printconf (Red Hat)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:22:00

Här är uppdateringen av printconf. Bifogar diff mot senaste versionen
som skickades till listan. Ta hemskt gärna en titt. Hela filen finns
även på http://www.menthos.com/po/redhat/printconf.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for printconf.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.24 2002/07/05 08:47:12 twaugh Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: printconf\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-09-05 15:03-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-09-05 23:01+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-05-21 01:27+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ../util/printconf_tui.py:58 ../util/printconf_tui.py:64
 #: ../util/printconf_tui.py:1345 ../util/printconf_tui.py:1625
 msgid "Ok"
G msgstr "Ok"
N msgstr "OK"
N 
N msgid "OK"
N msgstr "OK"
 
 
 #: ../util/printconf_gui.py:1435 ../util/printconf_tui.py:1522
 msgid "Prerender Postscript"
G msgstr "Rendera om Postscript"
N msgstr "Förrendera Postscript"
 
 
 #. ../gui/printconf-gui.glade:2989
 #: ../gui/printconf-gui.glade.str:61
 msgid ""
 "Configure the server and queue of your remote lpd server. If no queue is "
 "specified, you will use the default queue on the remote server. Select "
 "strict RFC1179 compliance if you are having problems connecting to an older "
 "lpd server."
 msgstr ""
 "Konfigurera servern och kön till din fjärr-lpd-server. Om ingen kö anges "
 "kommer du att använda standardkön på fjärrservern. Välj strikt RFC1179-"
G "kompabilitet om du har problem med en äldre lpd-server."
N "kompatibilitet om du har problem med en äldre lpd-server."
 
 
 #. ../gui/printconf-gui.glade:2202
 #: ../gui/printconf-gui.glade.str:111
 msgid ""
 "Enter the Queue's name, and select the Queue's Type.\n"
 "Valid names can contain the characters \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", \"-\", and "
 "\"__\".\n"
 "They must begin with letters."
 msgstr ""
 "Ange namnet på kön och välj kötypen.\n"
G "Giltiga namn kan innehålla tecknen \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", \"-\" och "
G "\"__\".\n"
N "Giltiga namn kan innehålla tecknen \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", \"-\" och \"__"
N "\".\n"
 "De måste börja med bokstäver."
 
 
 #. ../gui/printconf-gui.glade:2158
 #: ../gui/printconf-gui.glade.str:159
 msgid ""
 "On the following screens, you will be asked to provide\n"
 "information for adding a new print queue.\n"
 "\n"
G "Nothing will be done to your settings untill you hit \"Finish\"\n"
N "Nothing will be done to your settings until you hit \"Apply\"\n"
 "on the last screen."
 msgstr ""
 "På följande skärmar kommer du att frågas om information\n"
 "för att lägga till en ny utskriftskö.\n"
 "\n"
G "Ingenting kommer att utföras förrän du trycker \"Slutför\" \n"
N "Ingenting kommer att utföras förrän du trycker \"Verkställ\" \n"
 "på den sista skärmen."
 
 
 #. ../gui/printconf-gui.glade:1211 ../gui/printconf-gui.glade:3149
 #: ../gui/printconf-gui.glade.str:231
 msgid "Strict RFC1179 Compliance"
G msgstr "Strikt kompabilitet med RFC1179"
N msgstr "Strikt kompatibilitet med RFC1179"

# Swedish messages for printconf.
# Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.24 2002/07/05 08:47:12 twaugh Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: printconf\n"
"POT-Creation-Date: 2001-09-05 15:03-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-21 01:27+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../util/printconf_tui.py:57 ../util/printconf_tui.py:1851
#: ../util/printconf_tui.py:1855
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../util/printconf_tui.py:58 ../util/printconf_tui.py:64
#: ../util/printconf_tui.py:1345 ../util/printconf_tui.py:1625
msgid "Ok"
msgstr "OK"

msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../util/printconf_tui.py:63
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: ../util/printconf_tui.py:69 ../util/printconf_tui.py:95
#: ../util/printconf_tui.py:1788
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../util/printconf_tui.py:69 ../util/printconf_tui.py:95
#: ../util/printconf_tui.py:1788
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../util/printconf_gui.py:236 ../util/printconf_tui.py:93
#: ../util/printconf_tui.py:1880
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: ../util/printconf_tui.py:94
msgid ""
"You have made changes, would you like to save them? If you say no, your "
"changes will be lost."
msgstr ""
"Du har gjort ändringar, vill du spara dem? Om du svarar nej kommer dina "
"ändringar att gå förlorade."

#: ../util/printconf_tui.py:95 ../util/printconf_tui.py:176
#: ../util/printconf_tui.py:276 ../util/printconf_tui.py:363
#: ../util/printconf_tui.py:371 ../util/printconf_tui.py:699
#: ../util/printconf_tui.py:805 ../util/printconf_tui.py:1345
#: ../util/printconf_tui.py:1803
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../util/printconf_tui.py:121
msgid "Create a New Queue"
msgstr "Skapa en ny kö"

#: ../util/printconf_tui.py:174
msgid "Finish Making New Queue"
msgstr "Slutför skapandet av ny kö"

#: ../util/printconf_gui.py:660 ../util/printconf_tui.py:175
msgid "About to create the following queue:"
msgstr "Kommer att skapa följande kö:"

#: ../util/printconf_tui.py:176
msgid "Finish"
msgstr "Slutför"

#: ../util/printconf_tui.py:176 ../util/printconf_tui.py:363
#: ../util/printconf_tui.py:371 ../util/printconf_tui.py:699
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../util/printconf_gui.py:661 ../util/printconf_tui.py:201
#: ../util/printconf_tui.py:884
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: ../util/printconf_gui.py:667 ../util/printconf_tui.py:204
msgid "Device:"
msgstr "Enhet:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1082 ../gui/printconf-gui.glade:1680
#. * ../gui/printconf-gui.glade:3020 ../gui/printconf-gui.glade:3702
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:219 ../util/printconf_gui.py:670
#: ../util/printconf_gui.py:680 ../util/printconf_tui.py:207
#: ../util/printconf_tui.py:217 ../util/printconf_tui.py:890
#: ../util/printconf_tui.py:900
msgid "Server:"
msgstr "Server:"

