Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-27 18:56:55

tor 2002-07-25 klockan 13.10 skrev Christian Rose:
>  #: backends/bdb-backend.c:238
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Opened BerkeleyDB source at root %s"
> G msgstr "Öppnade BerkeleyDB-källa vid rot %s"
> N msgstr "BerkeleyDB-källa öppnades vid rot %s"

Ändrar inte dessa och liknande meddelanden, det är fel form.


>  #: backends/xml-cache.c:314
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "%u items remain in the cache after cleaning already-synced items older than %"
>  "u seconds"
>  msgstr ""
> G "%u objekt återstår i cachen efter städning av objekt som redan synkats och "
> N "%u objekt återstår i cachen efter städning av objekt som redan synkroniserats och "
>  "som är äldre än %u sekunder"

Oj, den här håller jag definitivt med om. Tack!


>  #: backends/xml-dir.c:440
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
> G msgstr "Misslyckades med att sätta läge på \"%s\": %s"
> N msgstr "Det gick inte att ange läge på \"%s\": %s"

Hmm, jag håller inte alls med om Suns ändring, men "mode" ka nog vara
"rättigheter" här, så jag ändrar den befintliga översättningen till det.


>  #: backends/xml-entry.c:952
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
> G msgstr "Inget \"type\"-attribut för noden <%s>"
> N msgstr " \"type\"-attribut för noden <%s>saknas"

Tror inte jag ändrar. Dessutom saknas mellanslag i Suns förslag.


>  #: backends/xml-entry.c:966
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
> G msgstr "En nod har okänt \"type\"-attribut \"%s\", ignorerar"
> N msgstr "En nod har okänt \"type\"-attribut \"%s\", ignoreras"

Felaktig form jämfört med originalet. Ändrar inte.


>  #: backends/xml-entry.c:981
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No \"value\" attribute for node"
> G msgstr "Inget \"value\"-attribut för nod"
> N msgstr " \"value\"-attribut för nod saknas"

Samma som tidigare. Kommenterar inte det fler gånger.


>  #: backends/xml-entry.c:1029 backends/xml-entry.c:1105
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
> G msgstr "Förstod inte XML-noden <%s> inuti en XML-listnod"
> N msgstr "XML-noden <%s> inuti en XML-listnod är okänd"

Motsvarar inte alls originalet. Är nog väl över gränsen för
felöversättning.


>  #: backends/xml-entry.c:1146
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
> G msgstr "Ignorerar felaktig car i XML-par: %s"
> N msgstr "Felaktig car i XML-par ignoreras: %s"

Inte samma form som i originalet. Kommenterar inte fler gånger.


>  #: backends/xml-entry.c:1187
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
> G msgstr "Förstod inte XML-noden <%s> inuti en XML-parnod"
> N msgstr "XML-noden <%s> inuti en XML-parnod är okänd"

Nära felöversättning...


>  #: backends/xml-entry.c:1205
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
> G msgstr "Hittade inte car och cdr för XML-parnoden"
> N msgstr "Car och cdr för XML-parnoden hittades inte"

Felaktig form gentemot originalet.


>  #: gconf/gconf-client.c:1150
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
> G msgstr "Förväntade \"%s\", fick \"%s\" för nyckeln \"%s\""
> N msgstr " \"%s\"förväntade, \"%s\" togs emot för nyckeln \"%s\""

Många fel i Suns förslag, men jag tror att jag förstår andemeningen med
det. Ändrar till "\"%s\" förväntades, fick..." i befintliga
översättningen.


>  #: gconf/gconf-database.c:234
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Received invalid value in set request"
> G msgstr "Mottog ogiltigt värde i inställningsbegäran"
> N msgstr "Ogiltigt värde i inställningsbegäran mottogs"

Ser inte att det nya förslaget blir bättre.


>  #: gconf/gconf-database.c:242
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
>  msgstr ""
> G "Kunde inte få ut något vettigt av CORBA-värdet som mottogs i "
> N "Det gick inte att tolka CORBA-värdet som mottogs i "
>  "inställningsbegäran för nyckeln \"%s\""

Det här är väl ändå en väldigt fri tolkning av originalet...


>  #: gconf/gconf-database.c:1080
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
>  "listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
>  "configuration changes."
>  msgstr ""
> G "Misslyckades med att logga tilläggningen av lyssnare %s (%s); kommer inte "
> N "Det gick inte att logga tilläggningen av lyssnare %s (%s). Det kommer inte att gå "
>  "att kunna återställa den här lyssnaren vid omstart av gconfd, vilket kommer "
> G "att resultera i otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."
> N "att innebära otillförlitliga meddelanden om konfigurationsändringar."

Vadå det? Programmet talar om vad det själv kommer att göra. Stilfel.


