> N "raderas"

Dito.


>  #: rpmqv.c:499
> N msgid ""
> N "--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, "
> N "recompilation, installation,erasure, and verification"
> N msgstr ""
> N "--nodeps kan enbart användas när paket byggs, byggs om, kompileras om, "
> N "installeras, raderas eller verifieras"

"tas bort" kanske.


>  #: rpmqv.c:504
> N msgid ""
> N "--test may only be specified during package installation, erasure, and "
> N "building"
> N msgstr "--test kan enbart användas när paket installeras, raderas eller byggs"

Dito.


>  #: rpmqv.c:509
> N msgid ""
> N "--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, "
> N "and database rebuilds"
> N msgstr ""
> N "--root (-r) kan enbart användas när paket installeras, raderas, frågas eller "
> N "databasen byggs om"

Dito.


>  #: rpmqv.c:592
> N msgid "--sign may only be used during package building"
> N msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"

Här kallar du "package building" för "pakettillverkning". Du vill kanske
använda "tillverkning" och/eller "pakettillverkning" i dina tidigare
meddelanden.


>  #: rpmqv.c:737
> N msgid "no packages given for erase"
> N msgstr "inga paket angivna att radera"

Kanske "...angivna för borttagning"?


>  #: build/build.c:333
> N msgid ""
> N "\n"
> N "\n"
> N "RPM build errors:\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "\n"
> N "RPM-byggfel:\n"

Ska kanske vara "tillverkning" här istället för "bygg"? Gäller nog på
många fler ställen.


>  #: build/files.c:352 build/files.c:552 build/files.c:748
>  #, c-format
> N msgid "Missing '(' in %s %s\n"
> N msgstr "Saknad \"(\" i %s %s\n"

Eller vänd på det. "\"(\" saknas i..."


>  #: build/files.c:363 build/files.c:682 build/files.c:759
>  #, c-format
> N msgid "Missing ')' in %s(%s\n"
> N msgstr "Saknad \")\" i %s(%s\n"

Dito. Gäller också fler ställen.


>  #: build/files.c:401 build/files.c:707
>  #, c-format
> N msgid "Invalid %s token: %s\n"
> N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"

Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
"Kontrollelement"? Kanske bara "element"?


>  #: build/files.c:2790
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Installed (but unpackaged) file(s) found:\n"
> N "%s"
> N msgstr ""
> N "Installerade (men opaketerade) fil(er) funna:\n"

Du kanske ska skita i "(er)" och bara använda pluralformen. Annars får
du skriva "Installerad(e)" och "(men opaketerad(e))" också.

Du kan ju tipsa honom om att använda ngettext :)


>  #: build/poptBT.c:108
>  #, c-format
> N msgid "buildroot already specified, ignoring %s\n"
> N msgstr "buildroot redan angett, ignorerar %s\n"

Heter det inte "angivet"?


>  #: build/poptBT.c:163
> N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <specfile>"
> N msgstr "bygg till och med %build (%prep, sedan kompilera) från <specfil>"

Jag skulle vilja ändra till "kompilera sedan". Känns som vettigare
ordföljd.


>  #: build/poptBT.c:166
> N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <specfile>"
> N msgstr ""
> N "bygg till och med %install (%prep, %build, sedan installera) från <specfil>"

Motsvarande.


>  #: build/poptBT.c:185
> N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <tarball>"
> N msgstr "bygg till och med %build (%prep, kompilera sedan) från <tar-arkiv>"

Motsvarande.


>  #: build/poptBT.c:188
> N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <tarball>"
> N msgstr ""
> N "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <tar-arkiv>"

Här också.


>  #: build/poptBT.c:207
> N msgid ""
> N "build through %install (%prep, %build, then install) from <source package>"
> N msgstr ""
> N "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <källpaket>"

Och här.


>  #: build/poptBT.c:225
> N msgid "generate package header(s) compatible with (legacy) rpm[23] packaging"
> N msgstr "generera pakethuvud(en) kompatibla med (äldre) rpm[23]-paketering"

Här skulle jag också använt plural genomgående. Annars får du ha
"kompatibel/kompatibla".


>  #: lib/cpio.c:234
> N msgid "Missing hard link(s)"
> N msgstr "Saknad(e) hårdlänk(ar)"

Tveksam till om det ska vara sammanskrivet...


>  #: lib/fsm.c:338
> N msgid "========== Directories not explictly included in package:\n"
> N msgstr "========== Kataloger ej uttryckligen inkluderade i paketet:\n"

"...som inte är..." kanske. Smaksak :)


>  #: lib/misc.c:45
>  #, c-format
> N msgid "cannot create %%%s %s\n"
> N msgstr "kan inte skapa %%%s %s\n"

Vad blir %%%s här?


> N msgid "cannot write to %%%s %s\n"
> N msgstr "kan inte skriva till %%%s %s\n"

Och här.


>  #: lib/poptALL.c:215 lib/poptALL.c:249
> N msgid "disable use of libio(3) API"
> N msgstr "deaktivera användningen av libio(3)-API:et"

Kanske hellre "inaktivera" än "deaktivera". Gäller nog på fler ställen.