#: ../util/printconf_tui.py:208 ../util/printconf_tui.py:218
#: ../util/printconf_tui.py:891 ../util/printconf_tui.py:901
msgid "Lpd Queue:"
msgstr "Lpd-kö:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1258 ../gui/printconf-gui.glade:3238
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:228 ../util/printconf_gui.py:674
#: ../util/printconf_tui.py:211 ../util/printconf_tui.py:894
msgid "Share:"
msgstr "Utdelning:"

#: ../util/printconf_tui.py:212 ../util/printconf_tui.py:222
#: ../util/printconf_tui.py:895 ../util/printconf_tui.py:905
msgid "IP:"
msgstr "IP:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1340 ../gui/printconf-gui.glade:3320
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:253 ../util/printconf_gui.py:676
#: ../util/printconf_tui.py:213 ../util/printconf_tui.py:896
msgid "Workgroup:"
msgstr "Arbetsgrupp:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1394 ../gui/printconf-gui.glade:1736
#. * ../gui/printconf-gui.glade:3374 ../gui/printconf-gui.glade:3758
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:244 ../util/printconf_gui.py:677
#: ../util/printconf_gui.py:682 ../util/printconf_tui.py:214
#: ../util/printconf_tui.py:219 ../util/printconf_tui.py:897
#: ../util/printconf_tui.py:902
msgid "User:"
msgstr "Användare:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1895 ../gui/printconf-gui.glade:2673
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:171 ../util/printconf_gui.py:686
#: ../util/printconf_tui.py:223 ../util/printconf_tui.py:906
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#: ../util/printconf_gui.py:662 ../util/printconf_tui.py:231
#: ../util/printconf_tui.py:909
msgid "Driver:"
msgstr "Drivrutin:"

#: ../util/printconf_gui.py:469 ../util/printconf_gui.py:545
#: ../util/printconf_gui.py:605 ../util/printconf_gui.py:611
#: ../util/printconf_gui.py:1163 ../util/printconf_gui.py:1619
#: ../util/printconf_tui.py:250 ../util/printconf_tui.py:256
#: ../util/printconf_tui.py:345 ../util/printconf_tui.py:736
#: ../util/printconf_tui.py:844 ../util/printconf_tui.py:1375
#: ../util/printconf_tui.py:1439
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: ../util/printconf_tui.py:275
msgid "Name and Type"
msgstr "Namn och typ"

#: ../util/printconf_tui.py:276 ../util/printconf_tui.py:363
#: ../util/printconf_tui.py:371 ../util/printconf_tui.py:699
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: ../util/printconf_tui.py:277
msgid "Queue Name"
msgstr "Könamn"

#. ../gui/printconf-gui.glade:335 ../gui/printconf-gui.glade:1938
#. * ../gui/printconf-gui.glade:2251
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:190 ../util/printconf_tui.py:278
msgid "Queue Type"
msgstr "Kötyp"

#: ../util/printconf_gui.py:302 ../util/printconf_gui.py:979
#: ../util/printconf_tui.py:280 ../util/printconf_tui.py:935
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is bad. Please choose a name of the form [a-zA-Z][a-zA-Z0-"
"9_-]*."
msgstr ""
"Namnet \"%s\" är olämpligt. Välj ett namn på formen [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*."

#: ../util/printconf_gui.py:303 ../util/printconf_gui.py:980
#: ../util/printconf_tui.py:281 ../util/printconf_tui.py:936
#, c-format
msgid "The name \"%s\" is already in use. Please choose a different name."
msgstr "Namnet \"%s\" används redan. Välj ett annat namn."

#: ../util/printconf_gui.py:832 ../util/printconf_tui.py:371
#: ../util/printconf_tui.py:424 ../util/printconf_tui.py:1064
#: ../util/printconf_tui.py:1105
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: ../util/printconf_tui.py:372
msgid "Setting Up"
msgstr "Konfigurerar"

#: ../util/printconf_tui.py:373
msgid "Printer Device"
msgstr "Skrivarenhet"

#: ../util/printconf_tui.py:374
msgid ""
"Pick the printer device from the list, or enter it using \"Custom\" below."
msgstr ""
"Välj skrivarenheten från listan, eller ange den med hjälp av \"Anpassad\" "
"nedan."

#: ../util/printconf_tui.py:375
msgid "Specify Device:"
msgstr "Ange enhet:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:978 ../gui/printconf-gui.glade:2886
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:82 ../util/printconf_tui.py:376
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: ../util/printconf_tui.py:376
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1038 ../gui/printconf-gui.glade:2947
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:67 ../util/printconf_tui.py:378
#: ../util/printconf_tui.py:1068
msgid "Custom Device"
msgstr "Anpassad enhet"

#: ../util/printconf_gui.py:631 ../util/printconf_gui.py:1253
#: ../util/printconf_tui.py:379 ../util/printconf_tui.py:1069
msgid "Specify the device to use."
msgstr "Ange den enhet som ska användas."

#: ../util/printconf_tui.py:380 ../util/printconf_tui.py:1070
msgid "Device File"
msgstr "Enhetsfil"

#: ../util/printconf_gui.py:483 ../util/printconf_gui.py:1173
#: ../util/printconf_gui.py:1264 ../util/printconf_tui.py:444
#: ../util/printconf_tui.py:461 ../util/printconf_tui.py:1124
#: ../util/printconf_tui.py:1137
msgid "You must specify a device."
msgstr "Du måste ange en enhet."

#: ../util/printconf_tui.py:487 ../util/printconf_tui.py:1148
msgid "Enter the LPD server and queue to use."
msgstr "Ange LPD-servern och -kön som ska användas."

#: ../util/printconf_tui.py:488 ../util/printconf_tui.py:1149
msgid "Server"
msgstr "Server"

#. ../gui/printconf-gui.glade:309
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:186 ../util/printconf_tui.py:488
#: ../util/printconf_tui.py:591 ../util/printconf_tui.py:1149
#: ../util/printconf_tui.py:1254 ../util/printconf_tui.py:1878
msgid "Queue"
msgstr "Kö"

#: ../util/printconf_tui.py:489 ../util/printconf_tui.py:1150
msgid "LPD Data"
msgstr "LPD-data"

#: ../util/printconf_gui.py:501 ../util/printconf_gui.py:1179
#: ../util/printconf_tui.py:515 ../util/printconf_tui.py:1186
msgid "You must specify a server."
msgstr "Du måste ange en server."

#: ../util/printconf_tui.py:532 ../util/printconf_tui.py:1194
msgid "Enter the SMB share to use."
msgstr "Ange SMB-utdelningen som ska användas."

