Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-10 10:27:29

 > > >   #: gconf/gconf-value.c:1681
 > > >   # SUN CHANGED MESSAGE
 > > >   msgid "Text contains invalid UTF-8"
 > > > G msgstr "Text innehåller ogiltig UTF-8"
 > > > N msgstr "Texten innehåller ogiltig UTF-8"
 > > 
 > > Den här kan jag nog gå med på. Tack.
 > 
 > Om det nu är uppenbart när det här meddelandet visas exakt vilken text
 > det handlar om.  Det är inte alldeles självklart.

Men det är ju ett oskick att använda obestämda substantiv som aktivt subjekt 
i svenska!

Antingen måste det vara "texten", eller så måste ordet bestämmas på annat 
sätt, t.ex. "vår text" eller liknande. Eller t.o.m. "texter", vilket abstrakt 
avser i princip alla texter som finns (jämför "fiskar har simblåsa").

Men INTE "text"!

Hade det däremot varit japanska så hade det varit en helt annan sak, men nu 
är det inte det :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.