gconf (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-09 23:23:53

Utöver vad du redan själv sagt har jag några ytterligare förslag:

Christian Rose skrev:
>  #: gconf/gconf-database.c:1080
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
>  "listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
>  "configuration changes."
>  msgstr ""
> G "Misslyckades med att logga tilläggningen av lyssnare %s (%s); kommer inte "
> N "Det gick inte att logga tilläggningen av lyssnare %s (%s). Det kommer inte att gå "
>  "att kunna återställa den här lyssnaren vid omstart av gconfd, vilket kommer "
> G "att resultera i otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."
> N "att innebära otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."

Den sista biten, att byta "resultera i" mot "innebära" är kanske inte
så dum i det här fallet.

>  #: gconf/gconf-error.c:27
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Configuration server couldn't be contacted"
> G msgstr "Konfigurationsservern kunde inte nås"
> N msgstr "Konfigurationsservern Det gick inte att nås"

Jag tycker mig ana en väl aggresiv global substitution. :-)

>  #: gconf/gconf-error.c:38
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Operation not allowed without configuration server"
> G msgstr "Operationen inte tillåten utan en konfigurationsserver"
> N msgstr "Operationen ej tillåten utan konfigurationsserver"

Ja, det blir bra. :-)

>  #: gconf/gconf-sources.c:368
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
>  "will not be possible"
>  msgstr ""
> G "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara; sparande av "
> G "konfigurationsinställningar kommer inte att vara möjligt"
> N "Ingen av de uppslagna adresserna är skrivbara. Det kommer inte att gå att spara "
> N "konfigurationsinställningarna"

Jag skulle kunna tänka mig en kombination: "... skrivbara; att spara
konfigurationsinställningarna ..."

>  #: gconf/gconfd.c:669
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Error releasing lockfile: %s"
> G msgstr "Fel vid släppande av låsfil: %s"
> N msgstr "Fel låsfil skulle frisläppas: %s"

Jaså, det var fel låsfil! :-)

Annars är "släppande" inte så hellyckat. Kanske "Fel när låsfil
släpptes" eller mer Sun-inspirerat "Fel när låsfil skulle släppas"?

>  #: gconf/gconftool.c:100
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
>  "type."
>  msgstr ""
> G "Sätter ett schema och synkroniserar. Används med --short-desc, --long-desc, "
> N "Ställ in ett schema och synkronisera. Används med --short-desc, --long-desc, "
>  "--owner, och --type."

synkroniserar -> synkronisera tycker jag är rätt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.