#: ../util/printconf_tui.py:533 ../util/printconf_tui.py:591
#: ../util/printconf_tui.py:1195 ../util/printconf_tui.py:1254
msgid "Share"
msgstr "Utdelning"

#: ../util/printconf_tui.py:533 ../util/printconf_tui.py:1195
msgid "Host IP"
msgstr "Värd-IP"

#: ../util/printconf_tui.py:533 ../util/printconf_tui.py:1195
msgid "Workgroup"
msgstr "Arbetsgrupp"

#: ../util/printconf_tui.py:533 ../util/printconf_tui.py:591
#: ../util/printconf_tui.py:1195 ../util/printconf_tui.py:1254
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: ../util/printconf_tui.py:533 ../util/printconf_tui.py:591
#: ../util/printconf_tui.py:1195 ../util/printconf_tui.py:1254
msgid "Passwd"
msgstr "Lösenord"

#: ../util/printconf_tui.py:534 ../util/printconf_tui.py:1196
msgid "Windows Printer (SMB) Data"
msgstr "Windows-skrivardata (SMB)"

#: ../util/printconf_gui.py:510 ../util/printconf_gui.py:1193
#: ../util/printconf_tui.py:575 ../util/printconf_tui.py:1247
msgid "You must specify a SMB share to print to."
msgstr "Du måste ange en SMB-utdelning att skriva ut till."

#: ../util/printconf_tui.py:590 ../util/printconf_tui.py:1253
msgid "Enter the NCP server and queue to use."
msgstr "Ange NCP-servern och -kön som ska användas."

#: ../util/printconf_tui.py:592 ../util/printconf_tui.py:1255
msgid "Novell Netware Printer (NCP) Data"
msgstr "Novell Netware-skrivardata (NCP)"

#: ../util/printconf_gui.py:515 ../util/printconf_gui.py:1205
#: ../util/printconf_tui.py:628 ../util/printconf_tui.py:1292
msgid "You must specify an NCP server to print to."
msgstr "Du måste ange en NCP-server att skriva ut till."

#: ../util/printconf_gui.py:518 ../util/printconf_gui.py:1210
#: ../util/printconf_tui.py:630 ../util/printconf_tui.py:1294
msgid "You must specify a queue on the NCP server to print to."
msgstr "Du måste ange en kö på NCP-servern att skriva ut till."

#: ../util/printconf_tui.py:646 ../util/printconf_tui.py:1300
msgid "Enter the Jetdirect ip and port to use."
msgstr "Ange Jetdirect-ip:t och -porten som ska användas."

#: ../util/printconf_tui.py:647 ../util/printconf_tui.py:1301
msgid "Ip"
msgstr "Ip"

#: ../util/printconf_tui.py:647 ../util/printconf_tui.py:1301
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ../util/printconf_tui.py:648 ../util/printconf_tui.py:1302
msgid "Jetdirect (JETDIRECT) Data"
msgstr "Jetdirect-data (JETDIRECT)"

#: ../util/printconf_gui.py:523 ../util/printconf_gui.py:1218
#: ../util/printconf_tui.py:676 ../util/printconf_tui.py:1331
msgid "You must specify the ip address of a JetDirect printer."
msgstr "Du måste ange ip-adressen på en JetDirect-skrivare."

#: ../util/printconf_tui.py:697
msgid "Queue Driver"
msgstr "Ködrivrutin"

#: ../util/printconf_tui.py:698
msgid "Select the Driver to use with this Queue."
msgstr "Ange drivrutinen som ska användas med denna kö."

#: ../util/printconf_tui.py:731 ../util/printconf_tui.py:1443
msgid "You must specify a driver."
msgstr "Du måste ange en drivrutin."

#. ../gui/printconf-gui.glade:562
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:94 ../util/printconf_tui.py:803
msgid "Edit Queue"
msgstr "Redigera kö"

#: ../util/printconf_tui.py:804
msgid "Names"
msgstr "Namn"

#: ../util/printconf_tui.py:804 ../util/printconf_tui.py:1878
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2048
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:85 ../util/printconf_tui.py:805
msgid "Driver"
msgstr "Drivrutin"

#: ../util/printconf_tui.py:805 ../util/printconf_tui.py:929
#: ../util/printconf_tui.py:1050 ../util/printconf_tui.py:1389
#: ../util/printconf_tui.py:1473
msgid "Done"
msgstr "Färdig"

#: ../util/printconf_tui.py:880
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: ../util/printconf_tui.py:881 ../util/printconf_tui.py:882
msgid "Aliases:"
msgstr "Alias:"

#: ../util/printconf_tui.py:887
msgid "Printer Device:"
msgstr "Skrivarenhet:"

#: ../util/printconf_tui.py:926
msgid "Edit Name and Aliases"
msgstr "Redigera namn och alias"

#: ../util/printconf_tui.py:927
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: ../util/printconf_tui.py:928 ../util/printconf_tui.py:931
msgid "Add Alias"
msgstr "Lägg till alias"

#: ../util/printconf_tui.py:928 ../util/printconf_tui.py:933
msgid "Edit Alias"
msgstr "Redigera alias"

#: ../util/printconf_tui.py:929
msgid "Delete Alias"
msgstr "Ta bort alias"

#: ../util/printconf_tui.py:930
msgid "Alias:"
msgstr "Alias:"

#: ../util/printconf_tui.py:932
msgid "Add an Alias"
msgstr "Lägg till ett alias"

#: ../util/printconf_tui.py:934
msgid "Edit the alias"
msgstr "Redigera aliaset"

#: ../util/printconf_gui.py:1053 ../util/printconf_tui.py:1013
msgid "You must select an alias to edit."
msgstr "Du måste välja ett alias att redigera."

#: ../util/printconf_gui.py:1075 ../util/printconf_tui.py:1037
msgid "You must select an alias to delete."
msgstr "Du måste välja ett alias att ta bort."

