Re: firstboot (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 22:41:17

tis 2002-08-13 klockan 20.09 skrev Richard Hult:
> > #: ../src/exceptionWindow.py:37
> > msgid ""
> > "Since there is a problem with the %s module, \n"
> > "Red Hat Setup Agent will not load this module and \n"
> > "will attempt to run the remaining modules."
> > msgstr ""
> > "Eftersom det finns ett problem med modulen %s\n"
> > "kommer Red Hats konfigurationsagent inte att\n"
> > "läsa in denna modul, och försöka köra resterande\n"
> > "moduler."
> 
> Kan kanske vara lite tvetydligt, det låter nästan som om "inte" gäller
> resterande moduler med.

Okej, jag ändrar till "försöker istället".


> > #: ../src/modules/welcome.py:45
> > msgid ""
> > "Hi!  Welcome to the Red Hat Setup Agent.  There are a few more steps to take "
> > "before your system is ready to use.  The Red Hat Setup Agent will now guide "
> > "you through some basic configuration.  Please click the \"Forward\" button "
> > "in the lower right corner to continue."
> > msgstr ""
> > "Hej! Välkommen till Red Hats konfigurationsagent. Det finns ett fåtal fler "
> > "steg som måste tas innan ditt system är redo för användning. Red Hats "
> > "konfigurationsagent kommer nu att leda dig genom en del grundläggande "
> > "konfiguration. Klicka på knappen \"Framåt\" i nedre högra hörnet för att "
> > "fortsätta."
> 
> "Det finns ett..." låter lite konstlat. Vad sägs om "Det är ytterligare
> några steg kvar innan..."

Okej, jag ändrar.
Du ska ha stort tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/firstboot.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.