Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 02:21:07

lör 2002-08-10 klockan 10.27 skrev Tomas Gradin:
> > > >  #: gconf/gconf-value.c:1681
> > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > >  msgid "Text contains invalid UTF-8"
> > > > G msgstr "Text innehåller ogiltig UTF-8"
> > > > N msgstr "Texten innehåller ogiltig UTF-8"
> > > 
> > > Den här kan jag nog gå med på. Tack.
> > 
> > Om det nu är uppenbart när det här meddelandet visas exakt vilken text
> > det handlar om. Det är inte alldeles självklart.
> 
> Men det är ju ett oskick att använda obestämda substantiv som aktivt subjekt 
> i svenska!
> 
> Antingen måste det vara "texten", eller så måste ordet bestämmas på annat 
> sätt, t.ex. "vår text" eller liknande. Eller t.o.m. "texter", vilket abstrakt 
> avser i princip alla texter som finns (jämför "fiskar har simblåsa").
> 
> Men INTE "text"!
> 
> Hade det däremot varit japanska så hade det varit en helt annan sak, men nu 
> är det inte det :)

Hmm, den här får ni nog debattera vidare om, men jag låter
översättningen vara som den är just nu ("Texten") så länge.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.