#: ../util/printconf_tui.py:1050
msgid "Change Type"
msgstr "√Ąndra typ"

#: ../util/printconf_tui.py:1066
msgid "Edit Local Printer"
msgstr "Redigera lokal skrivare"

#: ../util/printconf_tui.py:1149
msgid "Strict RFC1179"
msgstr "Strikt RFC1179"

#: ../util/printconf_tui.py:1195
msgid "Translate \\n->\\r\\n"
msgstr "√Ėvers√§tt \\n->\\r\\n"

#: ../util/printconf_tui.py:1388
msgid "Edit Driver"
msgstr "Redigera drivrutin"

#: ../util/printconf_tui.py:1389 ../util/printconf_tui.py:1472
msgid "Edit Driver Options"
msgstr "Redigera drivrutinsalternativ"

#: ../util/printconf_gui.py:1382 ../util/printconf_tui.py:1471
msgid "No options are available for this driver."
msgstr "Det finns inga alternativ tillgängliga för denna drivrutin."

#. ../gui/printconf-gui.glade:227
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:91 ../util/printconf_tui.py:1473
#: ../util/printconf_tui.py:1879
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: ../util/printconf_gui.py:1407 ../util/printconf_tui.py:1494
msgid "Send FF"
msgstr "Skicka FF"

#: ../util/printconf_gui.py:1416 ../util/printconf_tui.py:1503
msgid "Send EOT"
msgstr "Skicka EOT"

#: ../util/printconf_gui.py:1425 ../util/printconf_tui.py:1512
msgid "Assume Unknown Data is Text"
msgstr "Anta att okänd data är text"

#: ../util/printconf_gui.py:1435 ../util/printconf_tui.py:1522
msgid "Prerender Postscript"
msgstr "Förrendera Postscript"

#: ../util/printconf_gui.py:1444 ../util/printconf_tui.py:1531
msgid "Convert Text to Postscript"
msgstr "Konvertera text till Postscript"

#: ../util/printconf_gui.py:1454 ../util/printconf_tui.py:1541
msgid "Page Size"
msgstr "Pappersstorlek"

#: ../util/printconf_gui.py:1463 ../util/printconf_tui.py:1550
msgid "Effective Filter Locale"
msgstr "Effektiv filterlokal"

#: ../util/printconf_gui.py:1478 ../util/printconf_tui.py:1561
msgid "Couldn't load driver information."
msgstr "Kunde inte läsa in drivrutinsinformation."

#: ../util/printconf_tui.py:1626
#, c-format
msgid "Edit %s"
msgstr "Redigera %s"

#: ../util/printconf_tui.py:1657
#, c-format
msgid "Integer: Min %s | Max %s"
msgstr "Heltal: Min %s | Max %s"

#: ../util/printconf_tui.py:1697
#, c-format
msgid "Float: Min %s | Max %s"
msgstr "Flyttal: Min %s | Max %s"

#: ../util/printconf_conf.py:318 ../util/printconf_tui.py:1755
msgid "US Letter"
msgstr "US Letter"

#: ../util/printconf_conf.py:319 ../util/printconf_tui.py:1756
msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"

#: ../util/printconf_conf.py:320 ../util/printconf_tui.py:1757
msgid "Ledger"
msgstr "Ledger"

#: ../util/printconf_conf.py:321 ../util/printconf_tui.py:1758
msgid "Legal"
msgstr "Legal"

#: ../util/printconf_conf.py:322 ../util/printconf_tui.py:1759
msgid "Statement"
msgstr "Statement"

#: ../util/printconf_conf.py:323 ../util/printconf_tui.py:1760
msgid "Executive"
msgstr "Executive"

#: ../util/printconf_conf.py:324 ../util/printconf_tui.py:1761
msgid "A3"
msgstr "A3"

#: ../util/printconf_conf.py:325 ../util/printconf_tui.py:1762
msgid "A4"
msgstr "A4"

#: ../util/printconf_conf.py:326 ../util/printconf_tui.py:1763
msgid "A5"
msgstr "A5"

#: ../util/printconf_conf.py:327 ../util/printconf_tui.py:1764
msgid "B4"
msgstr "B4"

#: ../util/printconf_conf.py:328 ../util/printconf_tui.py:1765
msgid "B5"
msgstr "B5"

#: ../util/printconf_conf.py:329 ../util/printconf_tui.py:1766
msgid "Folio"
msgstr "Folio"

#: ../util/printconf_conf.py:330 ../util/printconf_tui.py:1767
msgid "Quatro"
msgstr "Quatro"

#: ../util/printconf_conf.py:331 ../util/printconf_tui.py:1768
msgid "10x14"
msgstr "10√ó14"

#: ../util/printconf_tui.py:1786
#, c-format
msgid "Test %s"
msgstr "Testa %s"

#: ../util/printconf_gui.py:1888 ../util/printconf_tui.py:1787
msgid ""
"You have made changes, would you like to save them?\n"
"If you say no, you will not be able to print test pages."
msgstr ""
"Du har gjort ändringar, vill du spara dem?\n"
"Om du svarar nej kommer du inte att kunna skriva ut testsidor."

#: ../util/printconf_gui.py:1887 ../util/printconf_tui.py:1803
#: ../util/printconf_tui.py:1880
msgid "Test"
msgstr "Testa"

#: ../util/printconf_gui.py:1940 ../util/printconf_tui.py:1832
#, c-format
msgid "Sent %s to \"%s\"."
msgstr "Skickade %s till \"%s\"."

#: ../util/printconf_gui.py:1942 ../util/printconf_tui.py:1834
msgid "There was an error trying to print the test page."
msgstr "Det inträffade ett fel vid försöket att skriva ut testsidan."

#: ../util/printconf_gui.py:2050 ../util/printconf_tui.py:1851
msgid "You must select a printer queue to delete."
msgstr "Du måste välja en skrivarkö att ta bort."

#: ../util/printconf_gui.py:2054 ../util/printconf_tui.py:1855
msgid "You cannot delete an imported printer."
msgstr "Du kan inte ta bort en importerad skrivare."

#: ../util/printconf_tui.py:1858
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Bekräfta borttagning"

#: ../util/printconf_tui.py:1859
#, c-format
msgid "Really delete \"%s\"?"
msgstr "Ska \"%s\" verkligen tas bort?"

#. ../gui/printconf-gui.glade:747
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:16 ../util/printconf_tui.py:1878
msgid "Aliases"
msgstr "Alias"

#. ../gui/printconf-gui.glade:348
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:79 ../util/printconf_tui.py:1878
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#. ../gui/printconf-gui.glade:213
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:150 ../util/printconf_tui.py:1879
msgid "New"
msgstr "Ny"

#. ../gui/printconf-gui.glade:241
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:73 ../util/printconf_tui.py:1879
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#. ../gui/printconf-gui.glade:255
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:70 ../util/printconf_tui.py:1880
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: ../util/printconf_gui.py:2019 ../util/printconf_tui.py:1918
msgid "You must select a printer queue to edit."
msgstr "Du måste välja en skrivarkö att redigera."