>  #: lib/poptI.c:169
> N msgid "save erased package files by renaming into sub-directory"
> N msgstr "spara raderade paketfiler genom att spara dem i underkatalog"

Kanske "borttagna".


>  #: lib/poptI.c:172
> N msgid "erase (uninstall) package"
> N msgstr "radera (avinstallera) paket"

Kanske "ta bort".


>  #: lib/poptI.c:191
> N msgid "upgrade package(s) if already installed"
> N msgstr "uppgradera paket om redan installerat/de"

Kanske skriva ut "installerat/installerade"?


>  #: lib/poptI.c:311
> N msgid "reinstall if the package is already present"
> N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"

Behövs "ifall" här?


>  #: lib/poptQV.c:314 lib/poptQV.c:318 lib/poptQV.c:321 lib/poptQV.c:324
> N msgid "don't execute verify script(s)"
> N msgstr "utför inte verify-skript"

Kanske "verifieringsskript"?


>  #: lib/psm.c:1466
>  #, c-format
>  msgid "user %s does not exist - using root\n"
> G msgstr "användaren %s finns inte - använder root\n"
> N msgstr "användare %s finns inte - använder root\n"

Buuu! ;-)


>  #: lib/query.c:258
> N msgid "(no state)  "
> N msgstr "(ej tillstnd) "

Varför inget å?


>  #: lib/rpmchecksig.c:217
>  #, c-format
> N msgid "%s: Can't re-sign v2 packaging\n"
> N msgstr "%s: Kan inte signera om v2 paketering\n"

Kanske hellre "v2-paketering"?


>  #: lib/rpminstall.c:203
> N msgid "Repackaging erased files..."
> N msgstr "Packar om borttagna filer..."

Här använder du "borttagna" :)


>  #: lib/rpmlibprov.c:47
> N msgid "the scriptlet interpreter can use arguments from header."
> N msgstr "skriptinterpretatorn kan använda argument från huvudet."

Kanske "...tolken"? Smaksak.


>  #. @observer@
>  #: lib/rpmps.c:200
> N msgid "different"
> N msgstr "annan"
> N 
>  #: lib/rpmps.c:208
>  #, c-format
> N msgid "package %s is intended for a %s architecture"
> N msgstr "paket %s är avsett för en %s-arkitektur"

uuuh... här ryser kalla kårar, men kan det inte vara så att "different"
stoppas in i det andra meddelandet? Borde ju kanske felrapporteras
beroende på hur hemskt det är.


>  #: lib/rpmps.c:213
>  #, c-format
> N msgid "package %s is intended for a %s operating system"
> N msgstr "paket %s är avsett för ett %s-operativsystem"

Dito.


>  #: lib/rpmps.c:243
>  #, c-format
> N msgid "installing package %s needs %ld%cB on the %s filesystem"
> N msgstr "installation av paket %s kräver %ld%cB på filsystemet %s"

Kanske mellanrum mellan siffra och enhet?


>  #: lib/rpmrc.c:1761
>  #, c-format
> N msgid "Cannot read %s, HOME is too large.\n"
> N msgstr "Kan inte läsa %s, HOME är för stor.\n"

Kanske "för stort"? Beror på vad det syftar på.


>  #: lib/signature.c:1268
> N msgid "Broken MD5 digest: UNSUPPORTED\n"
> N msgstr "Trasig MD5-summa: STÖDS EJ\n"

Kanske "INTE"? ;-)


>  #. ===============================================
>  #. * Install and remove packages.
>  #.
>  #: lib/transaction.c:1389
>  #, c-format
> N msgid "install/erase %d elements\n"
> N msgstr "installera/ta bort %d element\n"

Här har du "ta bort" :)


>  #: lib/verify.c:291
>  #, c-format
> N msgid "missing %c %s"
> N msgstr "saknas  %c %s"

Kanske går att vända på ordföljden?


>  #. @-observertrans -readonlytrans@
>  #: rpmdb/header.c:2297
> N msgid "missing { after %"
> N msgstr "{ fattas efter %"
> N 
>  #. @-observertrans -readonlytrans@
>  #: rpmdb/header.c:2327
> N msgid "missing } after %{"
> N msgstr "} fattas efter %{"

Kanske "saknas" som du använt på andra ställen.


>  #: tools/rpmcache.c:515 tools/rpmgraph.c:276
> N msgid "don't verify header+payload signature"
> N msgstr "verifiera inte huvud+lastsignatur"

Kanske "huvudsignatur+lastsignatur".


>  #: ../rpmpopt:53 ../rpmpopt:300 ../rpmpopt:373
> N msgid "list capabilities that this package provides"
> N msgstr "lista egenskaper som detta paket tillhandahåller"
> N 
>  #: ../rpmpopt:57 ../rpmpopt:304 ../rpmpopt:377
> N msgid "list capabilities required by package(s)"
> N msgstr "lista egenskaper som behövs av paket"

Kanske "förmågor"... Hmm. Gäller isf på andra ställen också.
Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.