chkconfig (Red Hat)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:20:34

Här är uppdateringen av chkconfig. Bifogar diff mot senaste versionen
som skickades till listan. Ta hemskt gärna en titt. Hela filen finns
även på http://www.menthos.com/po/redhat/chkconfig.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for chkconfig.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>
 #
 # $Id: sv.po,v 1.22 2002/07/19 14:22:39 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: chkconfig\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-03-08 02:01-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-09 01:44+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-12 01:15-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:30+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ../chkconfig.c:35
 #, c-format
 msgid ""
G "service %s supports chkconfig, but is not registered (run 'chkconfig --add %"
G "s')\n"
N "service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run "
N "'chkconfig --add %s')\n"
 msgstr ""
G "tjänsten %s stöder chkconfig men är inte registrerad (kör \"chkconfig "
G "--add %s\")\n"
N "tjänsten %s stöder chkconfig men nämns inte i någon körnivå (kör "
N "\"chkconfig --add %s\")\n"
 
 
 #: ../chkconfig.c:98 ../chkconfig.c:248
 #, c-format
N msgid "failed to open %s/init.d: %s\n"
N msgstr "misslyckades med att öppna %s/init.d: %s\n"
N 
 #: ../chkconfig.c:211 ../chkconfig.c:216 ../chkconfig.c:313

# Swedish messages for chkconfig.
# Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>
#
# $Id: sv.po,v 1.22 2002/07/19 14:22:39 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: chkconfig\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-12 01:15-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:30+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../chkconfig.c:21
#, c-format
msgid "%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.\n"
msgstr "%s version %s - Copyright © 1997-2000 Red Hat, Inc.\n"

#: ../chkconfig.c:22
msgid ""
"This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.\n"
msgstr ""
"Detta program kan distribueras fritt under villkoren i GNU Public License.\n"

#: ../chkconfig.c:25
#, c-format
msgid "usage:  %s --list [name]\n"
msgstr "användning:  %s --list [namn]\n"

#: ../chkconfig.c:26
#, c-format
msgid "     %s --add <name>\n"
msgstr "       %s --add <namn>\n"

#: ../chkconfig.c:27
#, c-format
msgid "     %s --del <name>\n"
msgstr "       %s --del <namn>\n"

#: ../chkconfig.c:28
#, c-format
msgid "     %s [--level <levels>] <name> %s)\n"
msgstr "       %s [--level <nivåer>] <namn> %s)\n"

#: ../chkconfig.c:35
#, c-format
msgid ""
"service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run "
"'chkconfig --add %s')\n"
msgstr ""
"tjänsten %s stöder chkconfig men nämns inte i någon körnivå (kör "
"\"chkconfig --add %s\")\n"

#: ../chkconfig.c:37
#, c-format
msgid "service %s does not support chkconfig\n"
msgstr "tjänsten %s stöder inte chkconfig\n"

#: ../chkconfig.c:39
#, c-format
msgid "error reading information on service %s: %s\n"
msgstr "fel vid läsning av information om tjänsten %s: %s\n"

#: ../chkconfig.c:98 ../chkconfig.c:248
#, c-format
msgid "failed to open %s/init.d: %s\n"
msgstr "misslyckades med att öppna %s/init.d: %s\n"

#: ../chkconfig.c:211 ../chkconfig.c:216 ../chkconfig.c:313
msgid "on"
msgstr "på"

#: ../chkconfig.c:211 ../chkconfig.c:216 ../chkconfig.c:313
msgid "off"
msgstr "av"

#: ../chkconfig.c:282
#, c-format
msgid "error reading from directory %s/init.d: %s"
msgstr "fel vid läsning från katalogen %s/init.d: %s"

#: ../chkconfig.c:290
msgid "xinetd based services:\n"
msgstr "xinetd-baserade tjänster:\n"

#: ../chkconfig.c:292
#, c-format
msgid "failed to open directory %s: %s"
msgstr "misslyckades med att öppna katalogen %s: %s"

#: ../chkconfig.c:404
#, c-format
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s version %s\n"

#: ../chkconfig.c:411
msgid "only one of --list, --add, or --del may be specified\n"
msgstr "endast en av --list, --add eller --del kan anges\n"

#: ../chkconfig.c:463
msgid "only one runlevel may be specified for a chkconfig query\n"
msgstr "endast en körnivå (runlevel) kan anges i en chkconfig-fråga\n"

#: ../ntsysv.c:30
msgid "Press <F1> for more information on a service."
msgstr "Tryck <F1> för mer information om en tjänst."

#: ../ntsysv.c:62 ../ntsysv.c:99
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../ntsysv.c:62
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../ntsysv.c:62
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../ntsysv.c:74
msgid "What services should be automatically started?"
msgstr "Vilka tjänster ska startas automatiskt?"

#: ../ntsysv.c:80
msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

#: ../ntsysv.c:186 ../ntsysv.c:230
#, c-format
msgid "error reading info for service %s: %s\n"
msgstr "fel vid läsning av information om tjänsten %s: %s\n"

#: ../ntsysv.c:195
#, c-format
msgid "error reading from directory %s/init.d: %s\n"
msgstr "fel vid läsning från katalogen %s/init.d: %s\n"

#: ../ntsysv.c:239
#, c-format
msgid "error reading from directory %s: %s\n"
msgstr "fel vid läsning från katalogen %s: %s\n"

#: ../ntsysv.c:275
#, c-format
msgid "You must be root to run %s.\n"
msgstr "Du måste vara root för att kunna köra %s.\n"

#: ../ntsysv.c:292
msgid "bad argument to --levels\n"
msgstr "felaktigt argument till --levels\n"

#: ../ntsysv.c:299
msgid "No services may be managed by ntsysv!\n"
msgstr "Inga tjänster kan hanteras av ntsysv!\n"

#: ../leveldb.c:507
#, c-format
msgid "failed to glob pattern %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att matcha mönstret %s: %s\n"

#: ../leveldb.c:538
msgid "cannot determine current run level\n"
msgstr "kan inte bestämma nuvarande körnivå (runlevel)\n"

#: ../leveldb.c:626
#, c-format
msgid "failed to make symlink %s: %s\n"
msgstr "misslyckades med att skapa den symboliska länken %s: %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.