#: ../util/printconf_tui.py:1925
msgid "This imported printer is protected from overrides. You can not edit it."
msgstr ""
"Denna importerade skrivare är skyddad från åsidosättningar. Du kan inte "
"redigera den."

#: ../util/printconf_gui.py:2027 ../util/printconf_tui.py:1929
msgid "Override?"
msgstr "Åsidosätt?"

#: ../util/printconf_gui.py:2027 ../util/printconf_tui.py:1930
msgid "This is an imported printer. Do you want to create a local override?"
msgstr ""
"Det här är en importerad skrivare. Vill du skapa en lokal åsidosättning?"

#: ../util/printconf_tui.py:1954
msgid "You must select a queue to print to."
msgstr "Du måste välja en kö att skriva till."

#: ../util/printconf_tui.py:2026
msgid "Initializing alchemist edit environment ..."
msgstr "Initierar alchemist-redigeringsmiljön..."

#: ../util/printconf_tui.py:2030
msgid "Initializing linux printing database ..."
msgstr "Initierar linux-utskriftsdatabasen..."

#: ../util/printconf_tui.py:2073
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse alchemist context: \n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades med att tolka alchemist-sammanhanget: \n"
"%s"

#: ../util/printconf_tui.py:2077
msgid "Invalid printconf context"
msgstr "Ogiltigt printconf-sammanhang"

#: ../util/printconf_tui.py:2118
msgid "You must run printconf-tui as root."
msgstr "Du måste köra printconf-tui som root."

#: ../util/printconf_gui.py:2154 ../util/printconf_tui.py:2135
#, c-format
msgid "Conflicting commands: %s and %s"
msgstr "Kommandon i konflikt: %s och %s"

#: ../util/printconf_gui.py:2164 ../util/printconf_tui.py:2145
msgid "No handler for command: "
msgstr "Ingen hanterare för kommandot: "

#: ../util/printconf_gui.py:46
msgid "Red Hat, Inc"
msgstr "Red Hat, Inc"

#: ../util/printconf_gui.py:47
msgid "\"The Trees! The Trees!\" -Thoreau"
msgstr "\"Träden! Träden!\" -Thoreau"

#: ../util/printconf_gui.py:48
msgid "Thanks to everyone involved at http://www.linuxprinting.org!"
msgstr "Tack till alla inblandade på http://www.linuxprinting.org!"

#: ../util/printconf_gui.py:237
msgid ""
"You have made changes, would you like to save them?\n"
"If you say no, your changes will be lost."
msgstr ""
"Du har gjort ändringar, vill du spara dem?\n"
"Om du svarar nej kommer dina ändringar att gå förlorade."

#: ../util/printconf_gui.py:276 ../util/printconf_gui.py:1843
msgid "lpd restart succeeded."
msgstr "Omstart av lpd lyckades."

#: ../util/printconf_gui.py:278 ../util/printconf_gui.py:1845
msgid "lpd restart failed."
msgstr "Omstart av lpd misslyckades."

#: ../util/printconf_gui.py:526
msgid "You must specify the port of the JetDirect printer."
msgstr "Du måste ange porten på JetDirect-skrivaren."

#: ../util/printconf_gui.py:537
msgid "You must select a driver."
msgstr "Du måste välja en drivrutin."

#. ../gui/printconf-gui.glade:1108 ../gui/printconf-gui.glade:1708
#. * ../gui/printconf-gui.glade:3046 ../gui/printconf-gui.glade:3730
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:194 ../util/printconf_gui.py:671
#: ../util/printconf_gui.py:681
msgid "Queue:"
msgstr "Kö:"

#: ../util/printconf_gui.py:675
msgid "Host:"
msgstr "Värd:"

#: ../util/printconf_gui.py:685
msgid "Ip:"
msgstr "Ip:"

#: ../util/printconf_gui.py:1026
msgid "Alias"
msgstr "Alias"

#: ../util/printconf_gui.py:1027
msgid "Please choose a name of the form [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*."
msgstr "Välj ett namn på formen [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*."

#: ../util/printconf_gui.py:1285
msgid "Can't autoselect for this printer device."
msgstr "Kan inte välja automatiskt för denna skrivarenhet."

#: ../util/printconf_gui.py:1560
msgid "There are no options available for this driver."
msgstr "Det finns inga alternativ tillgängliga för denna skrivare."

#: ../util/printconf_gui.py:1663
msgid ""
"Sorry,\n"
"there are no notes available for this printer."
msgstr ""
"Tyvärr,\n"
"det finns inga anteckningar tillgängliga för denna skrivare."

#: ../util/printconf_gui.py:1665
msgid ""
"Notes from the Linux Printing Database\n"
"http://www.linuxprinting.org\n"
"\n"
msgstr ""
"Anteckningar från Linux Printing Database\n"
"http://www.linuxprinting.org\n"
"\n"

#: ../util/printconf_gui.py:1775
msgid "Invalid Printer Record."
msgstr "Ogiltig skrivarpost."

#: ../util/printconf_gui.py:1853
msgid "You must select a printer queue to override."
msgstr "Du måste välja en skrivarkö att åsidosätta."

#: ../util/printconf_gui.py:1857
msgid "You cannot override a locally defined printer."
msgstr "Du kan inte åsidosätta en lokalt definierad skrivare."

#: ../util/printconf_gui.py:1930
msgid "You must select a printer queue to send a test page to."
msgstr "Du måste välja en skrivarkö att skicka en testsida till."

#: ../util/printconf_gui.py:2023
msgid "The printer's format is not understood, and can not be edited."
msgstr "Skrivarens format förstås inte och kan inte redigeras."

#: ../util/printconf_gui.py:2071
msgid ""
"You must select a printer queue\n"
" to make the default."
msgstr ""
"Du måste välja att göra en\n"
" skrivarkö till standardval."

#: ../util/printconf_gui.py:2137
msgid "You must run printconf-gui as root."
msgstr "Du måste köra printconf-gui som root."

#: ../util/printconf_conf.py:147
msgid ""
"This driver requires Hewlett Packard's hpijs driver package, which does not "
"appear to be installed."
msgstr ""
"Denna skrivare kräver Hewlett Packards hpijs-drivrutinspaket, som inte "
"verkar vara installerat."

