Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-09 23:24:00

Christian Rose writes:
> >   #: gconf/gconf-internals.c:1195 gconf/gconf-internals.c:1261
> >   #: gconf/gconf-value.c:154 gconf/gconf-value.c:253 gconf/gconf-value.c:395
> >   #: gconf/gconf-value.c:1681
> >   # SUN CHANGED MESSAGE
> >   msgid "Text contains invalid UTF-8"
> > G msgstr "Text innehåller ogiltig UTF-8"
> > N msgstr "Texten innehåller ogiltig UTF-8"
> 
> Den här kan jag nog gå med på. Tack.

Om det nu är uppenbart när det här meddelandet visas exakt vilken text
det handlar om.  Det är inte alldeles självklart.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.