Re: redhat-config-packages (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 23:20:17

tis 2002-08-13 klockan 20.35 skrev Richard Hult:
> > #: src/InstallDruid.py:336 src/SinglePackageWindow.py:193
> > msgid ""
> > "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> > "upgrading.  This may take a few minutes."
> > msgstr ""
> > "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> > "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."
> 
> "Detta verktyg måste undersöka vilka paket som behöver uppgraderas,
> innan systemet kan uppdateras." kanske? Lite mer naturligt språk.

Jag tar det med undantag för kommat. Tack.


> > #: src/InstallDruid.py:386 src/SinglePackageWindow.py:113
> > #: src/SinglePackageWindow.py:250
> > msgid "Adding individual packages to the system."
> > msgstr "Lägger till enskilda paket på systemet."
> 
> "till systemet" kanske?

Okej.


> > #: src/InstallProgressDialog.glade.h:9
> > msgid ""
> > "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Preparing system update</span>\n"
> > "\n"
> > "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> > "upgrading.  This may take a few minutes."
> > msgstr ""
> > "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Förbereder systemuppdatering</span>\n"
> > "\n"
> > "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> > "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."
> 
> Oj här var samma sträng igen.

Japp, ändrar här också.
Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-packages.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.