Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 02:33:22

lör 2002-08-10 klockan 10.19 skrev Tomas Gradin:
> > >  #: gconf/gconf-sources.c:368
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid ""
> > >  "None of the resolved addresses are writable; saving configuration
> > >  "settings will not be possible"
> > >  msgstr ""
> > > G "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara; sparande av "
> > > G "konfigurationsinställningar kommer inte att vara möjligt"
> > > N "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara. Det kommer inte att
> > > N "gå att spara konfigurationsinställningarna"
> 
> > Jag skulle kunna tänka mig en kombination: "... skrivbara; att spara
> > konfigurationsinställningarna ..."
> 
> Här har ni ett grammatiskt fel, "skrivbara" hör till "ingen", och det 
> fungerar ju inte. Antingen "Ingen ... skrivbar", eller "Inga ... skrivbara".

Visst har du rätt. Jag ändrar till "Inga ... skrivbara".


> Förresten, egentligen är kolon ett vettigare skiljetecken i detta fall:
> 
> "Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara: att spara 
> konfigurationsinställningarna kommer inte att vara möjligt"
> 
> Eller, ännu hellre, med vettig ordföljd:
> 
> "Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara: det kommer inte att vara 
> möjligt att spara konfigurationsinställningarna"
> 
> Kolon används när den andra satsen logiskt följer av den första. Tyvärr är 
> kolon ett ännu mer missförstått skiljetecken än semikolon :)
> 
> Faktum är att Suns översättning har vissa poänger: det är mindre otympligt 
> med "det kommer inte att gå" än "det kommer inte att vara möjligt".
> 
> Så jag föreslår nog ändå:
> 
> "Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara: det kommer inte att gå att 
> spara konfigurationsinställningarna"
> 
> Eller, om ni är allergiska mot ett fint kolon och absolut av någon missriktad 
> iver vill ha semikolon :-)

Missriktad iver vet jag inte men originalet kör med det...


> "Inga av de uppslagna adresserna är skrivbara; det kommer därför inte att gå 
> att spara konfigurationsinställningarna"

Jag behåller den ursprungliga formuleringen.


> > >  #: gconf/gconfd.c:669
> > >  #, c-format
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "Error releasing lockfile: %s"
> > > G msgstr "Fel vid släppande av låsfil: %s"
> > > N msgstr "Fel låsfil skulle frisläppas: %s"
> > 
> > Jaså, det var fel låsfil! :-)
> > 
> > Annars är "släppande" inte så hellyckat. Kanske "Fel när låsfil
> > släpptes" eller mer Sun-inspirerat "Fel när låsfil skulle släppas"?
> 
> Jag håller med, "släppande" är väldigt fult. Jag röstar på "Fel när låsfil 
> skulle släppas". Fast frisläppas är rätt fint det med :)

Okej, jag ändrar till "Fel när låsfil skulle släppas".


> > >  #: gconf/gconftool.c:100
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid ""
> > >  "Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc,
> > >  msgstr ""
> > > G "Sätter ett schema och synkroniserar. Används med --short-desc,
> > > N "Ställ in ett schema och synkronisera. Används med --short-desc,
> 
> > synkroniserar -> synkronisera tycker jag är rätt.
> 
> Ja, men då kan det ju inte stå "sätter". Du kan inte blanda presens och 
> infinitiv. Så det blir:
> 
> "Sätt ett schema och synkronisera."

Jag valde detta.


> Men jag tycker detta låter märkligt; hur sätter man ett schema?
> 
> Jag föreslår:
> 
> "Välj ett schema och synkronisera."

Det är inte samma sak som originalet tycker jag.

Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gconf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.