>  #: gconf/gconf-database.c:1493
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Error checking existence of `%s': %s"
> G msgstr "Fel vid existenskontroll av \"%s\": %s"
> N msgstr "Fel vid kontroll av befintlighet av\"%s\": %s"

Ser inte att förslaget blir bättre. Dessutom saknar det blanksteg.


>  #: gconf/gconf-error.c:27
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Configuration server couldn't be contacted"
> G msgstr "Konfigurationsservern kunde inte nås"
> N msgstr "Konfigurationsservern Det gick inte att nås"

Öh?


>  #: gconf/gconf-error.c:38
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Operation not allowed without configuration server"
> G msgstr "Operationen inte tillåten utan en konfigurationsserver"
> N msgstr "Operationen ej tillåten utan konfigurationsserver"

Varför?


>  #: gconf/gconf-internals.c:1195 gconf/gconf-internals.c:1261
>  #: gconf/gconf-value.c:154 gconf/gconf-value.c:253 gconf/gconf-value.c:395
>  #: gconf/gconf-value.c:1681
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Text contains invalid UTF-8"
> G msgstr "Text innehåller ogiltig UTF-8"
> N msgstr "Texten innehåller ogiltig UTF-8"

Den här kan jag nog gå med på. Tack.


>  #: gconf/gconf-internals.c:1346
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Expected list, got %s"
> G msgstr "Förväntade lista, fick %s"
> N msgstr "Lista förväntades, %s mottogs"

Ändrar första hälften.


>  #: gconf/gconf-internals.c:1356
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Expected list of %s, got list of %s"
> G msgstr "Förväntade lista med %s, fick lista med %s"
> N msgstr "Lista med %s förväntades, lista med %s mottogs"

Dito.


>  #: gconf/gconf-internals.c:1484
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Expected pair, got %s"
> G msgstr "Förväntade par, fick %s"
> N msgstr "Par förväntades, %s mottogs"

Dito.


>  #: gconf/gconf-internals.c:1498
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
>  msgstr ""
> G "Förväntade ett (%s,%s)-par, fick ett par där ett eller båda värdena saknades"
> N "Ett (%s,%s)-par förväntades, ett par där ett eller båda värdena saknades mottogs"

Ändrar första hälften.


>  #: gconf/gconf-internals.c:1514
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
> G msgstr "Förväntade par av typen (%s,%s), men fick typen (%s,%s)"
> N msgstr "Ett par av typen (%s,%s) förväntades, par av typen (%s,%s) mottogs"

Dito.


>  #: gconf/gconf-internals.c:2370
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
>  "operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
>  msgstr ""
> G "Misslyckades med att låsa \"%s\": en annan process har låset, eller så har "
> G "operativsystemet felaktigt konfigurerad NFS-fillåsning (%s)"
> N "Det gick inte att låsa \"%s\": en annan process har låset, eller så har "
> N "operativsystemet en felaktigt konfigurerad NFS-fillåsning (%s)"

Ändrar andra hälften här.


>  #: gconf/gconf-internals.c:2399
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
> G msgstr "IOR-filen \"%s\" kunde inte öppnas korrekt, ingen gconfd hittades: %s"
> N msgstr "IOR-filen \"%s\" Det gick inte att öppnas korrekt, ingen gconfd hittades: %s"

Öh? Ursäkta?


>  #: gconf/gconf-internals.c:2506
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "couldn't create directory `%s': %s"
> G msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"
> N msgstr "Det gick inte att skapa katalogen \"%s\": %s"

Man bryter även mot originalets stil när det gäller stor/liten bokstav i
meddelandet. Undrar varför.


>  #: gconf/gconf-internals.c:2606
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
> G msgstr "Vi hade inte låset på filen \"%s\", men vi borde haft det"
> N msgstr "Låset på filen \"%s\"ej tillgängligt trots att det borde varit tillgängligt"

Jag tycker att man förutom att ha glömt blanksteg här även i onödan har
ändrat betydelsen...


>  #: gconf/gconf-internals.c:2837
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Server ping error: %s"
> G msgstr "Serverpingfel: %s"
> N msgstr "Ping-fel för server: %s"

"pinga" används ofta som verb på svenska i dessa sammanhang, så ser
ingen anledning till sammanskrivning med bindestreck.


>  #: gconf/gconf-internals.c:2907
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
>  "need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
>  "to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
>  "(Details - %s)"
>  msgstr ""
> G "Misslyckades med att kontakta konfigurationsservern. En del möjliga orsaker "
> N "Det gick inte att kontakta konfigurationsservern. Några möjliga orsaker "
>  "kan vara att du måste aktivera stöd för TCP/IP-nätverk i ORBit, eller att du "
>  "har överblivna NFS-lås på grund av en systemkrasch. Se http://www.gnome.org/"
>  "projects/gconf/ för mer information. (Detaljer - %s)"

Genomför andra ändringe här.