#: ../util/printconf_conf.py:148
msgid ""
"RPMS are available from the project's sourceforge site: http://hpinkjet."
"sourceforge.net"
msgstr ""
"RPM:er är tillgängliga från projektets hemsida på SourceForge: http://"
"hpinkjet.sourceforge.net"

#: ../util/printconf_conf.py:149
msgid "Red Hat is unable to ship these drivers due to license restrictions."
msgstr ""
"Red Hat kan inte distribuera dessa drivrutiner på grund av restriktioner i "
"licensen."

#: ../util/printconf_conf.py:150
msgid "Do you wish to use it anyway?"
msgstr "VIll du använda dem ändå?"

#: ../util/printconf_conf.py:186
msgid "Local Printer Device"
msgstr "Lokal skrivarenhet"

#: ../util/printconf_conf.py:194
msgid "Unix Print Queue"
msgstr "Unix-utskriftskö"

#: ../util/printconf_conf.py:202
msgid "Windows Print Queue"
msgstr "Windows-utskriftskö"

#: ../util/printconf_conf.py:205
msgid ""
"SMB print queues require the \"smbclient\" program, which does not appear to "
"be installed."
msgstr ""
"SMB-utskriftsköer kräver programmet \"smbclient\", men detta verkar inte "
"vara installerat."

#: ../util/printconf_conf.py:206
msgid "It is part of the \"samba-client\" package, as distributed by Red Hat."
msgstr ""
"Det är en del av paketet \"samba-client\", som distribueras av Red Hat."

#: ../util/printconf_conf.py:207 ../util/printconf_conf.py:220
msgid "Do you wish to enable it anyway?"
msgstr "Vill du aktivera det ändå?"

#: ../util/printconf_conf.py:215
msgid "Novell Print Queue"
msgstr "Novell-utskriftskö"

#: ../util/printconf_conf.py:218
msgid ""
"NCP print queues require the \"nprint\" program, which does not appear to be "
"installed."
msgstr ""
"NCP-utskriftsköer kräver programmet \"nprint\", men detta verkar inte vara "
"installerat."

#: ../util/printconf_conf.py:219
msgid "It is part of the \"ncpfs\" package, as distributed by Red Hat."
msgstr "Det är en del av paketet \"ncpfs\", som distribueras av Red Hat."

#: ../util/printconf_conf.py:228
msgid "Jetdirect Printer"
msgstr "Jetdirect-skrivare"

#: ../util/printconf_conf.py:236
msgid "Custom Command"
msgstr "Anpassat kommando"

#: ../util/printconf_conf.py:475 ../util/printconf_conf.py:825
msgid "Postscript Printer"
msgstr "Postscript-skrivare"

#: ../util/printconf_conf.py:480 ../util/printconf_conf.py:822
msgid "Text Only Printer"
msgstr "Textskrivare"

#: ../util/printconf_conf.py:485 ../util/printconf_conf.py:818
msgid "Raw Print Queue"
msgstr "Rå utskriftskö"

#: ../util/printconf_conf.py:489
msgid "Custom Filter"
msgstr "Anpassat filter"

#: ../util/printconf_conf.py:521
#, c-format
msgid "ERROR: No box named \"%s\" found."
msgstr "FEL: Ingen box med namnet \"%s\" hittades."

#. ../gui/printconf-gui.glade:2153
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:10
msgid "Add A New Print Queue"
msgstr "Lägg till en ny utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:322
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:13
msgid "Alias List"
msgstr "Aliaslista"

#. ../gui/printconf-gui.glade:268
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:19
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1051
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:22
msgid "Autoselect Driver"
msgstr "Välj drivrutin automatiskt"

#. ../gui/printconf-gui.glade:410
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:25
msgid "Bar"
msgstr "Kaka"

#. ../gui/printconf-gui.glade:423
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:28
msgid "Baz"
msgstr "Apa"

#. ../gui/printconf-gui.glade:449
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:31
msgid "Bob"
msgstr "Olle"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2785
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:34
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2702
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:37
msgid "Configure a Delivery Command"
msgstr "Konfigurera ett leveranskommando"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2537
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:40
msgid "Configure a Jetdirect Printer"
msgstr "Konfigurera en Jetdirect-skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2824
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:43
msgid "Configure a Local Printer"
msgstr "Konfigurera en lokal skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:3544
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:46
msgid "Configure a Novell Print Queue"
msgstr "Konfigurera en Novell-utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2967
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:49
msgid "Configure a Unix Print Queue"
msgstr "Konfigurera en Unix-utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:3184
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:52
msgid "Configure a Windows Print Queue"
msgstr "Konfigurera en Windows-utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:3205
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:55
msgid "Configure the SMB share of your remote printer."
msgstr "Konfigurera SMB-utdelningen av din fjärrskrivare."

#. ../gui/printconf-gui.glade:3565
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:58
msgid "Configure the remote server and queue of your NCP printer."
msgstr "Konfigurera fjärrservern och -kön till din NCP-skrivare."

#. ../gui/printconf-gui.glade:2989
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:61
msgid ""
"Configure the server and queue of your remote lpd server. If no queue is "
"specified, you will use the default queue on the remote server. Select "
"strict RFC1179 compliance if you are having problems connecting to an older "
"lpd server."
msgstr ""
"Konfigurera servern och kön till din fjärr-lpd-server. Om ingen kö anges "
"kommer du att använda standardkön på fjärrservern. Välj strikt RFC1179-"
"kompatibilitet om du har problem med en äldre lpd-server."

#. ../gui/printconf-gui.glade:207
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:64
msgid "Create a New Print Queue"
msgstr "Skapa en ny utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:235
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:76
msgid "Delete a Print Queue"
msgstr "Ta bort en utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2099
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:88
msgid "Driver Options"
msgstr "Drivrutinsalternativ"

#. ../gui/printconf-gui.glade:221
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:97
msgid "Edit a Print Queue"
msgstr "Redigera en utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2726
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:100
msgid ""
"Enter the Command you want to run for delivery.\n"
"The printjob will be sent to this command on standard input.\n"
"You must give full paths to programs, there is no guaranteed path set."
msgstr ""
"Ange kommandot som du vill använda för leverans.\n"
"Utskriftsjobbet kommer att skickas till detta kommando på standard in.\n"
"Du måste ange fullständiga sökvägar till program, det finns ingen garanterad "
"sökväg."

