Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 02:19:37

fre 2002-08-09 klockan 23.23 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: gconf/gconf-database.c:1080
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
> >  "listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
> >  "configuration changes."
> >  msgstr ""
> > G "Misslyckades med att logga tilläggningen av lyssnare %s (%s); kommer inte "
> > N "Det gick inte att logga tilläggningen av lyssnare %s (%s). Det kommer inte att gå "
> >  "att kunna återställa den här lyssnaren vid omstart av gconfd, vilket kommer "
> > G "att resultera i otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."
> > N "att innebära otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."
> 
> Den sista biten, att byta "resultera i" mot "innebära" är kanske inte
> så dum i det här fallet.

Okej, jag ändrar.


> >  #: gconf/gconf-error.c:27
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Configuration server couldn't be contacted"
> > G msgstr "Konfigurationsservern kunde inte nås"
> > N msgstr "Konfigurationsservern Det gick inte att nås"
> 
> Jag tycker mig ana en väl aggresiv global substitution. :-)

Jo, det verkar väl vara något sådant. Bowneglobal har inte sagt något.


> >  #: gconf/gconf-error.c:38
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Operation not allowed without configuration server"
> > G msgstr "Operationen inte tillåten utan en konfigurationsserver"
> > N msgstr "Operationen ej tillåten utan konfigurationsserver"
> 
> Ja, det blir bra. :-)

Nähedu. Den ändrar jag inte.


> >  #: gconf/gconf-sources.c:368
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
> >  "will not be possible"
> >  msgstr ""
> > G "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara; sparande av "
> > G "konfigurationsinställningar kommer inte att vara möjligt"
> > N "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara. Det kommer inte att gå att spara "
> > N "konfigurationsinställningarna"
> 
> Jag skulle kunna tänka mig en kombination: "... skrivbara; att spara
> konfigurationsinställningarna ..."

Okej, jag ändrar.


> >  #: gconf/gconfd.c:669
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Error releasing lockfile: %s"
> > G msgstr "Fel vid släppande av låsfil: %s"
> > N msgstr "Fel låsfil skulle frisläppas: %s"
> 
> Jaså, det var fel låsfil! :-)

Mm...massivt syftningsfel.


> Annars är "släppande" inte så hellyckat. Kanske "Fel när låsfil
> släpptes" eller mer Sun-inspirerat "Fel när låsfil skulle släppas"?
> 
> >  #: gconf/gconftool.c:100
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
> >  "type."
> >  msgstr ""
> > G "Sätter ett schema och synkroniserar. Används med --short-desc, --long-desc, "
> > N "Ställ in ett schema och synkronisera. Används med --short-desc, --long-desc, "
> >  "--owner, och --type."
> 
> synkroniserar -> synkronisera tycker jag är rätt.

Okej. "Sätt ett schema och synkronisera" får det bli.
Tack för kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.