>  #: gconf/gconf-sanity-check.c:131
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
>  "Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
>  "problem with your configuration, as many programs will need to create files "
>  "in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
>  msgstr ""
>  "Kontakta din systemadministratör för att lösa följande problem:\n"
> G "Kunde inte öppna eller skapa filen \"%s\"; detta indikerar att det kan "
> N "Det gick inte att öppna eller skapa filen \"%s\". Detta indikerar att det kan "
>  "finnas ett problem med din konfiguration, eftersom många program kommer att "
>  "behöva skapa filer i din hemkatalog. Felet var \"%s\" (felnummer = %d)."

Tycker att man bryter mot originalets stil här. Gäller många andra
ställen med semikolon.


>  #: gconf/gconf-sources.c:692
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
>  "writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
>  "configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
>  "found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
>  "operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
>  "home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
>  "notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
>  "two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
>  "logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
>  "you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
>  "you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
>  "its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
>  "\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
>  "details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
>  "home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
>  "in individual storage locations such as ~/.gconf"
>  msgstr ""
> G "Kan inte lagra ett värde på nyckeln \"%s\" eftersom konfigurationsservern "
> N "Det går inte att lagra ett värde på nyckeln \"%s\" eftersom konfigurationsservern "
>  "inte har några skrivbara databaser. Det finns en del vanliga orsaker till "
>  "detta problem: 1) din konfigurationssökvägsfil %s/path innehöll inga "
>  "databaser eller hittades inte, 2) alternativt så skapade vi av misstag två "
>  "gconfd-processer, 3) ditt operativsystem är felkonfigurerat så att NFS-"
>  "fillåsning inte fungerar i din hemkatalog eller 4) din NFS-klientmaskin "
> G "kraschade och upplyste inte servern korrekt vid omstart att fillås skulle "
> N "kraschade och upplyste inte servern korrekt vid omstart om att fillås skulle "
>  "låsas upp. Om du har två gconfd-processer (eller hade två då den andra "
>  "startades) kan det hjälpa att logga ut, döda alla kopior av gconfd, och "
>  "logga in igen. Kanske beror problemet på att du försökte använda GConf "
>  "samtidigt från två maskiner, och ORBit fortfarande har "
>  "standardkonfigurationen som förhindrar CORBA-fjärranslutningar - stoppa "
>  "\"ORBIIOPIPv4=1\" i /etc/orbitrc. Som alltid, kontrollera user.*-"
>  "systemloggen för detaljer om problem som gconfd har stött på. Det kan endast "
>  "finnas en gconfd per hemkatalog, och den måste ha en låsfil i ~/.gconfd och "
>  "även låsfiler i individuella lagringsplatser som ~/.gconf"

Andra ändringen genomför jag.


>  #: gconf/gconf-value.c:110
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
> G msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett heltal förväntades)"
> N msgstr "Det gick inte att tolka \"%s\" (ett heltal förväntades)"

Det är väl ändå inte samma som originalet... ändrar inte. Samma gäller
för alla liknande meddelanden.


>  #: gconf/gconf.c:345
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
> G msgstr "Servern kunde inte slå upp adressen \"%s\""
> N msgstr "Servern Det gick inte att slå upp adressen \"%s\""

Ursäkta?


>  #: gconf/gconf.c:2433
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Must begin with a slash (/)"
> G msgstr "Måste börja med ett snedstreck (/)"
> N msgstr "Du måste börja med ett snedstreck (/)"

Öh, det är väl ändå inte användaren som måste börja med snedstreck?


>  #: gconf/gconf.c:2500
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
> G msgstr "Nyckel/katalog kan inte avslutas med ett snedstreck (/)"
> N msgstr "Nyckel/katalog Det går inte att avslutas med ett snedstreck (/)"

Ursäkta?


>  #: gconf/gconfd.c:703
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "GConf server is not in use, shutting down."
> G msgstr "GConf-servern används inte, stänger ner."
> N msgstr "GConf-servern används inte, stänger."

"Shutting down" översätter vi med "stänger ner" och det har även Sun
använt på andra ställen.


>  #: gconf/gconfd.c:1287
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
> G msgstr "Kunde inte skriva fildeskriptorn för tillståndsfilen \"%s\": %d: %s"
> N msgstr "Det gick inte att skriva filidentifieraren för tillståndsfilen \"%s\": %d: %s"

Ändrar till filidentifierare.