#. ../gui/printconf-gui.glade:2560
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:106
msgid ""
"Enter the IP address of the JetDirect printer.\n"
"Use the default port of 9100 unless you know the printer is using a "
"different port."
msgstr ""
"Ange IP-adressen till JetDirect-skrivaren.\n"
"Använd standardporten 9100 såvida du inte vet om att skrivaren använder en "
"annan port."

#. ../gui/printconf-gui.glade:2202
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:111
msgid ""
"Enter the Queue's name, and select the Queue's Type.\n"
"Valid names can contain the characters \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", \"-\", and "
"\"__\".\n"
"They must begin with letters."
msgstr ""
"Ange namnet på kön och välj kötypen.\n"
"Giltiga namn kan innehålla tecknen \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", \"-\" och \"__"
"\".\n"
"De måste börja med bokstäver."

#. ../gui/printconf-gui.glade:3919
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:117
msgid "Finish, and Create the New Print Queue"
msgstr "Slutför och skapa den nya utskriftskön"

#. ../gui/printconf-gui.glade:397
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:120
msgid "Foo"
msgstr "Groda"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1286 ../gui/printconf-gui.glade:3266
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:123
msgid "Host IP:"
msgstr "Värd-IP:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2377
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:126
msgid "JETDIRECT"
msgstr "JETDIRECT"

#. ../gui/printconf-gui.glade:917 ../gui/printconf-gui.glade:2500
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:129
msgid "JetDirect Printer"
msgstr "JetDirect-skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2273
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:132
msgid "LOCAL"
msgstr "LOKAL"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2299
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:135
msgid "LPD"
msgstr "LPD"

#. ../gui/printconf-gui.glade:917 ../gui/printconf-gui.glade:2404
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:138
msgid "Local Printer"
msgstr "Lokal skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:991 ../gui/printconf-gui.glade:2899
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:141
msgid "Model"
msgstr "Modell"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2351
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:144
msgid "NCP"
msgstr "NCP"

#. ../gui/printconf-gui.glade:863
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:147
msgid "Name and Aliases"
msgstr "Namn och alias"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2476
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:153
msgid "Novell Printer"
msgstr "Novell-skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:917
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:156
msgid "Novell Printer (NCP Queue)"
msgstr "Novell-skrivare (NCP-kö)"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2158
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:159
msgid ""
"On the following screens, you will be asked to provide\n"
"information for adding a new print queue.\n"
"\n"
"Nothing will be done to your settings until you hit \"Apply\"\n"
"on the last screen."
msgstr ""
"På följande skärmar kommer du att frågas om information\n"
"för att lägga till en ny utskriftskö.\n"
"\n"
"Ingenting kommer att utföras förrän du trycker \"Verkställ\" \n"
"på den sista skärmen."

#. ../gui/printconf-gui.glade:1500 ../gui/printconf-gui.glade:1764
#. * ../gui/printconf-gui.glade:3480 ../gui/printconf-gui.glade:3786
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:168
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1991 ../gui/printconf-gui.glade:3893
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:174
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1867 ../gui/printconf-gui.glade:2645
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:177
msgid "Printer IP:"
msgstr "Skrivar-IP:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:510
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:180
msgid "Printer Notes"
msgstr "Skrivaranteckningar"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2032
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:183
msgid "Printer Notes..."
msgstr "Skrivaranteckningar..."

#. ../gui/printconf-gui.glade:436
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:197
msgid "Qux"
msgstr "Kaka"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1025 ../gui/printconf-gui.glade:2934
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:200
msgid "Rescan Devices"
msgstr "Genomsök enheter igen"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2325
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:203
msgid "SMB"
msgstr "SMB"

#. ../gui/printconf-gui.glade:3825
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:206
msgid "Select a Print Driver"
msgstr "Välj en utskriftsdrivrutin"

#. ../gui/printconf-gui.glade:3846
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:209
msgid "Select a print driver for your printer."
msgstr "Välj en utskriftsdrivrutin för din skrivare."

#. ../gui/printconf-gui.glade:910
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:212
msgid "Select the Queue Type"
msgstr "Välj kötyp"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2845
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:215
msgid ""
"Select the printer device to use, or use the custom option if it is not "
"listed."
msgstr ""
"Välj den skrivarenhet som ska användas, eller använd alternativet Anpassad "
"om denna inte finns med i listan."

#. ../gui/printconf-gui.glade:249
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:222
msgid "Set the Default Printer"
msgstr "Ställ in standardskrivaren"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2179
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:225
msgid "Set the Print Queue Name and Type"
msgstr "Ställ in namnet och typen på utskriftskön"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1211 ../gui/printconf-gui.glade:3149
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:231
msgid "Strict RFC1179 Compliance"
msgstr "Strikt kompatibilitet med RFC1179"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1529 ../gui/printconf-gui.glade:3509
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:234
msgid "Translate \\n => \\r\\n"
msgstr "√Ėvers√§tt \\n => \\r\\n"

#. ../gui/printconf-gui.glade:917
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:237
msgid "UNIX Printer (lpd Queue)"
msgstr "UNIX-skrivare (lpd-kö)"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2428
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:240
msgid "Unix Printer"
msgstr "Unix-skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2452
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:247
msgid "Windows Printer"
msgstr "Windows-skrivare"

#. ../gui/printconf-gui.glade:917
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:250
msgid "Windows Printer (SMB Share)"
msgstr "Windows-skrivare (SMB-utdelning)"

#. ../gui/printconf-gui.glade:788
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:256
msgid "_Add..."
msgstr "_Lägg till..."

#. ../gui/printconf-gui.glade:169
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:259
msgid "_Browse Help"
msgstr "_Bläddra i hjälp"

#. ../gui/printconf-gui.glade:846
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:262
msgid "_Delete"
msgstr "Ta _bort"

#. ../gui/printconf-gui.glade:817
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:265
msgid "_Edit..."
msgstr "R_edigera..."

