Re: bonobo-activation (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-05 22:57:48

Christian Rose writes:
> tor 2002-07-25 klockan 12.46 skrev Christian Rose:
> >   #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:63
> >   #, c-format
> >   # SUN CHANGED MESSAGE
> >   msgid "Please, make sure you have permissions to write to '%s'.\n"
> > G msgstr "F,Av(Brs,Ad(Bkra dig om att du har r,Ad(Bttighet att skriva till \"%s\".\n"
> > N msgstr "Kontrollera att du har beh,Av(Brigheter att skriva till '%s'.\n"
> 
> "Permissions" översätter vi med "rättigheter".

Fast b,Av(Brjan, "Kontrollera att" ist,Ad(Bllet f,Av(Br "F,Av(Brs,Ad(Bkra dig om att"
skulle jag nog g,Ae(Btt med p,Ae(B.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.