>  #: gconf/gconfd.c:2018
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
>  "add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
>  msgstr ""
> G "Misslyckades med att logga inläggningen av en lyssnare i gconfd-loggfilen; "
> G "kommer inte att kunna lägga in lyssnaren igen om gconfd avslutar eller "
> N "Det gick inte att logga inläggningen av en lyssnare i gconfd-loggfilen; "
> N "det kommer inte att gå att lägga till lyssnaren igen om gconfd avslutar eller "
>  "stängs av (%s)"

Vadå det? Det är programmet som inte kommer att kunna lägga in lyssnaren
igen.


>  #: gconf/gconftool.c:82
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
> G msgstr "Sätt en nyckel till ett värde och synkronisera. Används med --type."
> N msgstr "Säll in en nyckel till ett värde och synkronisera. Används med --type."

Vi sätter nycklar. Dessutom är "ställ in" felstavat.


>  #: gconf/gconftool.c:164
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
>  msgstr ""
> G "Stäng ner gconfd. ANVÄND INTE DETTA ALTERNATIV SÅVIDA DU INTE HAR EN BRA "
> N "Stäng av gconfd. ANVÄND INTE DETTA ALTERNATIV SÅVIDA DU INTE HAR EN GOD "
>  "ANLEDNING."

"shut off" översätter jag med "stäng av", men "shut down" motsvaras
bättre av "stäng ner".


>  #: gconf/gconftool.c:474
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
>  "entries, or --all-dirs\n"
>  msgstr ""
> G "--recursive-list kan inte användas med --get, --set, --unset, --all-entries, "
> N "--recursive-list Det går inte att användas med --get, --set, --unset, --all-entries, "
>  "eller --all-dirs\n"

Ursäkta?


>  #: gconf/gconftool.c:484
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
>  "all-dirs\n"
>  msgstr ""
> G "--set_schema kan inte användas med --get, --set, --unset, --all-entries, --"
> N "--set_schema Det går inte att användas med --get, --set, --unset, --all-entries, --"
>  "all-dirs\n"

Obegriplig ändring.


>  #: gconf/gconftool.c:506
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Ping option must be used by itself.\n"
> G msgstr "Pingflaggan måste användas för sig själv.\n"
> N msgstr "Ping-alternativet kan bara användas för sig själv.\n"

Det är väl flaggor det handlar om? Och samma kommentar om ping som
tidigare.


>  #: gconf/gconftool.c:516
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "--dir-exists option must be used by itself.\n"
> G msgstr "--dir-exists måste användas för sig själv.\n"
> N msgstr "--dir-exists kan bara användas för sig själv.\n"

Är inte säker på att det här blir bättre.


>  #: gconf/gconftool.c:915
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Must specify one or more dirs to recursively list.\n"
> G msgstr "Måste ange en eller flera kataloger att rekursivt lista.\n"
> N msgstr "En eller flera kataloger att rekursivt lista måste anges.\n"

Den här ändringen blir väl bara knepigare...


>  #: gconf/gconftool.c:1036
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Must specify a key or keys to get\n"
> G msgstr "Måste ange en nyckel eller flera att hämta\n"
> N msgstr "Du måste ange en nyckel eller flera att hämta\n"

Motsvarar knappast originalet.


>  #: gconf/gconftool.c:2333
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Document `%s' is empty?\n"
> G msgstr "Dokumentet \"%s\" är tomt?\n"
> N msgstr "Är dokumentet \"%s\" tomt?\n"

Det här behöver ju inte vara en fråga på det sättet. Det kan lika gärna
vara "dokumentet är tomt, var det avsiktligt?", vilket jag misstänker
att det är, och då blir den föreslagna ändringen helt fel.


>  #: gconf/gconftool.c:2358
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Document `%s' has no top level <gconfschemafile> node\n"
> G msgstr "Dokumentet \"%s\" har ingen toppnivå <gconfschemafil> nod\n"
> N msgstr "Dokumentet \"%s\" har ingen toppnivånod <gconfschemafil>\n"

Denna ändring håller jag helt med om. Tack!


>  #: gconf/gconftool.c:2588
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
>  " %s\n"
>  msgstr ""
> G "Försöker att knäcka ditt program genom att sätta dåliga värden för nyckeln:\n"
> N "Försök att knäcka ditt program görs, genom att dåliga värden anges för nyckeln:\n"
>  " %s\n"

Tycker inte att detta blir bättre.


>  #: gconf/gconftool.c:2625
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Trying to break your application by setting bad values for keys in "
>  "directory:\n"
>  " %s\n"
>  msgstr ""
> G "Försöker att knäcka ditt program genom att sätta dåliga värden för nyckeln i "
> N "Försök att knäcka ditt program görs, genom att dåliga värden anges för nyckeln i "
> "katalogen:\n"
> " %s\n"

Samma här.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gconf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.