#. ../gui/printconf-gui.glade:106
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:268
msgid "_Override Queue"
msgstr "_Åsidosätt kö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:668 ../gui/printconf-gui.glade:2219
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:271
msgid "_Queue Name:"
msgstr "_Könamn:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:892
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:274
msgid "_Queue Type:"
msgstr "_Kötyp:"

#. ../gui/printconf-gui.glade:94
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:277
msgid "_Restart lpd"
msgstr "Starta _om lpd"

#. ../gui/printconf-gui.glade:82
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:280
msgid "_Save Changes"
msgstr "_Spara ändringar"

#. ../gui/printconf-gui.glade:126
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:283
msgid "_Test"
msgstr "_Testa"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1923
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:286
msgid "jetdirect"
msgstr "jetdirect"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1061
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:289
msgid "local"
msgstr "lokal"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1235
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:292
msgid "lpd"
msgstr "lpd"

#. ../gui/printconf-gui.glade:1792
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:295
msgid "ncp"
msgstr "ncp"

#. ../gui/printconf-gui.glade:23
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:298
msgid "printconf-gui"
msgstr "printconf-gui"

#. ../gui/printconf-gui.glade:2120
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:301
msgid "printconf-gui: Add a New Print Queue"
msgstr "printconf-gui: Lägg till en ny utskriftskö"

#. ../gui/printconf-gui.glade:3920
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:304
msgid "replace me."
msgstr "ersätt mig."

#. ../gui/printconf-gui.glade:1553
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:307
msgid "smb"
msgstr "smb"

#. ../gui/printconf-gui.glade:370
#: ../gui/printconf-gui.glade.str:310
msgid "window1"
msgstr "window1"

#~ msgid "US Letter PostScript Test Page"
#~ msgstr "PostScript-testsida i US Letter-format"

#~ msgid "Sent a US Letter PostScript test page to \"%s\"."
#~ msgstr "Skickade en PostScript-testsida i US Letter-format till \"%s\"."

#~ msgid "A4 PostScript Test Page"
#~ msgstr "PostScript-testsida i A4-format"

#~ msgid "Sent an A4 PostScript test page to \"%s\"."
#~ msgstr "Skickade en PostScript-testsida i A4-format till \"%s\"."

#~ msgid "Ascii Test Page"
#~ msgstr "Ascii-testsida"

#~ msgid ", "
#~ msgstr ", "

#~ msgid ", and "
#~ msgstr " och "

#~ msgid ""
#~ ".\n"
#~ "They must begin with letters."
#~ msgstr ""
#~ ".\n"
#~ "De måste börja med bokstäver."

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "on the last screen."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "på den sista skärmen."

#~ msgid "Print A_4 Postscript Test Page"
#~ msgstr "Skriv ut Postscript-testsida i A_4-format"

#~ msgid "Print US _Letter Postscript Test Page"
#~ msgstr "Skriv ut Postscript-testsida i US _Letter-format"

#~ msgid "Print _ASCII Test Page"
#~ msgstr "Skriv ut _ASCII-testsida"

#~ msgid ""
#~ "Translate \n"
#~ " => \r\n"
#~ msgstr ""
#~ "√Ėvers√§tt \n"
#~ " => \r\n"

#~ msgid "You cannot edit an imported printer."
#~ msgstr "Du kan inte redigera en importerad skrivare."

#~ msgid "Apply Changes and Restart LPD"
#~ msgstr "Verkställ ändringar och starta om LPD"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"

#~ msgid "_Printer Driver"
#~ msgstr "_Skrivardrivrutin"

#~ msgid "options"
#~ msgstr "alternativ"

#~ msgid "Raw"
#~ msgstr "Rå"

#~ msgid "%s %s"
#~ msgstr "%s %s"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Okänd"

#~ msgid "%s queue on local device %s"
#~ msgstr "%s-kö på lokala enheten %s"

#~ msgid "%s lpd queue %s@%s"
#~ msgstr "%s-lpd-kö %s@%s"

#~ msgid "%s SMB queue on share %s"
#~ msgstr "%s-SMB-kö på utdelningen %s"

#~ msgid "%s Novell queue %s on server %s"
#~ msgstr "%s-Novell-kö %s på servern %s"

#~ msgid "%s JetDirect queue %s:%s"
#~ msgstr "%s-JetDirect-kö %s:%s"

#~ msgid "%s unknown queue type %s"
#~ msgstr "%s okänd kötyp %s"

#~ msgid ""
#~ "This queue is in an unknown format.\n"
#~ "Cannot Edit."
#~ msgstr ""
#~ "Denna kö är i ett okänt format.\n"
#~ "Kan inte redigera."

#~ msgid ""
#~ "You must select a valid name.\n"
#~ "Use only the characters -,a-z,A-Z,0-9,_ please."
#~ msgstr ""
#~ "Du måste ange ett giltigt namn.\n"
#~ "Använd endast tecknen -,a-z,A-Z,0-9,_ är du snäll."

#~ msgid "Another print queue is already using \"%s\" as a name."
#~ msgstr "En annan utskriftskö använder redan \"%s\" som namn."

#~ msgid "You must select a valid name for an alias.\n"
#~ msgstr "Du måste välja ett giltigt namn på ett alias.\n"

#~ msgid "You must specify a remote lpd host to print to."
#~ msgstr "Du måste ange en fjärr-lpd-värd att skriva ut till."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have the samba client installed.\n"
#~ "You will not be able to print to SMB servers.\n"
#~ "Consider installing the 'samba-client' rpm."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar inte ha samba-klienten installerad.\n"
#~ "Du kommer inte att kunna skriva ut till SMB-servrar.\n"
#~ "√Ėverv√§g att installera rpm-paketet \"samba-client\"."

#~ msgid ""
#~ "You do not seem to have the nprint program installed.\n"
#~ "You will not be able to print to NCP servers.\n"
#~ "Consider installing the 'ncpfs' rpm."
#~ msgstr ""
#~ "Du verkar inte ha programmet nprint installerat.\n"
#~ "Du kommer inte att kunna skriva ut till NCP-servrar.\n"
#~ "√Ėverv√§g att installera rpm-paketet \"ncpfs\"."

#~ msgid ""
#~ "Exiting will discard your unsaved changes.\n"
#~ "Continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Att avsluta kommer att förkasta alla osparade ändringar.\n"
#~ "Fortsätta?"

#~ msgid "Are you sure you want to delete '%s'?"
#~ msgstr "√Ąr du s√§ker p√• att du vill ta bort \"%s\"?"

#~ msgid "Unknown printer"
#~ msgstr "Okänd skrivare"

#~ msgid ""
#~ "FIXME:%s\n"
#~ "This feature is incomplete, and under development."
#~ msgstr ""
#~ "FIXME:%s\n"
#~ "Denna finess är ofullständig och under utveckling."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.