Re: redhat-config-packages (Red Hat)

Författare: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Datum: 2002-08-13 20:35:01

> #: src/InstallDruid.py:336 src/SinglePackageWindow.py:193
> msgid ""
> "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> "upgrading.  This may take a few minutes."
> msgstr ""
> "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."

"Detta verktyg måste undersöka vilka paket som behöver uppgraderas,
innan systemet kan uppdateras." kanske? Lite mer naturligt språk.

> #: src/InstallDruid.py:386 src/SinglePackageWindow.py:113
> #: src/SinglePackageWindow.py:250
> msgid "Adding individual packages to the system."
> msgstr "Lägger till enskilda paket på systemet."

"till systemet" kanske?

> #: src/InstallProgressDialog.glade.h:9
> msgid ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Preparing system update</span>\n"
> "\n"
> "Prior to system update, this tool must determine which packages need "
> "upgrading.  This may take a few minutes."
> msgstr ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Förbereder systemuppdatering</span>\n"
> "\n"
> "Detta verktyg måste innan systemet kan uppdateras undersöka vilka paket som "
> "måste uppgraderas. Detta kan ta ett antal minuter."

Oj här var samma sträng igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.